Podniesie wysoko...

Oczekiwany od lat nowy samochód do ratowania ludzi z wyższych kondygnacji i prowadzenia akcji gaśniczej na wyższych na wysokości, trafił do szydłowieckich strażaków zawodowych. Podnośnik hydrauliczny SDH-25 na podwoziu samochodu ciężarowego Man, zakupiony za blisko 1 000 000 złotych. Całkowity koszt zakupu to kwota 995.100,00 zł. środki na zakup pojazdu pochodziły z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2011” w kwocie 550.000,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 245.100,00 zł. powiat szydłowiecki przeznaczył kwotę 200.000,00 zł.

Pojazd został przekazany przez przewodniczącego rady Marka Sokołowskiego i starostę Włodzimierza Górlickiego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Robocze przekazanie samochodu z udziałem członków Zarządu Powiatu, radnych powiatowych oraz gości: burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, przewodniczącego Marka Zdziecha i wójta gminy Jastrząb Zofii Kosno, obyła się bezpośrednio po zakończeniu powiatowych uroczystości związanych z 92 rocznica odzyskania Niepodległości.


Powiatowe obchody narodowego Święta Niepodległości

W szydłowieckim Liceum im. Henryka Sienkiewicza 12 listopada odbyła się uroczysta akademia z udziałem kombatantów dla uczczenia 92 rocznicy odzyskania Niepodległości.

W spotkaniu wzięła udział młodzież licealna, nauczyciele oraz przedstawiciele władz powiatu i miasta Szydłowca w osobach starosty Włodzimierza Górlickiego i burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz przewodniczący rad powiatowej i gminnej Marek Sokołowski i Marek Zdziech. Obecna była również wójt gminy Jastrząb Zofia Kosno, która otrzymała podziękowania za współpracę, w zakresie rozwoju powiatu. Spotkanie poprowadził wicedyrektor Szkoły Marek Marcinkowski.

Po części oficjalnej młodzież z klasy II c, I d oraz chórzyści Chóru Męskiego Dzwon z klasy II d przedstawili program artystyczny obrazujący polskie drogi do niepodległości. W rolę naczelnika Józefa Piłsudskiego wcielił się uczeń klasy pierwszej Adam Frąk. Zwrócił na siebie uwagę także Michał Kapis grający w roli gazeciarza.