Biskup, Generał, Profesor. Uroczystości w Zespole Szkół im. KOP

Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty ogień żarzy i wy winniście im cześć.” Dzisiaj w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, świętowano jubileusz 5 lecia nadanie Szkole imienia KOP i poświęcenia Sztandaru. Szczególnym wyrazem tej rocznicy było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Biskupowi, Generałowi i Profesorowi: ks. bp Tadeuszowi Płoskiemu, w latach 2004-2010 Biskupowi Polowemu WP.

Przed 5 laty ś.p. biskup Tadeusz Płoski przewodniczył mszy świętej polowej, poświęcił sztandar Szkoły i tablicę upamiętniającą Korpus Ochrony Pogranicza, formację graniczną, której żołnierze walczyli 8 września 1939 roku w Bitwie pod Barakiem.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza Małgorzata Michajłow przywitała gości przybyłych na uroczystość: ks. kapelana Nadwiślańskiego Oddziału SG kmdr por. SG Ryszarda Preussa, Księdza Dziekana Adama Radzimirskiego, Komendanta placówki SG w Kielcach ppłk. SG Jarosława Uszyńskiego, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Nadwiślańskiego Oddziału SG chorąży Joannę Rokicką, przewodniczącego rady Marka Sokołowskiego, starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, v-ce starostę koneckiego Andrzeja Lenarta, przewodniczącego rady miasta Skarżysko Kamienna Andrzeja Dąbrowskiego, z-ca prezydenta Skarżyska Grzegorza Małkusa, przedstawicieli Burmistrza i Rady Miejskiej w Szydłowcu wiceprzewodniczącego Rady Leszka Jakubowskiegi i specjalistę ds. organizacyjnych Bolesława Boruszewskiego, przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Marię Rubas, Jana Czapiewskiego, Pawła Okulskiego, Jarosława Pajka artystę rzeźbiarza realizatora tablicy pamiątkowej, radnych powiatu i gminy, dyrektorów, kierowników urzędów i instytucji, poczty sztandarowe, uczniów i dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół.