Zasłużeni dla Powiatu Szydłowieckiego

Danuta Słomińska - Paprocka i ks. kan. Adam Radzimirski 30 stycznia na uroczystej Sesji Rady Powiatu otrzymali tytuły "Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego". Te najwyższe powiatowe wyróżnienia nadane zostały w listopadzie 2013 roku uchwałami Rady Powiatu w Szydłowcu, po wcześniejszym ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Kapitułę Tytułu. Akty nadania wręczyli przewodniczący Rady Powiatu i Kapituły Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Gościem uroczystości był wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, a także burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.

Na początku sesji zwołanej w celu wręczenia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula przedstawił treść uchwały Rady Powiatu dotyczącej nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” dla Danuty Słomińskiej - Paprockiej.


Zasłużeni dla Powiatu. Dzisiaj wręczenie honorowych Tytułów

W listopadzie 2013 roku, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków przez kapitułę tytułu honorowego „zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego”, Rada Powiatu w Szydłowcu podjęła uchwały o nadaniu Tytułu, dwóm zasłużonym dla powiatu osobom: Danucie Słomińskiej - Paprockiej, ks. kan. Adamowi Radzimirskiemu. Uroczystość nadania Tytułu, odbędzie się dzisiaj 30 stycznia o godz. 13, na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Uroczystą sesję zakończy koncert zorganizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Danuta Słomińska – Paprocka była założycielem i długoletnim dyrektorem MLIM w Szydłowcu, a także społecznikiem i autorem książek propagujących historię i kulturę Szydłowca i Ziemi Szydłowieckiej.

Ks. kan. Adam Radzimirski - jak można przeczytać w przygotowanej przez Magdę Kisiel ze Starostwa Powiatowego prezentacji Laureata - od ponad 20 lat jest proboszczem parafii farnej św. Zygmunta, jest także dziekanem dekanatu szydłowieckiego. Z wielkim zaangażowaniem pełni posługę duszpasterską, w parafii i dekanacie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku. Jest nie tylko oddanym duszpasterzem, cieszącym się zaufaniem parafian, powiatowym kapelanem strażaków i rzemiosła, opiekunem świetlicy „Nazaret” należącej do Zespołu Parafialnego „Caritas”, czy aktywnym uczestnikiem różnych ważnych wydarzeń w Powiecie Szydłowieckim. Ksiądz Adam Radzimirski dał się poznać również jako człowiek związany sercem z Ziemią Szydłowiecką. Podejmuje się realizacji zadań znacznie wykraczających poza zakres obowiązków proboszcza. Przejawia się to w głębokim rozumieniu i postrzeganiu znaczenia szydłowieckiej fary jako zachowanego przez wieki, miejscowego świadectwa polskiej kultury sakralnej i szeroko pojmowanego dziedzictwa narodowego. Z ogromnym zaangażowaniem, wielką troską, merytorycznie i skutecznie finansowo prowadzi etapowo projekty mające na celu renowację i konserwację kościoła, unikalnego zabytku kultury, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.


Osiedle "Północ" z gazem. Zdjęcia z prac przyłączeniowych

Mieszkańcy 61 domów na szydłowieckim Osiedlu Północ i kilku przyległych ulicach będą mogli korzystać z gazu ziemnego do potrzeb związanych z m.in. z ogrzewaniem budynków i przygotowaniem ciepłej wody. W piątek 24 stycznia, podłączono do sieci pierwsze budynki. Prace przyłączeniowe prowadzone będą jeszcze przez następnych kilka dni. Uruchomienie gazociągu zbiegło się z pierwszymi silnymi mrozami tej zimy. Pierwsi odbiorcy mogą już ogrzewać mieszkania tym ekologicznym paliwem.

Historia gazyfikacji Osiedla Północ, ma jednak dłuższą historię . Pierwsze działania w tym zakresie podjęto w końcówce lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Utworzony wtedy komitet osiedlowy zbierał wpłaty od mieszkańców na ten cel. Niestety nic z tych planów nie wyszło, zaś zdeponowane środki pozbawiła wartości szalejąca na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych hiperinflacja. Do tych planów powrócono w 2010 roku. Mieszkańcy Osiedla powołali komitet na rzecz rozwoju osiedla Północ. W wyniku starania kilku osób, ówczesna Mazowiecka Spółka Gazowa, przyjęła do planów rozbudowy sieci przesyłowej na 2013 rok, to szydłowieckie osiedle, wraz z sąsiednimi ulicami.

Inwestycje zakończono w końcówce grudnia ubiegłego roku. W środę i czwartek 22 i 23 stycznia przy ulicy Ogrodowej i Placu Wolności, pracownicy Rejonu Dystrybucji Gazu z Iłży, z Zakładu Gazowniczego Radom, przeprowadzili prace włączenia nowego gazociągu do czynnej sieci przesyłowej. Tym samym po 25 latach od pierwszych starań o gazyfikacje, to najstarsze szydłowieckie osiedle domów jednorodzinnych uzyskało kolejny ważny element infrastruktury technicznej, tak istotny z punktu poprawy warunków bytowych. Zakończenie rac z zadowoleniem przyjęli członkowie Komitetu, który już ma nowe pomysły na rzecz rozwoju Osiedla.


Tagi: ,

Niedziela Chrztu Pańskiego. Jasełka zdjęcia

Niedziela 12 stycznia kończy liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Teksty biblijne w liturgii ukazują Jezusa jako, "namaszczonego" Duchem Świętym. Życie ziemskie Jezusa rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo i życie apostolskie jak ukazuje \Ewangelia - rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoż Ducha, który zstępuje na Jezusa w czasie Jego chrztu w Jordanie. W szydłowieckiej świątyni farnej młodzież z klasy III A Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, na zakończenie mszy świętej o godz. 16 przedstawiła Jasełka.

Uczniowie klasy artystycznej z dystansem do siebie, a i z nutą radości „opowiedzieli” misterium o Narodzeniu Dzieciątka Jezus, o Maryi, św. Józefie, pasterzach, aniołach i Herodzie. Przedstawienie było trochę na wesoło, ale spodobało się zgromadzonej publiczności, bo hojnie nagrodziła młodych aktorów brawami.

W farze św. Zygmunta w tą niedzielę na każdej mszy świętej śpiewano suplikacje „Święty Boże” na przebłaganie za sprofanowanie kościoła, jakie miało miejsce w nocy z 6 na 7 stycznia. Ukradziono wtedy po włamaniu się do świątyni bilon, rozbito figurkę Aniołka. W kościele zniszczony został także zabytkowy witraż. Sprawcy włamania zostali ujęci przez Policję. Dwaj mężczyźni i kobieta oskarżeni o kradzież są mieszkańcami Szydłowca.


Samorzadowcy i Chór z Szydłowca wśród gości biskupa Henryka Tomasika

Szydłowiecki Chór „Gaudium Canti” koncertował 10 stycznia w Radomiu, w czasie samorządowego opłatka z biskupem diecezji radomskiej ks. bp Henrykiem Tomasikiem. W kaplicy seminaryjnej WSD w Radomiu, chór na cztery głosy zaśpiewał kolędy, między innymi: „Kołysankę Matki Bożej”, „Dobrą Nowinę”, „Judzką krainę”, „Podnieś rękę Boże Dziecię”, „Bracia patrzcie jeno”, oraz utwór „Cień Boga”. Partie solowe zaśpiewały Barbara Wiernicka i Barbara Gadowska. Chór koncertował przy akompaniamencie i pod kierunkiem Danuty Klepaczewskiej. W spotkaniu, którego gospodarzem był ks. bp H. Tomasik uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli samorządów różnego szczebla z województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Obecni byli wśród nich przedstawiciele Szydłowca i powiatu szydłowieckiego.

Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo prowadzone przez Księdza Biskupa, w czasie którego modlono się między innymi za rodziny, a także za osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową i chleba. W czasie nabożeństwa śpiewał szydłowiecki chór. Następnie konferencję przybliżającą aspekty Katolickiej Nauki Społecznej wygłosił socjolog ks. dr Marek Adamczyk.
Wskazał na programowy dokument pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka ”Evangelii Gaudium”. Z tego dokumentu możemy się dowiedzieć, jakie priorytety ma obecny pontyfikat. Odnosząc się do częstego w życiu społecznym zagadnienia konfliktu, aby był on właściwie rozwiązany musi być najpierw bez emocji przyjęty. Tu nie ma żadnego naiwnego idealizmu ze strony papieża. On chce nam powiedzieć, że konflikt z natury nie jest czymś złym, co więcej dobrze przeżyty pozwala na określenie stanowisk, wypracowanie nowych rozwiązań. To sposób budowania nowej pluralistycznej rzeczywistości – mówił ks. Marek Adamczyk.

Istotną częścią spotkania była kwestia przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. – 13 kwietnia w Rzymie odbędzie się sympozjum, gdzie młodzież z różnych krajów, będzie mogła się zapoznać z ofertą poszczególnych regonów Polsce. Dlatego biskup Tomasik, zwróciła się z prośbą do przedstawicieli samorządów, aby polskim uczestnikom tej konferencji przekazali wszelkie materiały promocyjne miast i regionów, „aby jak najlepiej zaprezentować Polskę, a w szczególności swój region”. Spodziewamy się, mówił Biskup- że na terenie diecezji radomskiej będzie przebywać ok. 5 tys. młodych ludzi.


Tagi: ,

Świąteczne spotkanie rodzin z ruchu Światło-Życie

W niedziele świętej Rodziny na mszy świętej za rodziny parafii św. Zygmunta spotkały się małżeństwa i rodziny z rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, zwanej Domowym Kościołem. Uroczystość była okazją do uczczenia Świętej Rodziny z Nazaretu (która jest patronem rodzin DK) i spotkania się rodzin, skupionych w 4 kręgach formacyjnych. Po modlitwie wszyscy „oazowiecze” spotkali się na w domu parafialnym na świątecznym spotkaniu, w którym wzięli udział kapłani z parafii św. Zygmunta z ks. prob. Adamem Radzimirskim. Spotkanie poprowadził moderator rodzin ks. Andrzej Kania.

W czasie modlitwy rozważano Słowo Boże, które stawia w niedzielę Świętej Rodziny wiernym wspaniały wzór rodziny chrześcijańskiej - Świętą Rodzinę Jezusa, Maryi i świętego Józefa. W życiu rodziny Bóg powinien być na pierwszym miejscu i wszystko winno mu być poddane. Spoiwem tak ugruntowanej rodziny jest miłość i szacunek wzajemny. Obowiązkiem rodziców jest bronić praw Boga i praw człowieka. Rodzinie we współczesnych czasach zagraża wiele niszczących ideologii, fala pomówień i propagandy, w tej sytuacji rodziny nie mogą być bezczynne. Bez silnych rodzin Polska będzie wymierać.

Jezus Chrystus w Świętej Rodzinie , poznał troski i radości życia rodzinnego. Obowiązki rodzicielskie z pełnym oddaniem pełnili św. Józef i Najświętsza Maryja. Idąc za tym pięknym wzorem, rodziny chrześcijańskie utrwalać będą panowanie Boga w swoich rodzinach. Będą oazami życia i miłości, wprowadzającymi do wspólnoty Kościoła i Narodu nowe pokolenia ludzi miłujących Boga i Ojczyznę.