Najstarszy, szydłowiecki rzemieślnik

W letnie ciepłe przedpołudnie spotkaliśmy się na rozmowie z najstarszym, ale nadal czynnym rzemieślnikiem - 85 letnim Władysławem Pochylskim prowadzącym przedsiębiorstwo usługowo-handlowe na ul. Różanej w Szydłowcu. Pan Władysław, pracujący w swoim zawodzie już ponad 40 lat, jest mistrzem w swoim fachu – jak mówi – będzie pracował ile mu sił jeszcze starczy. Władysław Pochylski jest najstarszym przedsiębiorcą działającym w naszym powiecie.

Pochodzi z rodziny inteligenckiej. Z szóstki rodzeństwa pozostał tylko Pan Władysław i najmłodszy brat Robert. Ojciec był przedwojennym działaczem PPS, był z zawodu nauczycielem i pracował w szkole. Brat, który żyje podjął naukę w szkole żeglugi śródlądowej. Natomiast pan Władysław od najmłodszych lat działa aktywnie w różnych dziedzinach. Jego biografia jak sam podaje jest potwierdzona przez IPN. Od 1973 roku prowadzi przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe, które zajmuje się przede wszystkim wyrobami betonowymi o charakterze budowlanym. - Zajmuje się wyrobem od pustaków ściennych, pustaków stropowych, aż po elementy lastryka, schodów, płytek. Prowadzę działalność sam, szykuję też przyjęcie nowego pracownika do pomocy w pracy - tłumaczy Pan Władysław. Działał od najmłodszych lat - Byłem zuchem od najmłodszych lat, potem była okupacja, następnie wstąpiłem do harcerstwa i do 1948 roku prowadziłem drużynę harcerską, przeszliśmy potem do podziemia, tam redagowałem ulotki i od tamtego czasu prowadziłem działania polityczne - opowiada pan Władysław. Zanim rozpoczął własną działalność... - W latach 80' a szczególnie w roku 1985 na terenie Szydłowca rozpoczął się rozwój rzemiosła i ówczesne władze były przychylne do utworzenia u nas Cechu Rzemiosł. Będąc na jednym ze spotkań Cechu w Radomiu przedstawiłem wniosek, że nie możemy takich składek płacić jak dotychczas, ponieważ chcemy reaktywować Cech w Szydłowcu, który w 1948 roku był nielegalnie zlikwidowany. Wracając tego dnia z Radomia spotkałem się na dworcu PKS z Marianem Orzechowskim przedstawiłem mu pomysł i sytuacje a on szybciutko podchwycił pomysł, żebyśmy zajęli się tworzeniem tego cechu. Pan Marian miał za zadanie zawiadomić poszczególnych rzemieślników, że taka jest inicjatywa przywrócenia cechu szydłowieckiego. Ja zająłem się sprawami administracyjnymi, umówiłem się na spotkanie z Heleną Dadej z ówczesną kierownik Rzemiosła i Handlu, aby ustalić ile w poszczególnych gminach mamy rzemieślników. W Szydłowcu mieliśmy około 40 w sumie 120. Starszy cechu w Radomiu doradził mi, żeby opracować cały proces finansowy, składki, harmonogram prac organizacyjnych. Po ciężkich staraniach Cech Rzemiosł zaczął działać 16 grudnia 1984 roku. Podczas pierwszych wyborów zostałem wybrany na członka zarządu a potem na sekretarza cechu - opowiada Pan Pochylski. W następnych latach zorganizowana została spółdzielnia, której Pan Władysław został prezesem i zrezygnował z pracy w cechu na rzecz spółdzielni. Działał tam 10 lat. Obecnie jest honorowym prezesem spółdzielni. - Społecznie działałem również przez większość swojego życia w Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 90' działałem przeciw likwidacji orkiestry - dodaje Pan Władysław. Pan Władysław Pochylski otrzymał wiele wyróżnień za swoją działalność, m.in za zaangażowanie i prace - od Izby Rzemieślniczej, za postawy społeczne i zaangażowanie w sprawy miasta i gminy Szydłowiec - od Towarzystwa Miłośników Ziemi Szydłowieckiej, za pomoc przy odnowie zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym - od Burmistrza Miasta. Odznaczony również: - Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, - Krzyżem Więźnia Politycznego, - Srebrnym Medalem - Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, - Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, - Platynowym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. - Największym dla mnie i najważniejszym odznaczeniem za moje działania jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymałem 16 grudnia 1992 roku od Prezydenta RP - dodaje Pan Władysław.

Za niecały miesiąc 6 września pan Władysław Pochylski skończy 85 lat, życzymy więc zdrowia i wytrwałości w działaniach.


Podwójna uroczystość w farze św. Zygmunta

Rzemieślnicy i rodzina śp. Władysława Pochylskiego, dziś 27 czerwca, w czasie Mszy świętej, modlili się w intencji zmarłego przed niespełna miesiącem, seniora szydłowieckiego rzemiosła. Po zakończeniu ofiary eucharystycznej, ks. Paweł Górowski poświęcił reprezentacyjną Szablę Jana Kilińskiego. Przedstawiciel Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i prezes Izby Rzemiosła w Radomiu Jan Jaworski wraz wiceprzewodniczącym Rady Izby Markiem Sokołowskim oraz rzemieślnikami zrzeszonymi w Spółdzielni Rzemieślniczej w Szydłowcu, przekazali pani Jozefie Pochylskiej i najbliższej rodzinie, to nadane 9 maja śp. Władysławowi Pochylskiemu, przez Kapitułę Związku Rzemiosła Polskiego, najwyższe odznaczenie Rzemiosła Polskiego.

W ceremonii wziął udział także kapelan rzemieślników, proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski. Ks. Pawel Górowski poświęcił, także figurkę odlew z brązu postaci św. Józefa. W związku z przejściem na emeryturę ks. Radzimirskiego, przedstawiciele Rzemiosła wręczyli Księdzu Kanonikowi, figurkę św. Józefa Opiekuna. Dziękując przy tym, za lata duszpasterzowania i opieki duchowej nad parafią, dekanatem i rzemiosłem szydłowieckim. Życząc wielu łask, wypraszanych przez Świętego Józefa, który pełnił wymagającą misję opieki na Synem Bożym a teraz opiekuje się Kościołem Świętym. W szczególności długich lat życia i kapłańskiego, modlitewnego wspierania Kościoła, który jest godzien naszej miłości, bo jest darem Bożym dla ludzi, w drodze do zbawienia. Dziękujemy Księże Dziekanie i liczymy na dalsze kapłańskie wsparcie.

Ksiądz Adam Radzimirski 30 czerwca kończy pełnić kanoniczną posługę proboszcz i dziekana szydłowieckiego. Pełnił ją od września 1992 roku. z wielkim zaangażowaniem, pełni posługą duszpasterską. Sprawnie organizuje działalność parafii p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu. To oddany duszpasterz, powiatowy kapelan strażaków i rzemiosła. Za swoje zaangażowanie na rzecz wspólnoty parafialnej, ksiądz Adam Radzimirski został uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami. Są to: Srebrny Krzyż Zasługi – nadany 18 sierpnia 2005 r. za zasługi dla obywateli, ofiarną działalność publiczną, działalność charytatywną; Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła – nadany 19 maja 2011 r., Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego będący wyróżnieniem za działalność, która wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza – nadany 16 czerwca 2011 r. i nadany uchwala Rady Powiatu, w styczniu 2014 roku, jako wyraz szczególnego uznania i uhonorowania za zasługi na rzecz Powiatu Szydłowieckiego - tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego”.