Wielkanocne spotkanie rodzin

W parafii św. Zygmunta w Szydłowcu w strukturach charyzmatycznego Ruchu Światło Życie Domowy Kościół popularnie nazywanego Oazą Rodzin, skupionych jest 16 małżeństw. Spotykają się one na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w swoich kręgach. A także na wspólnych spotkaniach wszystkich kręgów. W piątek 25 kwietnia w związku z Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, odbyło się spotkanie rodzin, najpierw na Mszy świętej i modlitwie, a potem przy świątecznym stole w budynku parafialnym.

Spotkanie było okazja do złożenia sobie życzeń i integracji wspólnoty, którą tworzą zarówno małżeństwa od lata działające w Ruchu, mające duże doświadczenie jak i młode rodziny, które są na początku swojej drogi, a które z entuzjazmem przeżywają pogłębienie relacji z Bogiem i pomiędzy sobą. Z rodzinami spotkali się i podzieli wielkanocną radością ks. proboszcz Adam Radzimirski i ks. moderator Andrzej Kania. Pierwsze kręgi Domowego Kościoła powstały w naszej parafii w końcówce 1997 roku. W ubiegłym roku 23 czerwca w niedzielę, miało miejsce świętowanie Domowego Kościoła diecezji radomskiej w Szydłowcu.


Pionex ćwiczenia

W Radomiu w drugim dniu ćwiczeń "Pionex", odbyło się pozorowane porwanie samolotu, (w tej roli wystąpiła wojskowa Casa), który zboczył z kursu i przekroczył granice powietrzną RP. W ramach ochrony przestrzeni powietrznej, według procedury „Renegade", samolot został przechwycony przed dwa Migi 29 i zmuszony do wylądowania na lotnisku w Radomiu. Okazało się że na pokładzie znajdują się cudzoziemcy. Po blisko 3 godzinach procedur i negocjacji doprowadzono do przejęcia cudzoziemców przez służby graniczne. W tym czasie teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa i policja.

Ćwiczono następnie incydent graniczny, w którym to doszło do zatrzymania osób z zakazem Schengen oraz spowodowanym tym faktem bunt pozostałych pasażerów z dwóch autobusów z cudzoziemcami. W wyniku akcji sił Straży Granicznej i Policji przywrócono porządek prawny.

Ćwiczono także inne scenariusze sprawdzając koordynacje służb podległych MSW oraz Wojska. W ćwiczeniach uczestniczył minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, a także reprezentujący Prezydenta RP minister Stanisław Koziej. Pytany przez dziennikarzy dobrze ocenił radomskie lotnisko jako miejsce ćwiczeń, oraz wspomniał, że to impulsy płynące w związku z sytuacją zewnętrzna, były jedną z przyczyn wznowienia po latach tego typu ćwiczeń.


Poniedziałek wielkanocny

Poniedziałek wielkanocny jest pierwszym dniem w oktawie święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. W polskiej tradycji, od zwyczaju polewania dla żartów wodą innych osób, zwany jest lanym poniedziałkiem.

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Błogosławiony Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego. Wielką orędowniczką ustanowienia tego święta była św. Faustyna Kowalska. 27 kwietnia 2014 roku, w Święto Miłosierdzia Bożego w Rzymie odbędą się uroczystości kanonizacyjne papieża bł. Jana Pawła II.


Tagi:

Rezurekcja w Szydłowcu

Tradycyjnie o 6 rano w szydłowieckiej parafii rozpoczęła się Msza święta rezurekcyjna. Przewodniczył jej ks. kan. Adam Radzimirski. Rezurekcja odprawiana jest o świcie dla uczczenia zmartwychwstania Chrystusa.

Uroczystość rozpoczęła się procesją, w której Najświętszy Sakrament pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych, trzykrotnie obniesiono wokół kościoła. Kiedyś rozpoczęciu mszy rezurekcyjnej w Szydłowcu, towarzyszyły wybuchy petard. Dzisiaj nic takiego się już nie zdarza. Była za to jak zwykle bogata asysta procesyjna, poczty sztandarowe i Miejska Orkiestra Dęta. Po procesji celebrowana była Msza święta, w czasie której kazanie wygłosił ks. kan. Bogusław Józef Mleczkowski.

Uroczystości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, są największymi świętami chrześcijańskimi i obchodzone są w Kościele katolickim przez osiem dni (Oktawa wielkanocna). Święta wielkanocne wierni obchodzą ze szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest nie tylko fundamentem zbawczej wiary ale i źródłem głębokiej nadziei. Chrystus umarł bowiem za grzechu Ludu Bożego, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.


Tagi: ,

Farna wigilia paschalna

W farze św. Zygmunta liturgia wigilii paschalnej celebrowana w Wielką Sobotę od godz. 18. Wigilijne czuwanie połączone z Eucharystia trwało do godziny 20. Rozważano tajemnice Zbawienia i pieśniami głoszono Wielkanoce zwycięstwo Chrystusa, nad śmiercią i grzechem. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Nowosielski. Obrzęd poświęcenia wody zapalonym paschałem i odnowy przyrzeczeń chrzcielnych poprowadził ks. Andrzej Kania.

Uroczystość rozpoczęło się od Obrzędu Światła, czyli poświecenia ognia i przygotowania paschału. Na placu kościelnym przy płonącym ognisku, ksiądz pozdrowił wiernych, „którzy w tę najświętsza noc, w którą nasz Pan, Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia .. zgromadzili się na czuwanie i modlitwę”. Następnie odbyło się poświęcenie ognia i zapalenie od ogniska świecy paschalnej. Na paschale wyryty jest krzyż, w które kapłan włożył symboliczne gwoździe i litery greckiego alfabetu alfa i omega oznaczające Chrystusa oraz aktualny rok: 2014

Paschał procesyjnie wniesiono do świątyni. Od paschału swoje świece zapalali wierni zgromadzeni w świątyni. Następnie ks. Nowosielski wyśpiewał orędzie paschalne: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiennym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem tak takiej światłości, raduj się, Kościele święty, matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy…”


Tagi: ,

Świętokrzyskie sanktuarium narodu

Relikwie Krzyża Chrystusowego otoczone pietyzmem wiernych w Sanktuarium na Świętym Krzyżu nieopodal Kielc, wpisały się w polską historię, świadcząc o jej ponad tysiącletnim zakorzenieniu w Misterium Chrystusa. Świadomość tego faktu, była bliska tym którzy w Wielki Piątek rozważali Mękę Pańską w czasie drogi krzyżowej, która wiodła starodawnym szlakiem pielgrzymim z Nowej Słupi i adorowali drzewo Krzyża w czasie wielkopiątkowej liturgii.

W polskiej tradycji Wielki Piątek to dzień postu i rozpamiętywania męki Zbawiciela. W kościele katolickim zgodnie z tradycja sięgającą bardzo dawnych wieków, w Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. Celebrowane jest jedynie nabożeństwo Męki Pańskiej, w czasie którego rozważane są Słowa Pisma Świętego, mówiące o Męce Zbawiciela, adorowany Krzyż, udzielana Komunia Święta; a na koniec Najświętszy Sakrament przenoszony jest do Grobu.

W liczącym ponad tysiąc lat, najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu, przechowywane jest kilka cząstek Krzyża Chrystusowego. W Wielki Piątek 18 kwietnia w świętokrzyskiej bazylice Trójcy Świętej ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. bp Krzysztof Nitkiewicz o godz. 15, przewodniczył wielkopiątkowej liturgii. Wcześniej poprowadził drogę krzyżową, która po raz dziewiąty przemierzyła królewski szlak z Nowej Słupi do sanktuarium świętokrzyskiego. Rozważania pasyjne o tematyce zaczerpniętej z tekstów ewangelicznych i nawiązujące do realiów życia codziennego przygotował oblat o. Krzysztof Jamrozy. Krzyż od stacji do stacji nieśli przedstawiciele różnych stanów i zawodów.


Tagi:

Bierzmowanie w farze św. Zygmunta

ksiądz biskup Adam Odzimek 13 kwietnia, w szydłowieckiej farze, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bolesnej w Sadku. Uroczystą sumę rozpoczęło poświęcenia palm przed świątynią i procesja do kościoła z palmami. W świątyni Księdza Biskupa powitali przedstawiciele rodziców.

Beata i Marek Sokołowscy poprosili w imieniu rodziców o dar namaszczenia krzyżmem świętym i nałożenia ręki, aby przez te sakramentalne znaki, przystępujący do bierzmowania otrzymali pieczęć daru Ducha Świętego, Jego szczególną moc i wielorakie duchowe dary. Mówili: "Pragniemy wyrazić radość nas rodziców, że w tak uroczystym dniu, w murach tej wiekowej świątyni, przy obecności tak wielu sióstr i braci, nasze dzieci otrzymają dar sakrament bierzmowania, który przyniesie im pogłębienie łaski chrztu świętego i głębsze zakorzenienie w synostwie Bożym."

Po zakończeniu liturgii Słowa. dziekan szydłowiecki ks. kan. Adam Radzimirski zgodnie z przepisami prawa kanonicznego potwierdził przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i jako proboszcz parafii poprosił o udzielenie przez księdza Biskupa Sakramentu Bierzmowania.


Tagi: , ,

Droga krzyżowa na ulicach Szydłowca

W piątkowe popołudnie 11 kwietnia, ulicami Szydłowca w nabożeństwie drogi krzyżowej przeszło kilka tysięcy osób. Wzięli w niej udział kapłani pracujący w Szydłowcu z ks. kan. Adamem Radzimirskim oraz siostry zakonne i bardzo wielu szydłowieckich parafian.

Rozważania drogi krzyżowej były skoncentrowane na Słowie Bożym. Mękę Pańską rozważano w kontekście małżeństwa i rodziny. Stacyjne rozważania odczytali wybrani parafianie. Śpiewy pieśni pasyjnych dopełniały modlitewnej atmosfery. W czasie nabożeństwa niesiony był zabytkowy krucyfiks z kruchty kościoła farnego. Trasa tegorocznej pielgrzymki prowadziła ulicami Kielecką, Kościuszki, Zamkową, Sowińskiego, Narutowicza, Sportową, Folwarczną do ulicy Kamiennej, gdzie nabożeństwo zostało zakończone. W to piątkowe popołudnie po ciężkim tygodniu pracy, pomimo dość wczesnej pory tak wiele osób wybrało zamiast odpoczynku - nabożeństwo drogi krzyżowej. Odpowiedzieli na zaproszenie kapłanów pracujących w parafii i pewnie na potrzebę własnego serca, próbując odpowiedzieć na wezwanie miłości płynące z Krzyża Chrystusa. Przejście modlitewnej kolumny zabezpieczała Straż Miejska i Policja. Szydłowiecką drogę krzyżową poprzedziła Msza święta w kościele św. Zygmunta.


Pasyjne rozważania w farze

W Wielkim Poście w świątyniach odprawiane są nabożeństwa okresowe związane z Męką Zbawiciela: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Obydwie te formy praktyk wielkopostnych mają charakter pobożności ludowej. Nabożeństwa te posługują się obrazami (stacjami drogi krzyżowej) i krótkimi pieśniami ludowymi, poruszającymi uczucia wiernych i prowadzącymi do nawrócenia, do większej miłości Boga i bliźnich oraz do dzieł i uczynków miłosierdzia.

Nabożeństwo drogi krzyżowej, jest bardziej rozpowszechnione czy to w postaci nabożeństw publicznych, czy też jako forma pobożności indywidualnej. W szydłowieckiej świątyni farnej Droga Krzyżowa odprawiana jest w każdy piątek trzykrotnie: dla dzieci, dla dorosłych i dla młodzieży.

W ostatni piątek drogę krzyżową dla dorosłych poprowadził ks. Krzysztof Nowosielski . Rozważania do 14 stacji krzyżowej drogi, oparte były na motywach zaczerpniętych z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wezwania ukazujące mękę i ofiarę Chrystusa takie jak: Serce Jezusa, przebłaganie za nasze grzechy, Serce Jezusa, zelżywością napełnione, Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, Serce Jezusa, włócznią przebite, Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze; korelują z wielkopostnymi rozważaniami i ukazując zbawczą istotę Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.


Szydłowieccy maturzyści na Jasnej Górze

Maturzyści z dwóch szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych pielgrzymowali 31 marca do sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele, katecheci i przedstawiciele dyrekcji. W jasnogórskim sanktuarium z pielgrzymami z Szydłowca spotkał się metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. W kaplicy Cudownego Obrazu, abp Depo, przewodniczył koncelebrowanej mszy świętej wygłosił kazanie a następnie w bazylice jasnogórskiej wygłosił katechezę i podzielił się świadectwem własnego powołania.

Zwracając się do pielgrzymów mówił: Przybywając na Jasne Górę określacie tutaj i teraz fundament waszego budowania na skale, którą jest Chrystus. Idąc tutaj weszliście na Golgotę i tam spotkaliście się z Matką przekazaną nam jako dar ostatni ziemskiego Jezusa. I dla tego tutaj jesteśmy, nikt z nas nie jest przypadkiem. Chcemy tutaj być. Wiemy z kim idziemy i z kim chcemy określać nasze życie.

Przetaczając słowa bł. Jana Pawła II do młodych arcybiskup Depo mówił: Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak jesteście piękni wobec Boga – słuchając Jego słów i zbliżając się do Jego Ciała i Krwi w Eucharystii.