Biskup, Generał, Profesor. Uroczystości w Zespole Szkół im. KOP

Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty ogień żarzy i wy winniście im cześć.” Dzisiaj w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, świętowano jubileusz 5 lecia nadanie Szkole imienia KOP i poświęcenia Sztandaru. Szczególnym wyrazem tej rocznicy było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Biskupowi, Generałowi i Profesorowi: ks. bp Tadeuszowi Płoskiemu, w latach 2004-2010 Biskupowi Polowemu WP.

Przed 5 laty ś.p. biskup Tadeusz Płoski przewodniczył mszy świętej polowej, poświęcił sztandar Szkoły i tablicę upamiętniającą Korpus Ochrony Pogranicza, formację graniczną, której żołnierze walczyli 8 września 1939 roku w Bitwie pod Barakiem.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza Małgorzata Michajłow przywitała gości przybyłych na uroczystość: ks. kapelana Nadwiślańskiego Oddziału SG kmdr por. SG Ryszarda Preussa, Księdza Dziekana Adama Radzimirskiego, Komendanta placówki SG w Kielcach ppłk. SG Jarosława Uszyńskiego, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Nadwiślańskiego Oddziału SG chorąży Joannę Rokicką, przewodniczącego rady Marka Sokołowskiego, starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, v-ce starostę koneckiego Andrzeja Lenarta, przewodniczącego rady miasta Skarżysko Kamienna Andrzeja Dąbrowskiego, z-ca prezydenta Skarżyska Grzegorza Małkusa, przedstawicieli Burmistrza i Rady Miejskiej w Szydłowcu wiceprzewodniczącego Rady Leszka Jakubowskiegi i specjalistę ds. organizacyjnych Bolesława Boruszewskiego, przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Marię Rubas, Jana Czapiewskiego, Pawła Okulskiego, Jarosława Pajka artystę rzeźbiarza realizatora tablicy pamiątkowej, radnych powiatu i gminy, dyrektorów, kierowników urzędów i instytucji, poczty sztandarowe, uczniów i dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu Polskiego. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie „My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu ślubujemy: poznawać historie ojczyzny i brać wzór z czynów i zasług przodków naszych, dbać o honor naszej szkoły, godnie ją reprezentować, wzbogacać jej dorobek i tradycję, być odpowiedzialnym i praworządnym człowiekiem, szanować prawa innych do godności i sprawiedliwości, zdobywać sumiennie wiedzę i umiejętności wytrwale dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, za przekazywana wiedzę oraz życiowe przewodnictwo, przestrzegać zasad koleżeństwa, dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, swoją codzienna nauką, praca i zachowaniem dbać o dobre imię Korpusu Ochrony Pogranicza.”

„Spotkaliśmy się tu, aby uczcić pamięć Biskupa Polowego WP generała Tadeusza Płoskiego. Dokładnie pięć lat temu 7 września 2007 roku ks. bp Płoski dokonał poświęcenia sztandaru szkoły oraz tablicy pamiątkowej upamiętniającej żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, walczących w bitwie pod Barakiem. Przewodniczył uroczystej koncelebrowanej polowej mszy św. Te uroczystości na zawsze pozostaną w naszej pamięci.”…”Musimy być wzorem dla innych. Ufam, że nasza szkoła jest i będzie takim środowiskiem, w której szanuje się serca umysły i charaktery młodzieży, że uczy patriotyzmu i umiłowania ojczyzny, że wskazuje najważniejsze w życiu człowieka wartości: dobroć, uczciwość, sprawiedliwość, miłość i poszanowanie drugiego człowieka. Chcę wierzyć, że będą one ważne i dla uczniów klas pierwszych, którzy dopiero, co złożyli uroczyste ślubowanie.” – Powiedziała w słowach wstępu dyrektor szkoły.

Głównym celem uroczystości było poświęcenie tablicy upamiętniającej tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem bp. Polowego Tadeusza Płoskiego. Tablice tą wykonał Artysta szydłowiecki Jarosław Pajek. Znajduje się na niej popiersie ks. Tadeusza Płoskiego oraz napis: „Wymagajcie od siebie. Pamięci bp. Polowego Wojska Polskiego gen. broni Tadeusza Płoskiego w piątą rocznicę poświęcenia sztandaru szkoły w podziękowaniu za skierowane do nas przesłanie. Społeczność szkoły i powiatu Szydłowieckiego”. Odsłonięcia tablicy w asyście funkcjonariuszy Straży granicznej z kompanii reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej SG z Karpackiego Oddziału SG dokonali: przewodniczący Marek Sokołowski, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i dyrektor Małgorzata Maria Michajłow. Tablicę poświęcili ks. kapelan Nadwiślańskiego Oddziału SG kmdr por. SG Ryszard Preuss i ks. dziekan Adam Radzimirski.

Słowo wspomnienia o bp. Tadeuszu Płoskim wygłosił przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Wspominał o spotkaniach z Biskupem Polowym, o jego życzliwości dla Szydłowca i Szkoły, oraz przytoczył fragmenty jego wypowiedzi, które przybliżają tajemnicę śmierci i odejścia: „Im człowiek bliżej Boga jest tu na ziemi, tym bardziej tęskni za Niebem. Śmierć przestaje być straszna, a zaczyna oznaczać początek nowego, pięknego życia. Zaczyna oznaczać spotkanie twarzą w twarz z Tym, którego teraz doświadcza przez wiarę.”

W rozmowach o śmierci pada często pytanie:, Ale dlaczego akurat on umarł? Taki młody! Dlaczego mnie to spotkało? Być może najlepszą odpowiedzią na tak postawione pytanie, jest również pytanie: A dlaczego nie? Dlaczego akurat ja nie miałbym dzielić losu pisanego każdemu innemu człowiekowi? Dlaczego niby moje życie miałoby toczyć się innymi drogami, niż życie innych ludzi? Przecież nasz Bóg nikomu z nas nie obiecał, na przykład w nagrodę za modlitwy, długiego życia przy czerstwym zdrowiu. Przeciwnie. Nasz Bóg może zechcieć nas posłać tam, gdzie można stracić nie tylko pieniądze i zdrowie, ale i życie. /27 X 2009/

Człowiek wierzący nie widzi tylko śmierci, ale i zmartwychwstanie. Nie widzi przemijania wszystkiego po kolei, ale wieczność poza piekłem czasu. /27 sierpnia 2009 /

Stojąc tutaj w tym miejscu i uczestnicząc - powiedział M. Sokołowski- w odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamięci dedykowanej ś.p. biskupowi, generałowi i profesorowi i co dla nas szczególnie ważne przyjacielowi ludzi w mundurach, przyjacielowi Szydłowca Biskupowi Polowemu Tadeuszowi Płoskiemu, spełniamy swój obowiązek wdzięczności za dobro, które w przeszłości otrzymaliśmy, jako społeczność Szkoły i Powiatu. Przede wszystkim jednak patrzymy w przyszłość, wyrywamy się ku życiu i pragniemy, aby Biskup Tadeusz, który jest już w wieczności, jak był także z nami na drogach naszej codzienności ze swą miłością, życzliwością i przesłaniem, które pozostawił. Niech prowadzi naszych uczniów absolwentów pod drogach ich życia, szczególnie tych, którzy założą mundur i będą służyć. Będą żołnierzami, policjantami, funkcjonariuszami Straży Granicznej. Niech wyprasza dla nich przede wszystkim „nadprzyrodzone dary, które pomagają znosić krzyż odpowiedzialności, niewygód i służby”.

Do zebranych przemówiła Maria Rubas ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, dziękując za krzewienie patriotyzmu w środowisku Szkoły. Wiceprezes Paweł Okólski z kolei wręczył nadane decyzją SWPFG, Jubileuszowe Srebrne Znaki XX-lecia SWPFG. Otrzymali je M. Michajłow, W. Górlicki i M. Sokołowski.

W sali widowiskowej licznie zebrani uczestnicy Uroczystości, mogli przeżyć wzruszające chwile dzięki w widowisku słowno-muzycznemu pt „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”, które przygotowali uczniowie Zespołu Szkół wraz z nauczycielami. Spotkanie zakończyła prezentacja wystawy przygotowanej przy współpracy z Muzeum Ordynariatu Polowego „Biskup, Generał, Profesor” dedykowanej ks. bp. gen. broni Tadeuszowi Płoskiemu. Całość zamkną poczęstunek i wymiana wspomnień oraz snucie planów na przyszłość związanych z realizacją wychowania patriotycznego i kształtowania pamięci o w ramach hasła ze sztandaru Szkoły: „Wierni Przodkom, Godni Ojczyzny”.

Uroczystości maja dalszy ciąg dziś wieczorem na kwaterach żołnierskich cmentarza parafialnego i w dniu jutrzejszym, w Szydłowcu i w miejscu bitwy koło miejscowości Barak.


Dodaj Komentarz