Miejskie obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wiązanki kwiatów złożone przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze jego imienia oraz modlitwa w szydłowieckiej farze kierowana do Boga podczas Mszy świętej za Ojczyznę, to główne akcenty miejskich uroczystości związanych z Dniem Niepodległości. W przemarszu przez miasto udział wzięły poczty sztandarowe, strzelcy ze Związku Strzeleckiego, delegacje samorządów, instytucji, szkół, organizacji i przedsiębiorstw oraz liczni mieszkańcy Szydłowca i powiatu szydłowieckiego.

Przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, po odmówieniu modlitwy przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego, do zebranych przemówił gospodarz uroczystości burmistrz Andrzej Jarzyński, a po nim senator RP Wojciech Skurkiewicz. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku. Po złożeniu kwiatów Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Henryka Kapturskiego odegrała "Rotę".

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy Va z PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu pod kierunkiem Grażyny Olesińskiej śpiewali pieśni patriotyczne i recytowali wiersze. Wspólne zdjęcie przy Pomniku Marszałka było ostatnim akcentem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.