Tagi: , , ,

VI Przegląd Małych Form Teatralnych w Szydłowcu

Przegląd Małych Form Teatralnych realizowany w ramach ogólnopolskiego programu ”Profilaktyka a Ty „ i odbył się we wtorek 27 maja 2014 roku tradycyjnie w sali widowiskowej na terenie Zespołu Szkół im. KOP. To była już VI edycja Przeglądu, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu, wspólnie z Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

W tego rocznej imprezie wzięło udział aż osiem grup teatralnych reprezentujących szkoły: Publiczne Gimnazjum w Mirowie , Publiczne Gimnazjum w Orońsku , Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu, Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach, Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu im. Henryka Sienkiewicza , Zespół Szkól im. KOP w Szydłowcu oraz praz pierwszy wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

Na premiery spektakli profilaktycznych przybyli również zaproszeni goście : przedstawiciele władz powiatu szydłowieckiego na czele ze starostą Włodzimierzem Górlickim, przedstawiciele gminy Szydłowiec reprezentujący Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz przedstawicie poszczególnych gmin powiatu szydłowieckiego , dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji powiatowych nauczyciele i pedagodzy szkolni i szkolna młodzież. Szydłowieckie spotkania teatralne zaszczycili także: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Agnieszka Guza oraz przedstawiciel Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Zbigniew Bartosiak.

VI Przegląd Małych Form Teatralnych o godzinie 10.00 uroczyście otworzyli gospodarze konkursu Dyrektor Zespołu Szkół im.KOP Maria Michajłow oraz Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu nadkom. Jarosław Popczyński. Przedstawione na konkursie spektakle profilaktyczne przez grupy teatralne były zrealizowane na bardzo wysokim poziomie i ze wszystkim kanonami sztuki teatralnej. Poruszane w scenariuszach scenicznych zagadnienia głęboko urzeczywistniały różne problemy młodych ludzi ówczesnego świata. Pracujące nad oceną wystawionych spektakli jury miało nie lada wyzwanie wyłonić zwycięzcę tegorocznego przeglądu. Decyzją jury najlepszą ocenę uzyskał spektakl przedstawiony przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu pod tytułem „ O krasnoludkach ,zatrutym jabłku, czyli bajka z morałem”. Drugie miejsce zajął spektakl przedstawiony przez uczniów z Zespołu szkól im. KOP w Szydłowcu pod tytułem „Nie przegap życia”. Trzecią nagrodę przyznano dla uczniów Publicznego Gimnazjum z Jastrzębia za przedstawienie pod tytułem „ Zaakceptuj siebie, a inni pokochają Ciebie”. Specjalne wyróżnienie otrzymali również wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach za sztukę pod tytułem „Droga życia”.

Jak co roku przedmiotowy konkurs mógł się odbyć dzięki hojności przychylności sponsorów. Nagrody dla tegorocznych zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostały ufundowane przez lokalne władze samorządowe: Starostę Szydłowieckiego, Burmistrza Miasta Szydłowca oraz wójtów gmin: Chlewiska ,Jastrząb ,Orońsko ,Mirów.

Za wkład pracy z młodzieżą w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki Dyrektor KOP Maria Michajłow otrzymała specjalne wyróżnienie z gabinetu Komendanta Głównego Policji, które wręczył przedstawiciel KGP nadkomisarz Zbigniew Bartosiak. Ta forma działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu zyskała dużą aprobatę wśród lokalnej młodzieży i cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością o czy świadczy liczna tegorocznych grup teatralnych zebranych widzów.


Dodaj Komentarz