Miejskie Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości rozpoczęły się zbiórka na Rynku Wielkim i przemarszem z pocztami sztandarowymi d świątyni. Msze świętą w farze św. Zygmunta celebrował ks. kan. Adam Radzimirski. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Kania. We mszy świętej uczestniczyła Minister Zdrowia Ewa Kopacz, władze samorządowe Miasta i Powiatu, liczne poczty sztandarowe, delegacje i reprezentacje wielu środowisk.

Po mszy św., uczestnicy uroczystości przeszli ul. Radomską, Widok i Kościuszki na Skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na Skwerze Niepodległości, pod pomnikiem Marszałka, w obecności orkiestry, sztandarów, młodzieży i mieszkańców ks. Dariusz Maciejczyk odmówił modlitwę za tych, którzy walcząc o Niepodległość oddali życie, a także w intencji wolnej Ojczyzny. Przemówienia wygłosili: przewodniczący Marek Zdziech i burmistrz Andrzej Jarzyński.

Minister Ewa Kopacz, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, delegacje szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych, zawodowych i politycznych Szydłowca, przy dźwięku werbli złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta, strzelcy i licealiści z klasy ochrona granicy państowej z Zespołu Szkół im KOP, w mundurach Straży Granicznej

Miejskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości były kontynuowane na szydłowieckim Zamku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.


Dodaj Komentarz