Tagi: , ,

Trwa pamięć o niezłomnym kapłanie

W farze św. Zygmunta, 16 czerwca w czasie mszy świętej celebrowanej w 57 rocznicę opuszczenia parafii przez ks. Romana Kotlarza, modlono się o ogłoszenie go Sługą Bożym i w intencji jego beatyfikacji. Mszę świętą koncelebrowali miejscowi duszpasterze: proboszcz ks. Adam Radzimirski, ks. Krzysztof Nowosielski i ks. Witold Witasek. We mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy Powiatu Szydłowieckiego i sztandary parafialne. Kazanie wygłosił ks. kan. A. Radzimirski, dziekan dekanatu szydłowieckiego. Po mszy świętej pod tablicą pamiątkową księdza Romana Kotlarza, w kruchcie szydłowieckiej fary przedstawiciele władz powiatowych: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Adam Włazło, złożyli wiązankę kwiatów. Pokłon pamięci dla szydłowieckiego wikariusza, męczennika wydarzeń radomskich z 1976 roku, oddali także kapłani celebrujący Eucharystię i Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński oraz liczni parafianie. Wierni zaśpiewali pieśń "Ojczyzno ma".

W kazaniu wygłoszonym podczas mszy świętej dziekan szydłowiecki, ks. proboszcz A. Radzimirski przypomniał związany z Szydłowcem okres pracy młodego kapłana w latach 1954-56. Młody wikariusz zasłynął, w tym czasie z gorliwości. Był wspaniałym katechetą i utalentowanym kaznodzieją, jego kazania przyciągały tłumy. Kochał prawdę i miał w tamtych czasach odwagę ją bez kompromisów głosić. To nie przysporzyło mu sympatii ówczesnych władz komunistycznych. Mnożyły się naciski władz wojewódzkich, zarzucających Kapłanowi, przekroczenie wolności wypowiedzi. Biskup sandomierski, chcąc zakończyć narastający konflikt, przeniósł ks. R. Kotlarza z parafii Szydłowiec do parafii Żarnów. Spotkało się to z żywiołowym protestem wiernych, którzy zgotowali opuszczającemu Szydłowiec Kapłanowi, prawdziwie królewskie pożegnanie.

Ksiądz Adam Radzimirski przypomniał, w tym okolicznościowym kazaniu, wydarzenie, jakim było wmurowanie w 2006 roku, w kruchcie szydłowieckiego kościoła, tablicy dedykowanej pamięci ks. Kotlarza. Wtedy to obecny arcybiskup Zygmunt Zimowski, powiedział o księdzu Romanie: „Był kapłanem bez skazy, czystym jak kryształ, dlatego otrzymał cierniową koronę, jak ojciec Kolbe, jak ksiądz Popiełuszko…. Męczennik jest znakiem Boga dla ludzi. Prawda Pańska trwa na wieki, bo za Prawdę męczennicy oddają swoje życie… Przestępstwem jest pozostać bezczynnym tam, gdzie naruszona jest Prawda, ksiądz Roman nie został bezczynny. Sprzeciwiać się niesprawiedliwości i kłamstwu, tego uczy nas ksiądz Roman.

Ksiądz Dziekan w kazaniu przypomniał także ostatni okres duszpasterskiej działalności księdza Kotlarza, kiedy to był proboszczem, w parafii MB Częstochowskiej w Pelagowie (obecnie Trablice). W swoim kościele wygłaszał ks. Roman kazania patriotyczne, były one nagrywane i analizowane przez Służbę Bezpieczeństwa.

W czasie wydarzeń radomskich 25 czerwca ksiądz Roman znalazł się wśród strajkujących robotników z Zakładów Metalowych w Radomiu. Ze schodów kościoła św. Trójcy błogosławił protestujących. Po brutalnej pacyfikacji dokonanej przez oddziały ZOMO o MO, w swej parafii modlił się za pobitych i aresztowanych, to spowodowało represje, był nachodzony, bity i dręczony. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Szpitalu w Krychnowiacach. Droga z podradomskich Krychnowic do kościoła parafialnego była usłana kwiatami, a jego trumnę nieśli robotnicy. Władze nie wyraziły zgody na pogrzeb w Radomiu, Ksiądz został pochowany w rodzinnych Koniemłotach.

W opinii księdza proboszcza Adama, a jak przypomniał w kazaniu, znał księdza Romana Kotlarza osobiście z czasów, kiedy ten był proboszczem w Pelagowie, stawał on zawsze po stronie prześladowanych i pokrzywdzonych. Kościół ukochał jak matkę, ukochał te ż polski naród. Stał na straży honoru i Ojczyzny. Pięknie się wyróżnił w Kościele i odegrał ważną rolę w wydarzeniach czerwcowych. Za co pośmiertnie otrzymał odznaczenia państwowe od prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego i prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W Szydłowcu modlitwę za księdza Romana Kotlarza, zaplanowano jeszcze 21 lipca. Msze świętą odprawi wtedy ks. Stanisław Małkowski.


Dodaj Komentarz