O imigrantach i wyborach na spotkaniu z Markiem Jurkiem

Europoseł i prezes Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek 20 września uczestniczył w uroczystości patriotycznej w 71. rocznicę bitwy pod Stefanowem i 63. rocznicę pacyfikacji wsi. 26 września 1944 r. pod Stefanowem rozegrała się zwycięska bitwa partyzantów z 25. i 72. Pułku Armii Krajowej. W odwecie za klęskę Niemcy spalili wieś. Po wojnie mieszkańcom udało się odbudować wieś. Władze komunistyczne w 1952 r. wysiedliły mieszkańców Stefanowa w rejon Wrocławia, Legnicy, Słupska i Olsztyna, a zabudowania wsi zrównały z ziemią. Po uroczystościach, w leśnej stanicy im generała Hedy Szarego w Kowalkowie koło Iłży, spotkał się z sympatykami członkami Prawicy Rzeczpospolitej z podregionu radomskiego.

W czasie dwudziestominutowego przemówienia przedstawił ocenę obecnej sytuacji oraz rodzące się szanse zmiany sytuacji w kraju. Mówił między innymi o bonusie jaki zachodnia Europa otrzymała w wyniku zwycięstwa Solidarności.
Efekt polskiej walki, przezwyciężenie komunizmu przełożyło się na wzrost bezpieczeństwa Zachodu. Nie musząc się bać komunizmu, mogli zmniejszyć swoje wydatki obronne o połowę. To miliardy zaoszczędzonych euro, które mogli przeznaczyć na inne cele. Wskazał eksport krajów zachodu, od wejścia Polski do UE wzrósł do naszego kraju 6 krotnie. To nie jest tak, że tylko my mamy wsparcie z tytułu środków pomocowych. Niestety – mówił - polski rząd nie umie wykorzystać tej wiedzy. Nawiązując do kryzysu imigracyjnego zauważył, że ten dramat trwa dłużej niż go pokazują w telewizji. W ciągu ostatnich 15 lat z Iraku, każdego roku wyjeżdżało średnio 100 tys. chrześcijan, jeśli jest to kwestia solidarności, Polska powinna pomagać uchodźcom, jednak przede wszystkim chrześcijańskim, my musimy zachować nasz kraj od procesu islamizacji, jaki jest na Zachodzie Europy. Jakie jest podejście do tego w Europie, pokazuje wypowiedź przewodniczącego Jeana-Claude Junckera, który powiedział, że trzeba otworzyć bramę Europy, bo panuje w niej kryzys demograficzny i tę lukę mają wypełnić imigranci, tzn muzułmanie. Federica Mogherini z kolei oznajmiła, że islam jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Europy.

Oni tam w UE wiedzą. że aby jednak narzucić swój model społeczny krajom Europy Środkowej, trzeba mieć instrumenty władzy: ujednolicenie walutowe, rząd gospodarczy i skarb europejski, czyli zwiększanie środków, które ma w dyspozycji Unia, a zmniejszenie tych które mają do dyspozycji państwa narodowe. Trzeba pamiętać że zachowanie w Polsce złotego, własnej waluty uchroniło nas od najgorszych skutków kryzysu ekonomicznego. Siła demograficzna naszego kraju, silna kultura katolicka, silna rodzina, przynajmniej w części polskiego społeczeństwa, własna waluta, to są polskie atuty, rozproszona własność gospodarcza, duża ilość właścicieli choćby w rolnictwie. Europa Środkowa w sprawie imigrantów, pomimo że rządzą w tych krajach socjaliści jak w Słowacji, czy liberałowie jak w Czechach ma wspólny punkt widzenia. Niestety nie możemy być pewni tego rządu w zakresie dbania o polskie pryncypia, bo on zmienia swoje zdanie wielokrotnie.


Polskie Państwo Podziemne 76 rocznica postania. Uroczystości miejskie w Szydłowcu

Szydłowieckie uroczystości 76 rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego, na które zaprosili mieszkańców Gminy Burmistrz Szydłowca i Rada Miejska oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu, odbyły się w piątek 25 września. Na Rynku Wielkim zebrali się kombatanci, poczty sztandarowe, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, samorządowcy. Po odegraniu przez Miejską Orkiestrę Dętą narodowego Hymnu, uczestnicy obchodów przeszli do fary pw. św. Zygmunta. W kościele ks. Krzysztof Nowosielski celebrował Mszę święta w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy polskiego Podziemia. Kazanie wygłosił ks. kan. Bogusław Mleczkowski.

W Parku Niepodległości, ks. dziekan Adam Radzimirski poprowadził modlitwę za ofiary wojny, szczególnie w intencji pomordowanych mieszkańców Szydłowca. Okolicznościową przemówienie wygłosił Marek Sokołowski - społeczny opiekun miejsc pamięci narodowej. Głos zabrał - podkreślając fenomen polskiego państwa podziemnego, także Andrzej Kosztowaniak, przedstawiciel wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Delegacje, w tym delegacja Gminy Szydłowiec z burmistrzem Arturem Ludwem, złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pamięci przy pomniku upamiętniającym ofiary niemieckiego okupanta. Kwiaty i znicze przedstawiciele kombatantów i władz miejskich złożyli także przy Pomniku pomordowanych na Korzonku. Burmistrz Szydłowca wraz z delegacją, przy asyście dyrektora Szkoły Karola Kopyckiego, znicze pamieci zapalił także przy pomniku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.


Tagi: , ,

Urodziny Księdza Dziekana

Dziekan dekanatu szydłowieckiego, ks. kan. Adam Radzimirski obchodzi dziś 20 września, 69-tą rocznicę urodzin. Z tej okazji pragniemy naszemu duszpasterzowi złożyć podziękowania i życzenia najdłuższych lat życia i owocnej pracy dla Boga, Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz Proboszcz od 1992 roku, z wielkim zaangażowaniem służy swą posługą duszpasterską mieszkańcom parafii Szydłowiec, oraz sprawnie i skutecznie organizuje działalność parafii p.w. św. Zygmunta i dekanatu szydłowieckiego.

Ksiądz Adama święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1971 roku. Jest nie tylko oddanym duszpasterzem, cieszącym się zaufaniem parafian, powiatowym kapelanem strażaków i rzemiosła, opiekunem świetlicy „Nazaret”, zespołu parafialnego „Caritas”, Kółek Różańcowych, czy aktywnym uczestnikiem różnych ważnych wydarzeń w Powiecie Szydłowieckim. Ksiądz Adam Radzimirski dał się poznać również jako człowiek związany sercem z Ziemią Szydłowiecką, a szczególnie z parafią, którą kieruje. Z ogromnym zaangażowaniem, wielką troską, merytorycznie i skutecznie finansowo prowadzi etapowo projekty mające na celu renowację i konserwację kościoła, unikalnego zabytku kultury, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Ksiądz dziekan Adam Radzimirski, jest doskonałym kaznodzieją, poświęca uwagę nie tylko sprawom Ojczyzny, jej historii, tradycji niepodległościowych, bohaterów narodowych, podkreślając tym samym znaczenie patriotyzmu w życiu człowieka, tak nieocenionego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Swoim działaniem potrafi integrować społeczność parafialną. Z inicjatywy księdza Adama Radzimirskiego odbywają się spotkania wielu grup modlitewnych, organizowana jest pomoc charytatywna dla potrzebujących. Ksiądz proboszcz skutecznie motywuje młodzież, nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale również kulturalnie i turystycznie. Oddany sprawom swojej parafii jest bardzo dobrym organizatorem nie tylko życia religijnego, ale też aktywnym uczestnikiem wszystkich ważnych uroczystości patriotycznych, edukacyjnych i kulturalnych.


Tagi: ,

Szydłowieccy samorządowcy na Święcie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół im KOP z wraz z opiekunem ppłk. SG Romanem Rejczakiem, wzięli udział w obchodach 11 rocznicy powstania, które odbyły sie 9 września w Warszawie.

Mszy świętą w Katedrze Polowej od której rozpoczęły się obchody święta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek. Mszę świętą koncelebrowali dziekan Straży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa i kapelan Nadwiślańskiego OSG ks. ppłk SG Ryszard Preuss. W homilii Biskup Polowy dziękował funkcjonariuszom za ich wytrwałą i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. Nazwa „Straż Graniczna” mówił, przypomina nam o tym, że Bóg postawił Was na straży dobra wspólnego jakim jest Polska. Jest to wyraz wielkiego zaufania, jakim Was obdarzył – powiedział. Podkreślił przy tym, że w imię źle pojętego miłosierdzia nie można obniżać wymagań względem przekraczających granicę i przewożących towary.

Biskup Guzdek życzył funkcjonariuszom i pracownikom NwOSG, aby ich służba była doceniana przez społeczeństwo. - Dziś, w dniu Waszego święta, w imieniu polskiego społeczeństwa, pragnę powtórzyć słowa z odczytanej Ewangelii i odnieść je do Was: „Błogosławieni jesteście”. Są one wyrazem uznania dla Waszej służby i wdzięczności za dobro, jakie wnosicie do wspólnego domu, jakimi jest są Polska i Zjednoczona Europa - powiedział.


Tagi: , ,

Obchody 76-tej rocznicy Bitwy pod Barakiem

We wtorek 8 września zakończyły się obchody 76 rocznicy Bitwy pod Barakiem. Wieczorem 7 września na Rynku Wielkim, uroczystość rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna, pokazem musztry paradnej. Powitali ją w naszym mieście i powiecie organizatorzy obchodów: starosta Włodzimierz Górlicki i burmistrz Artur Ludew oraz dyrektor Maria Michajłow z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Efekt pokazu osłabiła dość niesprzyjająca aura, jednak mimo to musztrę paradną oglądała dość liczna publiczność.

W czasie mszy świętej, sprawowanej z ceremoniałem wojskowym, której przewodniczył ks ppłk. Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, modlono się za żołnierzy polskich, poległych w obronie Ojczyzny. Ksiądz Kapelan przekazał zebranym pozdrowienia ordynariusza polowego ks. bp gen. Józefa Guzdka. W kazaniu zaś mówił „Pamiętamy o żołnierzach Września 1939 roku. Modlimy się za nich, jesteśmy wdzięczni za ich walkę, trud, cierpienia, ofiarę życia, miłość Ojczyzny. Chcemy im powiedzieć także, że podejmujemy niełatwy trud budowania naszego dziś i jutra Ojczyzny. Wierni tradycji praojców, w oparciu o prawdę o tamtych dramatycznych wydarzeniach września 1939 roku. W oparciu o wartości Bóg-Honor- Ojczyzna za, które oni przelewali krew. Ksiądz pułkownik nawiązał także do święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wskazywał na liczne przykłady opieki Matki Bożej nad Polską i Polakami. Zachęcał do dawanie świadectwa wierności Chrystusowi. Po mszy świętej uczestnicy wydarzenia wraz z Kompanią Honorową i Orkiestrą Reprezentacyjną SG, udali się na kwatery wojenne cmentarza parafialnego, gdzie odbył się Apel Poległych przygotowany przez Zespół Szkół im. KOP. Modlitwę na mogiłach żołnierskich poprowadzili: ks ppłk R. Preuss i ks. kan. Adam Radzimirski. Po salwie honorowej delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Cześć żołnierzom Września 1939 oddał między innymi poseł Dariusz Bąk z Prawa i Sprawiedliwości i doktor Lucyna Wiśniewska z Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej oraz samorządowcy powiatowi, miejscy, i z gmin powiatu szydłowieckiego. Były także wiązanki od kombatantów i rodzin poległych pod Barakiem oficerów: kpt. Stefana Mroza i ppor. Józefa Kopytka oraz organizacji i instytucji z terenu Szydłowca.
W drugim dniu uroczystości 8 września, na placu apelowym w Zespole Szkół im. KOP, odbyła się uroczysta zbiórka, w której wzięli udział komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, funkcjonariusze SG z Warszawy, Lesznowoli, Radomia, Kielc oraz Orkiestra Reprezentacyjna pod dowództwem[MS1] mjr. SG Leszka Mieczkowskiego i kompania reprezentacyjna dowodzona przez mjr. Krzysztofa Janusa z Karpackiego Ośrodka Wsparcia z Nowego Sącza. Przybyli samorządowcy, oraz delegacje szkół z miasta i gminy Szydłowiec.

W czasie uroczystości prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zofia Pawlak i komendant J. Frączyk, wręczyli pamiątkowe odznaki Armii Krajowej „Akcja Burza”, wyróżnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej. Do zebranych przemówili: generał Jarosław Frączyk, który z uznaniem odniósł się do organizowanych w Szydłowcu obchodów, upamiętniających żołnierzy Wojska Polskiego i formacji granicznej Korpusu Ochrony Pogranicza oraz w imieniu Starosty szydłowieckiego i Burmistrza Szydłowca: społeczny opiekun miejsc pamięci narodowej Marek Sokołowski. Przypomniał on w krótkim zarysie przebieg Bitwy pod Barakiem, oraz historię KOP, kodeks etyczny i program wychowawczy, dzięki którym Korpus Ochrony Pogranicza, był zwartą formacją, która spełniła zadania postawione jej na czas pokoju, a wojnie 1939 roku, chlubnie spełniła niewykonalny obowiązek obrony Ojczyzny. Przypomniał także okoliczności nadania ponadgimnazjalnemu Zespołowi Szkół w Szydłowcu, imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w podtrzymanie historycznej prawdy i pamięci o żołnierzach Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, walczących w Bitwie pod Barakiem.