Kolejowa bezpieczna

Z udziałem przedstawiciela wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, 26 października, symbolicznie oddano do użytku przebudowane odcinki drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego ze starosta Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Marekiem Sokołowskim. Przybyli partycypujący w przebudowie burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Zdzisław Bąk wójt gminy Mirów i Zofia Kosno wójt gminy Jastrząb. Droge poświęcił i za jej użytkowników modlitwę porowadził ks. kan. Adam Radzimirski.

Techniczny odbiór drogi odbył sie 13 października 2010r przy udziale: Wicestarosty Romana Woźniaka, Członka Zarządu Powiatu Adama Wlazło, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Ruszczyka, Inspektora Nadzoru Budowlanego Macieja Stefańskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, Sekretarza Gminy Mirów Jarosława Basiaka, Przedstawicielki Gminy Jastrząb Lidii Kołodziej, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy TRAKT oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Magdaleny Kisiel i Sylwii Pietras.

Powiat Szydłowiecki w ramach ”Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” wyremontował i przebudował trzy odcinki drogi nr 4015W. Pierwszy odcinek to ul. Kolejowa od skrzyżowania z drogą krajową nr 7, na długości ok.1700m (do końca zabudowań). Drugi odcinek drogi prowadzi przez Gąsawy Rządowe na długości ponad 500m i trzeci od skrzyżowania z drogą gminną w Rogowie do skrzyżowania z drogą powiatową w Mirowie na długości 1800 m. Wyremontowana została jezdnia, chodniki, powstały nowe znaki poziome i pionowe

Koszt inwestycji to ok. 3 mln zł.


Dodaj Komentarz