Ostatnia sesja V kadencji Rady Miejskiej

W sali kominkowej szydłowieckiego zamku 9 listopada obradowała ostatnia, 59 -ta sesja V kadencji Rady Miejskiej w Szydłowcu. Podczas ostatniej sesji radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S2 w Szydłowcu”.

Decyzję tę Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński określił jako historyczną dla rozwoju Szydłowca i gminy.

Po zakończeniu sesji nadszedł czas na podsumowanie pracy Rady Miejskiej podczas ostatnich czterech lat. Radni zebrali się 59 razy na sesji plenarnej, komisja rewizyjna odbyła 100 posiedzeń, komisja budżetu 79, komisja infrastruktury 96, edukacji 70 i komisja statutowa – 47 posiedzeń. Radni podjęli w ciągu czteroletniej kadencji 309 uchwał. Tyle statystyka; w poszczególnych wystąpieniach oceniano jednak nie suche liczby lecz realne efekty pracy V kadencji. Zarówno Burmistrz Andrzej Jarzyński, jak i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech oraz poszczególni radni podkreślali, że V kadencja w porównaniu do poprzedniej, kiedy trzeba było ratować budżet gminy, była kadencją wielu inwestycji i dokonała wielu istotnych zmian na lepsze w gospodarce gminnej.


Silna koalicja Komitetów

KW Porozumienie Samorządowo Gospodarcze, KWW Porozumienie Społeczne, KWW Solidarny Samorząd i KW Polskie Stronnictwo Ludowe – wszystkie z wymienionych szydłowieckich organizacji, podczas minionego Konwentu przedwyborczego przystąpiły do podpisania wspólnej Umowy Koalicyjnej.

Umowa stanowi, że wszystkie jej strony wyrażają wolę stworzenia koalicji powyborczej w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Ponadto kampania wyborcza na wszystkich poziomach samorządu, prowadzona będzie przez komitety będące stronami umowy zgodnie z zasadą wzajemnego partnerstwa.

Podpisana umowa koalicyjna to wyraz konstruktywnego kompromisu jak również chęci współpracy przedstawicieli i członków zrzeszonych w czterech komitetach wyborczych – mówi starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.


Medal za "Solidarność"

Medal „Solidarności”, za działalność w tworzeniu Wolnych Związków Zawodowych „Solidarność” w latach 80-tych na terenie powiatu szydłowieckiego, otrzymał Piotr Sokołowski. Jubileuszowy medal 30-lecia NSZZ Solidarność Ziemi Radomskiej, wręczył przewodniczący szydłowieckiej „Solidarności” Czesław Stefański.

5 listopada w sali konferencyjno-szkoleniowej Biura COMES odbyła się krótka uroczystość. W obecności prezesa Spółki Marka Sokołowskiego oraz pracowników firmy, prezes szydłowieckiej „Solidarności” Czesław Stefański wręczył Piotrowi Sokołowskiemu okolicznościowy medal, za jego działalność w tworzeniu Wolnych Związków Zawodowych.

Podczas spotkania uhonorowany wspominał okres solidarnościowej działalności, przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce.