Powiatowe obchody narodowego Święta Niepodległości

W szydłowieckim Liceum im. Henryka Sienkiewicza 12 listopada odbyła się uroczysta akademia z udziałem kombatantów dla uczczenia 92 rocznicy odzyskania Niepodległości.

W spotkaniu wzięła udział młodzież licealna, nauczyciele oraz przedstawiciele władz powiatu i miasta Szydłowca w osobach starosty Włodzimierza Górlickiego i burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz przewodniczący rad powiatowej i gminnej Marek Sokołowski i Marek Zdziech. Obecna była również wójt gminy Jastrząb Zofia Kosno, która otrzymała podziękowania za współpracę, w zakresie rozwoju powiatu. Spotkanie poprowadził wicedyrektor Szkoły Marek Marcinkowski.

Po części oficjalnej młodzież z klasy II c, I d oraz chórzyści Chóru Męskiego Dzwon z klasy II d przedstawili program artystyczny obrazujący polskie drogi do niepodległości. W rolę naczelnika Józefa Piłsudskiego wcielił się uczeń klasy pierwszej Adam Frąk. Zwrócił na siebie uwagę także Michał Kapis grający w roli gazeciarza.

Zaprezentowany program wzbudził zainteresowanie oraz ciepłe przyjęcie gości szczególnych, kombatantów z powiatu szydłowieckiego. Mogli się oni spotkać razem na stołówce szkolnej na obiedzie przygotowanym przez kucharki z Liceum.

Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, że program artystyczny powstał pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego mgr Magdaleny Siebyły. Chór Dzwon przygotował zaś ks. Andrzej Kania.

W trakcie akademii miał miejsce przykry incydent. Nauczycielka matematyki ZSO im. Henryka Sienkiewicza mgr Anna Bąk odmówiła, pomimo wcześniejszych ustaleń, odbioru okolicznościowego medalu wybitego z okazji XXX lecia powstania Solidarności. Medal ten przyznała jej Kapituła Medalu, działająca przy NSZZ Soidarność Ziemia Radomska.

A. Bąk w swoim wystąpieniu odmowę przyjęcia medalu, z rąk przewodniczącego Czesława Stefańskiego argumentowała, tym że na Sesji Rady Powiatu 9 listopada, jej zdaniem wyróżnieni zostali ( jak stwiedziła –w ramach kampani wyborczej) ludzie niegodni.

Starosta W. Górlicki wyjaśnił, że powiat szydłowiecki podobnie jak inne samorządy otrzymał 20 medali dla samorządowców, którzy swą postawą realizują ideały Solidarności. Sam, jak stwierdził, działał w Solidarności od początków jej powstania, trudno mu jednak odnosić się do subiektywnych ocen.

Na medalu wybita jest nawiązująca do logo Solidarności liczba XXX z flagą narodową. Napis NSZZ Solidarność Ziemia Radomska i herby 8 powiatów,( w tym powiatu szydłowieckiego), herb Radomia i herb Województwa Mazowieckiego.

Na odwrocie umieszczone są: wpisany w mapę Polski kontur radomskiej fary, sylwetka Ojca Świętego Jana Pawła II i napis >Błogosławieni, którzy łakną i pragna sprawiedliwości.<

Powiatowe obchody Święta Niepodległości w szydłowieckim Liceum, zorganizowane zostały po raz trzeci.


Komentarze

AS12 Nov. 2010, 22:56 # 1

Chciałabym usłyszeć chór Dzwon na żywo, szkoda, że na Domu na Skale nie ma nagrań - przynajmniej dźwięku - z niektórych imprez. Pozwolę sobie jeszcze dodać, że Marszałek Piłsudski jest jak z obrazka :P.


car14 Nov. 2010, 21:29 # 2

Nie ma się chyba co dziwić P. Bąk, nie wszyscy odznaczeni zasłużyli się dla Powiatu. Nie wiem np. czym tak dla powiatu zasłużył się Pan M. Kosno, albo Klan Czerwiaków (Pan i Pani Czerwiak?) Chyba tym, że już cała rodzina pracuje w instytucjach rządowych i samorządowych. Ciekawe czy w tych wyborach starczy Panu Czerwiakowi (startującemu do rady powiatu) buraków i marchewki z MOPSU na zdobycie głosów?

Mniejsza z tym to wyborcy zadecydują! A swoją drogą pominięto wiele osób zasłużonych dla naszego miasta w tym obdarowywaniu medalami

Może następne władze się zreflektują i medale dostaną faktycznie zasłużeni...?


?15 Nov. 2010, 16:49 # 3

A czy Panowie: Stąpor, Bernatek i inni mniej więcej w ich wieku - tacy są zasłużeni dla solidarności??? 30 lat temu, chyba do szkół chodzili (no może wagarowali) - i co oni w tym czasie wiedzieli o solidarności Szkoda, że Pani Stanik nie dostała medalu - bo by się dowiedziała co to była solidarność Może te medale było wręczyć komuś starszemu kto działał i wie co to solidarność....


Marek Sokołowski15 Nov. 2010, 22:41 # 4

Szanowni Państwo! W sprawach dotyczacych konkretnych żywych ludzi, mogą być różne opinie, tymbardziej jeśli są to osoby znane publicznie. W komentarzach dwie różne sprawy są błędnie zestawione razem.

1. Medal okolicznościowy XXX lecia Solidarności ( Ziemia Radomska), jest to dzieło NSZZ Solidarność. O tyle powiat szydłowiecki ma z tym związek, że pomógł w jego wybiciu, podobnie jak kilka innych samorządów powiatowych i miasto Radom.

W podziękowaniu otrzymaliśmy kilka medali dla samorządowców. Medali wybitołącznie około 1 tysiąca.

Medale tXXX lecia są przyznawane przez Kapitułę przy NSZZ Solidarność Ziemia Radomska. Kapituła wyróżniła panią Bąk, jako działacza solidarnościowej oświaty. Medal ten o czym była poinformowana przez pana Stefańskiego miała otrzymać w swojej szkole, przed znacznym audytorium. Pani Anna medalu jednak 12 listopada, nie przyjęła w proteście przeciw jak to ujęła przyznaniu go ludziom niegodnym! Tego tematu nie chcę rozwijać i komentować! Nie jestem uprawniony do oceny kto godny a kto niegodny! Osoba o której wspominam wybrała taka formę zwółrcenia na siebie uwagi, jak widać skutecznie!

2. Inna sprawą są dyplomy uznania, które zasadniczo wręczone zostały osobom wyróżnionym 1 paździenika 2010 , na zakończenie 200 lecia powiatu. Tutaj jeszcze raz to powtórzę, w czerwcu 2009 roku zwróciliśmy się do około 40 różnych organizacji społecznych i samorządowych, o wskazanie jednej, dwóch osób z danego środowiska, które zdaniem tych podmiotów społecznych zasługują na wyróżnienia.

Oczywiście mieliśmy także prawo mieć jakieś powiatowe typowania np pracowników Starostwa, jednak zasadniczo były to osoby zgłoszone przez organizacje społeczne i gminy z terenu powiatu.

Wśród tych osób były bardziej i mniej znane, ale zasłużone w oczach tych którzy te osoby zgłosili.

Oczywiście że jak to bywa, nie da się wyróżnić wszystkich. Zawsze jednak mżna zwórócic sie do władz powiatu z propozycja wyóróżnienia osoby która w opini wniskodawcy zasługuje na uznanie. Pewnie będą jeszcze okazje do wyróżnień.

Tytuł Honorowy Zasłużony dla powiatu przyznany został dwukrotnie, stosownie do uchwały rady pwiatu, tutaj też mozna zgłaszać na stosownych wnioskach osoby do wyróżnień!

n


car16 Nov. 2010, 16:32 # 5

Szanowny Panie Marku dziękuję za odpowiedź, bo rozumiem, że po części jest ona kierowana do mnie. Z całym szacunkiem, Pana wkład w utworzenie i rozwój Powiatu Szydłowieckiego i uhonorowanie Pana, nie budzi żadnych emocji i zastrzeżeń, ale te osoby, które wymieniłem powyżej to całkiem inna bajka....

Wydaje mi się, że chyba jedynie MOPS i ZOZ zgłosili P. Czerwiaków, a to by oznaczało, że zgłosili samych siebie.... i kapituła bez żadnej weryfikacji i zastanowienia czym się tak zasłużyli medale i dyplomy przyznała... Czyli jeśli Pan Czerwiak wejdzie do rady to następnym razem uhonorują pozostałych członków rodziny.... bo kto na to parzy kogo i za co?


car16 Nov. 2010, 16:53 # 6

A nie razi Pana, że ktoś za państwowe robi sobie kampanie rozdając paczki najbiedniejszych (ciekawe czy po wyborach ktoś coś dostanie) i do tego jeszcze kościół do tego miesza (w piątek msza za MOPS - jakoś do tej pory, z kościołem nie było po drodze) I to jest ktoś na medal....?


Dodaj Komentarz