Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Od 20 lat mamy do czynienia z wciąż ponawianymi próbami zakłamywania biografii Lecha Wałęsy, a w konsekwencji również i polskiej historii. W tym destrukcyjnym dziele, niestety, uczestniczą również sądy. Wydają one wyroki sprzeczne z udokumentowaną wiedzą historyczną.

Ofiarą tak pojętej „prawdy sądowej” stał się m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Chcąc przerwać ten proces destrukcji polskiego życia publicznego, my, niżej podpisani – po zapoznaniu się z opracowaniami badawczymi oraz zawartymi w nich dokumentami historycznymi, których prawdziwość nie została podważona przez żadne poważne publikacje naukowe – stwierdzamy, iż według aktualnego stanu wiedzy:


Strażacy świętowali na Rynku

W piątkowe popołudnie 18 maja na Rynku Wielkim zgromadzili sie licznie strażacy aby świętować Jubileusz 20 lat Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu szydłowieckiego i związany ze wspomnieniem św. Floriana Dzień Strażaka”. Jubileuszowe uroczystości odbyły się na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

Rocznicowa uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez dziekana kapelana Powiatowego Strażaków ks. Adama Radzimirskiego, w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu. Jednym z głównych punktów tegorocznej uroczystości było poświęcenie i przekazanie sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowcu. Sztandar z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego odebrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu Aleksy Sasin. W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru sztandar wręczał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula.

Podczas Święta oficjalnie przekazany i poświęcony został samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szydłowcu. Akta przekazania oraz kluczyki wręczali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Agnieszka Górska, Starosta Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki, Dyrektor WFOŚiGW w Radomiu – Bogusława Sołśnia oraz Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu - mł. bryg. Krzysztof Banaszek. Następnie wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym (strażakom i osobom cywilnym): stopień strasznego kapitana otrzymał kpt. Bartłomiej Wilczyński s. Mirosława; stopień kapitana otrzymał mł. kpt. Jacek Zdziech s. Tadeusza; stopień aspiranta sztabowego otrzymał st. asp. Lech Erbel s. Wacława; stopień aspiranta otrzymał. mł. asp. Mariusz Wanowski s. Wiesława; stopień starszego ogniomistrza otrzymali: ogn. Andrzej Krupa s. Józefa oraz ogn. Paweł Parszewski s. Sylwestra; stopień ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Tomasz Sadownik s. Jerzego; stopień młodszego ogniomistrza otrzymał st. sekc. Adam Jakubczyk s. Mirosława; stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Bożena Piotrowska c. Stanisława, sekc. Piotr Adamczyk s. Krzysztofa, sekc. Marcin Górlicki s. Czesława, sekc. Marcin Bednarczyk s. Piotra. Nominacje na wyższe stopienie służbowe wręczał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu mł. bryg. Krzysztofa Banaszka.


Tagi:

Ambasador Iranu w Polsce: jeśli Zachód nie wstrzyma sankcji, ropa podrożeje nawet do 200 dol. za baryłkę

21 maja w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja z udziałem ambasadora Islamskiej Republiki Iranu Samada Alego Lakizadeha. Tematyka spotkania dotyczyła rozpoczynającego się właśnie szczytu w Bagdadzie, gdzie przedmiotem rozmów ma być program nuklearny Iranu. W rozpoczynającym się 23 maja zjeździe wezmą udział przedstawiciele Iranu i sześciu mocarstw świata: USA, Rosji, Chin, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Ambasador Lakizadeh podkreślił, że jego krajowi, jako sygnatariuszowi układu o nieproliferacji broni jądrowej zależy na dotrzymaniu traktatowych postanowień przez wszystkie państwa. Wiele lat po jego wejściu w życie, wciąż są państwa, które go nie podpisały. Jak zaznaczono, irański program atomowy nie służy budowie broni jądrowej. 750 tys. chorych w Iranie oczekuje leczenia przy zastosowaniu technik nuklearnych, które są temu krajowi odmawiane. Rząd Islamskiej Republiki Iranu stale wykazuje się przy tym transparentnością i chęcią do współpracy z międzynarodowymi instytucjami. Ambasador przypomniał, że Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wydał specjalną fatwę o zakazie produkcji broni nuklearnej, którą islam uznaje za grzech i potępia, a rząd Iranu proponował swego czasu 2-letnie zawieszenie programu wzbogacania uranu.

Samad Ali Lakizadeh porównał także histeryczne reakcje świata zachodniego na irański program atomowy, które określił mianem „iranofobii”, z życzliwością wobec Izraela, który ma obecnie ok. 200 głowic atomowych i nawet nie podpisał układu o nieproliferacji broni jądrowej. To na jego kraj nakładane są sankcje (było już ich 161), to irańskich naukowców morduje się, by przeszkodzić im prace. Jak podkreślał ambasador, Zachód powinien wytłumaczyć się ze stosowania takich podwójnych standardów, które kosztowały już życie wielu Irańczyków. Według dyplomaty sankcje nałożone przez Zachód były prawdziwą szczepionką na bolączki gospodarcze Iranu. Przed rewolucją islamską 16 proc. importu przychodziło do Iranu z USA. Obecnie jest to niewiele ponad 0 proc. Import z krajów Europy do Iranu spadł z 50 do 20 miliardów dolarów. Tak duża zmiana odbić musiała się na liczbie miejsc pracy w krajach samej Europy i przyczyniła się do pogłębienia kryzysu. Dalsze utrzymanie sankcji może doprowadzić do wzrostu ceny ropy naftowej nawet do 160-200 dolarów za baryłkę.


Tagi:

Protest KSD w sprawie zwolnienia z TVP red. Wandy Zwinogrodzkiej

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wyraża protest w sprawie zwolnienia z TVP red. Wandy Zwinogrodzkiej, wybitnej teatrolożki, kreatorki Teatru TVP FAKT - z inicjatywy red. Zwinogrodzkiej wystawiono tam cieszące sie ogromną oglądalnością spektakle Teatru TVP, jak m.in. o rotmistrzu Pileckim, czy "Anoda" lub "Inka". W latach 2006-2010 red. Zwinogrodzka wraz z Teatrem Faktu ściśle współpracowali ze śp. dr. Januszem Kurtyką, Prezesem IPN, na rzecz przywracania świadomości narodowej i prawdy o heroicznej historii Polaków w czasach totalitaryzmu.

Zarząd KSD pozyskał w tej sprawie opinię znanego prawnika, który potwierdził, że zwolnienie tak profesjonalnej twórczyni dokonane zostało z ewidentnie politycznych pobudek, świadczy o tym treść uzasadnienia przedstawionego przez TVP w wypowiedzeniu wręczonym red. Zwinogrodzkiej, w dniu 21 maja br., przez TVP. Przyczyny zwolnienia podane przez TVP nie stanowią podstaw do zwolnienia pracownika, są całkowicie bezzasadne, nieprawdziwe i nieprawne.

/-/ za Zarząd KSD