W Szydłowcu się zaczęło..

Szydłowiecki Zespół Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza, był pierwszą placówką szkolną na terenie działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i jedną z pierwszych w kraju, realizującą innowacyjny program licealny: ochrona granicy państwowej. Odważny pomysł znalazł uznanie w samorządzie powiatowym i wdrożony został przez dyrekcję Szkoły, przy współpracy ze Strażą Graniczną. Po ponad pięciu latach w ZS im KOP odbędzie się konferencja poświęcona zarówno podsumowaniu doświadczeń, realizowanych obecnie w 5 szkołach, jak i wytyczeniu planów na przyszłość.

W celu przygotowania Konferencji w ZS im KOP spotkali się dziś (11 grudnia) spotkanie, w którym wzięli udział z zastępca naczelnika Wydziału Prezydialnego Ewa Waligóra, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka, dyrektor Szkoły Maria Michajłow, wicedyrektor Anna Gwarek, oraz ppłk Roman Rejczak nuaczyciel przedmiotu "ochrona granicy państowej". W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowsk, będący także społecznym koordynatorem programu nauczania kierunków związanych ze Strażą Graniczną, z ramienia Komendanta NwOSG ppłk Mariusza Piętki.

Pprzedstawiciele Nadwiślańskiego Oddziału SG i Zespół Szkół im KOP przy współpracy z Powiatem Szydłowieckim, 10 stycznia 2013 roku zorganizują Szydłowcu, w/w konferecję poświęconą współpracy w realizacji zajęć edukacyjnych, w klasach o profilu ochrona granicy państowej.

Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół z Szydłowca, Warszawy, Góry Kalwarii i Łodzi, realizatorzy programu edukacyjnego z ramienia placówek, psycholog SG oraz przedstawiciele Wydziału Kadr i Szkolenia NwOSG, przedstawiciele władz oświatowych, samorządowcy, przedstawiciel Oddziałowej Organizacji NSZZF SG, dyrektor Ogólnopolskiej Sieci Szkół CERTUS, a także przedstawiciele uczelni wyższych: Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Akademii Obrony Narodowej i Uniwerystetu Warszawskiego.

W czasie konferencji omówiono zostaną kwestie kwestie ujednolicenia treści programowych, realizacji podjętych wspólnie zobowiązań, wprowadzenia zmian -uproszczenia w zasad naboru do SG i stworzenia preferencji dla absolwentów szkół - klas o profilu Straż Graniczna lub Ochrona Granicy Państwowej. Omówione zostaną także kierunki dalszych działań i perspektywy rozwoju współpracy. Prezentowane będą także umiejętności i sprzęt Straży Granicznej. Celem spotkania będzie także promocja służby w formacji granicznej.

Szydłowiecka konferencja będzie już drugim tego typu spotkaniem. Pierwsza odbyła się w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału SG w Warszawie w sierpniu 2010 roku.


Dodaj Komentarz