Tagi: , ,

Modlitwa aby ksiądz Roman Kotlarz został ogłoszony Sługą Bożym i Błogosławionym

W parafii św. Zygmunta w niedzielę 16 czerwca o godz. 12 celebrowana będzie msza święta w intencji ogłoszenia ks. Romana Kotlarza Sługą Bożym i Błogosławionym. Na modlitwę w intencji Męczennika radomskiego czerwca 1976 roku. W latach 1954-1956 wikariusza w szydłowieckiej parafii. Zaprasza proboszcz parafii św. Zygmunta, dziekan szydłowiecki ks. kan. Adam Radzimirski.

Msza święta odprawiona będzie w 57 rocznicę zakończenia przez ks. R. Kotlarza, dwuletniej pracy duszpasterskiej w Szydłowcu. W Szydłowcu ujawnił się talent oratorski księdza Kotlarza, jego kazania przyciągały tłumy wiernych. Jedno z takich kazań, stało się przyczyna konfliktu z władzą. W styczniu 1956 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, skierowało pismo do Kurii Biskupiej w Sandomierzu zarzucające ks. R. Kotlarzowi przekraczanie wolności wypowiedzi podczas kazań. Biskup sandomierski chcąc zakończyć narastający konflikt, przeniósł go do Żarnowca. Spotkało się to z żywiołowym protestem wiernych, którzy uznali że Kapłan "otrzymał cierniowa koronę" i zgotowali mu prawdziwie królewskie pożegnanie.

Dla przypomnienia:

W sierpniu 2006 roku w kruchcie fary św. Zygmunta w Szydłowcu, wmurowano pamiątkową tablicę dedykowaną pamięci ks. Romana Kotlarza. Obecny arcybiskup Zygmunt Zimowski, mówiąc w czasie tej uroczystości, o Księdzu Romanie, podkreślił - "Był kapłanem bez skazy, czystym jak kryształ, dlatego otrzymał cierniową koronę, jak ojciec Kolbe i ksiądz Popiełuszko... Męczennik jest znakiem Boga dla ludzi. Prawda Pańska trwa na wieki, bo za Prawdę męczennicy oddają swoje życie...Przestępstwem jest pozostać bezczynnym tam, gdzie naruszona jest Prawda, ksiądz Roman nie został bezczynny. Sprzeciwiać się niesprawiedliwości i kłamstwom - tego uczy nas ksiądz Roman". Mieszkańcy Szydłowca zawiązali wtedy komitet, który wspiera starania o beatyfikację księdza Romana Kotlarza.

Ksiądz Roman Kotlarz. Życiorys (źródło: Wikipedia) Urodził się w Koniemłotach koło Staszowa, jako najmłodsze dziecko z sześciorga rodzeństwa Szczepana i Walerii. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do liceum w Staszowie. Po zdaniu matury wstąpił do seminarium duchownego. Formację kapłańską otrzymał w Krakowie i Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1954. Był wikariuszem w parafiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów i Nowa Słupia, od 26 sierpnia 1961 był proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Pelagowie (obecnie Trablice) koło Radomia.

Znajdował się pod stałą obserwacją i inwigilacją funkcjonariuszy i tajnych współpracowników SB. W swoim kościele wygłaszał kazania patriotyczne, nagrywane i analizowane przez bezpiekę. W czasie wydarzeń radomskiego czerwca znalazł się 25 czerwca 1976 wśród strajkujących z Zakładów Metalowych „Łucznik” w Radomiu. Ze schodów jezuickiego kościoła pw. Świętej Trójcy w Radomiu błogosławił protestujących robotników w czasie manifestacji. Po brutalnej pacyfikacji dokonanej przez oddziały ZOMO i MO, w swej parafii wraz z wiernymi modlił się za pobitych, aresztowanych i usuwanych z pracy robotników. W swych kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i niesprawiedliwość.

Został zaliczony przez władze komunistyczne w poczet „radomskich bandytów” i poddany represjom. Wzywany na przesłuchania, przeszedł tzw. ścieżki zdrowia. Kilkakrotnie został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy SB. 15 sierpnia 1976 zasłabł podczas odprawianego nabożeństwa. Dzień później przyjęto go do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach. Zmarł 18 sierpnia tego samego roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Władze komunistyczne zakazały pochowania księdza na cmentarzu radomskim. Jego pogrzeb, który odbył się 20 sierpnia 1976, przerodził się w manifestację patriotyczną. Został pochowany w Koniemłotach.

W roku 1990 prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski pośmiertnie odznaczył ks. Kotlarza Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami „Za ofiarę życia w walce z komunistami o niepodległą Polskę”. 3 maja 2009 odznaczony pośmiertnie przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.


Dodaj Komentarz