Tagi: ,

Warszawa. 8 rocznica powstania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Na zaproszenie Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. Mariusza Piętki i przewodniczącego NSZZFSG chor. sztab. Roberta Lisa, w uroczystości z okazji 8 rocznicy powstania Oddziału, wzięła udział delegacja powiatu szydłowieckiego. W uroczystej zbiórce udział wzięli: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, uczniowie z klasy drugiej „ochrona granicy państwowej” ze sztandarem i wicedyrektor Anna Gwarek z Zespołu Szkół im KOP w Szydłowcu. W uroczystości uczestniczył także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w katedrze polowej w Warszawie , gdzie Eucharystii przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek. Modlił się on wraz z kapelaniami SG: ks. dziekanem płk Zbigniwem Kępą oraz ks płk Ryszardem Preuusem, w intencji funkcjonariuszy i pracowników NwOSG.

Biskup Guzdek w homilii, zwrócił uwagę na krzyż, będący w centrum liturgicznej celebracji, z uwagi na obchodzone Święto Podwyższenia Krzyża św. To w „jego blasku możemy rozwiązywać swoje problemy i upraszać siły potrzebne do dźwigania naszych codziennych krzyży: osobistych, rodzinnych i zawodowych”. Jest on też szczególnym, świętym znakiem dla chrześcijan, który jednocześnie stał się „zgorszeniem i głupstwem dla świata”.


Tagi: ,

Warszawa. Ślubowanie w Nadwiślańskim Oddziale SG

Dzisiaj w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Wręczone zostały także akty mianowania na wyższy stopień. Uroczystość miała miejsce w Sali im. Stefana Starzyńskiego, w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wziął w niej udział wojewoda Jacek Kozłowski.

Ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Zbigniewem Bartnickim, złożyło 53 funkcjonariuszy, 17 kobiet i 36 mężczyzn. Od 11 lutego rozpoczną oni 9-miesięczne szkolenie podstawowe, a następnie szkolenie z zakresu szkoły podoficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Po zakończeniu szkolenia zostaną skierowani do realizacji zadań służbowych w placówkach NwOSG w Warszawie, Modlinie, Łodzi, Bydgoszczy i Kielcach. Pułkownik Z. Bartnicki w swoim wystąpieniu po zakończeniu ślubowania, pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji i wyraził nadzieję, że złożone dzisiaj ślubowanie stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej Ojczyzny.

Dziekan Straży Granicznej płk SG Zbigniew Kępa życzył nowoprzyjętym funkcjonariuszom, aby poprzez służbę graniczną przyczyniali się do bezpieczeństwa Ojczyzny, a także rozwoju i szczęścia swoich rodzin, pamiętając przy tym, o tych, którzy w innym, trudnym czasie umieli dobro Ojczyzny uznać za nadrzędną wartość. Tak czynili Powstańcy Warszawscy i Powstańcy Styczniowi. Romuald Traugutt, dobrze służył swojej rodzinie, ale kiedy to było konieczne pozostawił ją pod opieką swej żony i stanął na czele Powstania. Dzisiaj mamy inne uwarunkowania służby, ale przecież nie możemy wykluczyć takiej konieczności - dodał Dziekan Straży Granicznej. Udzielił on także nowoprzyjętym funkcjonariuszom kapłańskiego błogosławieństwa. Komendant Z. Bartnicki wręczył następnie awansowanym funkcjonariuszom akty mianowania na wyższy stopień, a także odznaczył pana Radosława Grzędę, Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.


Tagi: ,

W obiektywie. Święto Straży Granicznej w Białymstoku

W dniach 16-17 maja w Białymstoku odbyły się centralne uroczystości związane z 22. rocznicą powstania Straży Granicznej. Bogaty program zawierał pierwszego dnia uroczystości religijno-patriotyczne, koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz artystów opery białostockiej. W drugim dniu uroczystości odbył się uroczysty apel służbowy z promocją oficerską, w którym wziął udział Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji i gen. bryg. Dominik Tracz, komendant główny SG. Wyróżnieni funkcjonariusze i osoby zasłużone dla Straży Granicznej otrzymały odznaczenia państwowe i resortowe.

Wśród odznaczonych Medalami za Zasługi dla Straży Granicznej, był także autor tej strony Marek Sokołowski. Po uroczystym apelu oficjalne spotkanie z promowanymi na pierwszy stopień oficerski, i odznaczonymi funkcjonariuszami odbyło się w Pałacu Branickich. Wieczorem zaś, w urokliwie położonym w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, Majątku Howieny. W klimacie staropolskiej gościnności miało miejsce spotkanie funkcjonariuszy i przyjaciół Straży Granicznej.

Na uroczystości do Białegostoku zostali zaproszeni także przyjaciele Straży Granicznej z Szydłowca. Dwa dni spędzone z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Podlasia, funkcjonariuszami którzy przyjechali z innych Oddziałów, kapelanami SG z ks dziekanem płk. Zbigniewem Kępą, dało moc wrażeń i pozytywnej energii. Wśród gości Święta (17 maja) był także biskup polowy WP ks. bp. Józef Guzdek.


Tagi: ,

Świętowali razem ze Strażą Graniczną

12 listopada w Komendzie Głównej SG odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczyła Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska. „Wasza codzienna trudna praca pięknie się wpisuje w koloryt bieli i czerwieni, bo biel to rzetelność, to czystość intencji, a czerwień to wysiłek, często też niebezpieczna praca” – powiedziała Minister SW, dziękując funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej. Wyróżnionym pogratulował także Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz. W uroczystości uczestniczył pierwszy Komendant Straży Granicznej płk Marek Lisiecki oraz przedstawiciele służb i organizacji współpracujących z formacją. Razem z funkcjonariuszami SG świętowali przedstawiciele powiatu szydłowieckiego: starosta Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Powiat szydłowiecki współpracuje z SG w ramach porozumienia dotyczącego nauczania w klasach licealnych przedmiotu ochrona granicy państwowej, w Zespole Szkół im KOP oraz przy organizacji uroczystości patriotycznych.

Zasłużonych funkcjonariuszy odznaczono medalami w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony granic państwa odznaczony został Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej SG płk SG Marcin Własnowolski. Medale „Za zasługi dla Straży Granicznej” wręczono 82 osobom, w tym 23 funkcjonariuszom i pracownikom KGSG. Złoty medal „Za zasługi dla Straży Granicznej” odebrał Komendant Główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz. Medalami „Za zasługi dla obronności kraju” zostało odznaczonych 98 osób. Złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Borkowski. Odznaką Straży Granicznej uhonorowano 7 funkcjonariuszy Komendy Głównej SG. Wręczono również awanse na kolejne stopnie w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów. Komenda Główna Straży Granicznej została odznaczona Dużą Honorową Odznaką Korpusu Ochrony Pogranicza. Odznakę na ręce Komendanta Głównego Straży Granicznej przekazał Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Waldemar Bocheński. W trakcie uroczystości w ramach obchodów 90-lecia powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, wyświetlano film poświęcony tej formacji oraz rekonstruktorzy zademonstrowali umundurowanie i sprzęt wojskowy używany przez tę formacje graniczną w latach 1924-1939. Żródło: Straż Graniczna


Tagi: ,

Szydłowieccy samorządowcy na Święcie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół im KOP z wraz z opiekunem ppłk. SG Romanem Rejczakiem, wzięli udział w obchodach 11 rocznicy powstania, które odbyły sie 9 września w Warszawie.

Mszy świętą w Katedrze Polowej od której rozpoczęły się obchody święta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek. Mszę świętą koncelebrowali dziekan Straży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa i kapelan Nadwiślańskiego OSG ks. ppłk SG Ryszard Preuss. W homilii Biskup Polowy dziękował funkcjonariuszom za ich wytrwałą i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. Nazwa „Straż Graniczna” mówił, przypomina nam o tym, że Bóg postawił Was na straży dobra wspólnego jakim jest Polska. Jest to wyraz wielkiego zaufania, jakim Was obdarzył – powiedział. Podkreślił przy tym, że w imię źle pojętego miłosierdzia nie można obniżać wymagań względem przekraczających granicę i przewożących towary.

Biskup Guzdek życzył funkcjonariuszom i pracownikom NwOSG, aby ich służba była doceniana przez społeczeństwo. - Dziś, w dniu Waszego święta, w imieniu polskiego społeczeństwa, pragnę powtórzyć słowa z odczytanej Ewangelii i odnieść je do Was: „Błogosławieni jesteście”. Są one wyrazem uznania dla Waszej służby i wdzięczności za dobro, jakie wnosicie do wspólnego domu, jakimi jest są Polska i Zjednoczona Europa - powiedział.