Jasełka w "Sienkiewiczu"

Za kilka dni Boże Narodzenie. Zanim jednak szkolne korytarze szydlowieckiego Liceum opustoszały i odjechał ostatni autobus, uczniowie klasy I B i I D pod opieką wychowawców Marka Marcinkowskiego i Jerzego Wiernickiego pokazali nauczycielom i kolegom tradycyjne przedstawienie jasełkowe.

Przedstawienie jasełkowe, pięknie przygotowane przez uczniów klasy IB i ID oraz nauczycieli Marka Marcinkowskiego i Jerzego Wiernickiego, przypomniało zgromadzonym historię narodzin Chrystusa w betlejemskiej stajence i znaczenie tego wydarzenia dla całego świata. Dzieciątko Jezus przyszli przywitać nie tylko aniołowie, między witającymi byli bezdomni, młodzież, hotelarze, sportowcy i przedstawiciele innych zawodów. Nie zabrakło także darów od trzech mędrców.

Na zakończenie zespół złożony z gitarzysty, w którego wcielił się wychowawca klasy I B Marek Marcinkowski i dwóch wokalistów Agaty Rojek (IB) i Michała Tyki (ID) zaśpiewał piosenkę świąteczną grupy Skaldowie pt. "Złota Jerozolima i biedne Betlejem". Tegoroczny spektakl zrobił olbrzymie wrażenie na zgromadzonych w świetlicy szkolnej nauczycielach i uczniach. Autor tekstu bardzo umiejętnie połączył tradycję ze współczesnością, dając widzom moc emocji. Wykonawcy znakomicie wczuli się w swoje role, a obecni na nim nauczyciele i uczniowie nagrodzili je gromkimi brawami. Młodzi aktorzy podkreślają, że gra na szkolnej scenie to spora satysfakcja i poważne wyzwanie.


Spotkanie Prawicy

Z udziałem ks. bp. Henryka Tomasika 22 grudnia w Radomiu odbyło się spotkanie członków i sympatyków Prawicy Rzeczpospolitej oraz zaproszonych gości. Zebranych powitała Lucyna Wiśniewska, która przewodzi radomskim strukturom tej partii, byli wśród gości poseł Marek Suski, senator Stanisław Karczewski, prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, wiceprezydent Anna Kwiecień, radny mazowiecki Jan Rejczak a także radni i samorządowcy z Radomia, Jedlni Letnisko, Szydłowca. Przedstawiciele partii politycznych: Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciele organizacji społecznych i kombatanci oraz liczni kapłani, zaangażowani w działania społeczne.

Ordynariusz radomski odmówił modlitwę za zebranych, podziękował za zaangażowanie członków Partii Marka Jurka, w ukazywanie obecności Boga w życiu narodu i promocję wartości wiary i kultury narodowej oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W przemówieniu inaugurującym spotkanie prezes partii Marek Jurek wyraził przekonanie, że rok 2013 będzie kolejnym rokiem zmagania o to jak określił abyśmy klucze do własnego domu i do własnego sejfu mieli u siebie. Marszałek Jurek nawiązał w ten sposób do działania rządu na rzecz włączania się Polski, w pakt fiskalny krajów strefy euro i zamiarów przyjęcia w Polsce, tej waluty. Podkreślił nawiązując do prób laicyzacji życia publicznego, że Kościół Katolicki ma od dawna swoje miejsce, w życiu narodu i państwa polskiego.

Poseł Marek Suski z kolei powiedział, że wiele instytucji państwowych powołanych do obrony niepodległości i interesów Polski, niestety tego nie robi. Grozi nam przez to utrata własnej podmiotowości i państwowości. Przestrzegał przed nasilającymi się negatywnymi zjawiskami i działaniami skierowanymi przeciwko wierze, moralności i dobrym obyczajom. Godzą one w tożsamość narodową, w samą istotę narodu. Senator St. Karczewski przypomniał zaś wydarzenia z przed 7 lat, kiedy to prezydent Lech Kaczyński składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, któremu przewodniczył ówczesny Marszalek Sejmu Marek Jurek.