Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im KOP 15 października odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

W uroczystości wzięli udział także emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Przybyli również goście ze Straży Granicznej i samorządowcy powiatowi. Spotkanie poprowadziła dyrektor Maria Michajłow.

Pod nieobecność starosty Włodzimierza Górlickieg, do zebranych przemówił wicestarosta Roman Woźniak. Wyraził on uznanie dla profesjonalizmu szydłowieckich nauczycieli, o którym świadczą wyniki ich pracy oraz wręczył nagrody przyznane przez Starostę Szydłowieckiego. Nagrody finansowe otrzymali: dyrektor Karol Kopycki, dyrektor Elżbieta Szymańska, nauczyciel historii w ZS im. KOP Andrzj Łata i dyrektor M. Michajłow. Nagrody przyznane przez Starostę otrzymali także: naczelnik Joanna Strzelecka i inspektor Agnieszka Niziołek z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego.

Słowo do uczestników uroczystości skierował także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Mówił "Na nauczycielach spoczywa ważny obowiązek kształcenia i formowania młodych ludzi, tak aby jako dojrzali obywatele Polski i Europy, mogli prowadzić życie odpowiedzialne i dojrzałe." Życzył zebranym w Sali Widowiskowej KOP-u i wszystkim pracownikom powiatowej oświaty "pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym." Pogratulował wyróźnionym odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodą starosty i nagrodami od dyrektorów jednostek oświatowych. Wręczył List Gratulacyjny za osiągnięcia w pracy pedagogicznej nauczycielowi Zespołu Szkół im KOP Krzysztofi Guli i pedagog z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im H. Sienkiewicza Magdalenie Hebdzie.

Dla nauczycielskiej publiczności i przybyłych gości ze spektaklem "Serenada" wg Sławomira Mrożka wystąpili uczniowie klasy teatralnej ZS im KOP. Młodzi aktorzy z KOP-u 13 pażdziernika, zdobyli I miejsce w czasie I Regionalnego Przeglądu Teatrów Amatorskich w Lipinach. Szydłowiecka widownia także doskonale się bawiła oglądając popis aktorskiej gry młodych utalentowanych uczniów, przygotowanych pod kierunkiem Moniki Łukomskiej-Bekiel. Okolicznościowy poczęstunek i rozmowy przy kawie zakończyły powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szydłowcu.

Warto dodać że w tym samym czasie W Radomiu, na uroczystości zorganizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Beata Adamczyk. Grażyna Berus, Joanna Plewa-Dziubek, Andrzej Łata, Ziwko Michajłow. Brązowy medal za długoletnią służbę otrzymała Renata Basaj. Andrzj Łata otrzymał także najwyższe odznaczenie ministerialne Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę finasową otrzymał dyrektor CKP S. Drabik. Następne Święto Edukacji dopiero za rok, życzymy w tym czasie sukcesów szkołom, zaś uczniom i nauczycielom dobrych wyników w nauce i pracy.


Dodaj Komentarz