Tagi: , ,

Fotorelacja z Jubileuszu ks. Mariana Dybalskiego

W Nadolnej 7 czerwca proboszcz tamtejszej parafii ks. Marian Dybalski, obchodził 25 rocznice święceń kapłańskich. Odpust związany z wezwaniem kościoła i uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak i Srebrny Jubileusz kapłaństwa, były okazją do świętowania w Nadolnej, nie tylko dla parafian. Przybyło także wielu gości. Mszę świętą odpustową celebrował jubilat ks. M. Dybalski. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.

Kazanie wygłosił ks.. Janusz Socha proboszcz w Janowcu nad Wisłą. Przypomniał, że głównym przesłaniem Uroczystości NSPJ jest Boża Miłość. Serce Pana Jezusa wyraża prawdę, mówił kaznodzieja - którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Dewizą życia chrześcijanina we współczesnym świecie jest miłość. Nawiązując do osoby Księdza Jubilata, ks. J. Socha, stwierdził, że dał się poznać, jako dobry gospodarz i gorliwy kapłan. Kapłan żyjący miłością do swej parafii, który wespół z parafianami odmienił parafialny kościół i jego otoczenie.

Na zakończeni mszy świętej życzenia Jubilatowi złożyli przedstawiciele różnych grup: parafianie, kapłani, wśród nich ksiądz dziekan Adam Radzimirski oraz goście. Wśród nich burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Świętowanie kontynuowano w Ośrodku Meksykana w Chlewiskach, gdzie zgromadziło się kilkadziesiąt najbliższych Jubilatowi osób.


Tagi: , ,

Trwa pamięć o niezłomnym kapłanie

W farze św. Zygmunta, 16 czerwca w czasie mszy świętej celebrowanej w 57 rocznicę opuszczenia parafii przez ks. Romana Kotlarza, modlono się o ogłoszenie go Sługą Bożym i w intencji jego beatyfikacji. Mszę świętą koncelebrowali miejscowi duszpasterze: proboszcz ks. Adam Radzimirski, ks. Krzysztof Nowosielski i ks. Witold Witasek. We mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy Powiatu Szydłowieckiego i sztandary parafialne. Kazanie wygłosił ks. kan. A. Radzimirski, dziekan dekanatu szydłowieckiego. Po mszy świętej pod tablicą pamiątkową księdza Romana Kotlarza, w kruchcie szydłowieckiej fary przedstawiciele władz powiatowych: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Adam Włazło, złożyli wiązankę kwiatów. Pokłon pamięci dla szydłowieckiego wikariusza, męczennika wydarzeń radomskich z 1976 roku, oddali także kapłani celebrujący Eucharystię i Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński oraz liczni parafianie. Wierni zaśpiewali pieśń "Ojczyzno ma".

W kazaniu wygłoszonym podczas mszy świętej dziekan szydłowiecki, ks. proboszcz A. Radzimirski przypomniał związany z Szydłowcem okres pracy młodego kapłana w latach 1954-56. Młody wikariusz zasłynął, w tym czasie z gorliwości. Był wspaniałym katechetą i utalentowanym kaznodzieją, jego kazania przyciągały tłumy. Kochał prawdę i miał w tamtych czasach odwagę ją bez kompromisów głosić. To nie przysporzyło mu sympatii ówczesnych władz komunistycznych. Mnożyły się naciski władz wojewódzkich, zarzucających Kapłanowi, przekroczenie wolności wypowiedzi. Biskup sandomierski, chcąc zakończyć narastający konflikt, przeniósł ks. R. Kotlarza z parafii Szydłowiec do parafii Żarnów. Spotkało się to z żywiołowym protestem wiernych, którzy zgotowali opuszczającemu Szydłowiec Kapłanowi, prawdziwie królewskie pożegnanie.

Ksiądz Adam Radzimirski przypomniał, w tym okolicznościowym kazaniu, wydarzenie, jakim było wmurowanie w 2006 roku, w kruchcie szydłowieckiego kościoła, tablicy dedykowanej pamięci ks. Kotlarza. Wtedy to obecny arcybiskup Zygmunt Zimowski, powiedział o księdzu Romanie: „Był kapłanem bez skazy, czystym jak kryształ, dlatego otrzymał cierniową koronę, jak ojciec Kolbe, jak ksiądz Popiełuszko…. Męczennik jest znakiem Boga dla ludzi. Prawda Pańska trwa na wieki, bo za Prawdę męczennicy oddają swoje życie… Przestępstwem jest pozostać bezczynnym tam, gdzie naruszona jest Prawda, ksiądz Roman nie został bezczynny. Sprzeciwiać się niesprawiedliwości i kłamstwu, tego uczy nas ksiądz Roman.