Tagi: ,

Świąteczne spotkanie rodzin z ruchu Światło-Życie

W niedziele świętej Rodziny na mszy świętej za rodziny parafii św. Zygmunta spotkały się małżeństwa i rodziny z rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, zwanej Domowym Kościołem. Uroczystość była okazją do uczczenia Świętej Rodziny z Nazaretu (która jest patronem rodzin DK) i spotkania się rodzin, skupionych w 4 kręgach formacyjnych. Po modlitwie wszyscy „oazowiecze” spotkali się na w domu parafialnym na świątecznym spotkaniu, w którym wzięli udział kapłani z parafii św. Zygmunta z ks. prob. Adamem Radzimirskim. Spotkanie poprowadził moderator rodzin ks. Andrzej Kania.

W czasie modlitwy rozważano Słowo Boże, które stawia w niedzielę Świętej Rodziny wiernym wspaniały wzór rodziny chrześcijańskiej - Świętą Rodzinę Jezusa, Maryi i świętego Józefa. W życiu rodziny Bóg powinien być na pierwszym miejscu i wszystko winno mu być poddane. Spoiwem tak ugruntowanej rodziny jest miłość i szacunek wzajemny. Obowiązkiem rodziców jest bronić praw Boga i praw człowieka. Rodzinie we współczesnych czasach zagraża wiele niszczących ideologii, fala pomówień i propagandy, w tej sytuacji rodziny nie mogą być bezczynne. Bez silnych rodzin Polska będzie wymierać.

Jezus Chrystus w Świętej Rodzinie , poznał troski i radości życia rodzinnego. Obowiązki rodzicielskie z pełnym oddaniem pełnili św. Józef i Najświętsza Maryja. Idąc za tym pięknym wzorem, rodziny chrześcijańskie utrwalać będą panowanie Boga w swoich rodzinach. Będą oazami życia i miłości, wprowadzającymi do wspólnoty Kościoła i Narodu nowe pokolenia ludzi miłujących Boga i Ojczyznę.


Tagi: ,

Jerozolimska modlitwa za Polskę

Za Polskę modlono się dziś również w Ziemi Świętej. W bazylice Bożego Grobu została odprawiona Msza św. „pro Polonia”. Z ojcami franciszkanami, stróżami miejsc świętych, modlili się przebywający w Jerozolimie Polacy. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył wikariusz kustodii Ziemi Świętej o. Dobromir Jasztal OFM. Wzięło w niej udział 12 kapłanów, grupa sióstr zakonnych, pielgrzymi z Polski i przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie wraz z ambasadorem Jackiem Chodorowiczem. Homilię wygłosił posługujący w Bazylice Bożego Grobu o. Zacheusz Drążek.

Przypominał zebranym o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski i opiece Maryi we wszystkich tych okolicznościach. Zwrócił przy tym uwagę, że święto narodowe 3 maja to nie tylko okazja do rozpamiętywana pięknych chwil z przeszłości. Jako naród polski chlubiący się szczególną opieką Maryi jesteśmy wezwani do pracy na rzecz naszego kraju. Każdy z nas tworzy historię, tu i teraz. W narodzie polskim kult maryjny jest mocno zakorzeniony i zawsze dodaje Polakom siły. Maryja jest naszą orędowniczką, która była obecna zarówno w Kanie Galilejskiej jak i po krzyżem Jezusa. Na zakończenie Mszy Świętej odśpiewano hymn „Boże coś Polskę“ prosząc o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Polaków zarówno w kraju jak i tych przebywających na wszystkich kontynentach świata.

Jerozolimska Msza święta „pro Polonia” sięga swymi początkami XIX wieku. Jej fundatorem był sybirak książę Roman Stanisław Sanguszko. W latach 1831-1847 przebywał on na Syberii. Po odzyskaniu wolności przybył z pielgrzymką dziękczynną do Ziemi Świętej. Świadectwem jego obecności w Ziemskiej Ojczyźnie Jezusa jest kielich ofiarowany do bazyliki Bożego Grobu. Na kielichu widnieje łaciński napis “Votum exulum Polonorum A.D. 1847” (Dar polskiego wygnańca. Rok Pański 1847) oraz fundacja Mszy Świętej w intencji Polski, która każdego roku, w dniu 3-go maja, miała być odprawiana przy Bożym Grobie.