Tagi: , ,

Urodziny Księdza Dziekana

Dziekan dekanatu szydłowieckiego, ks. kan. Adam Radzimirski obchodzi dziś 20 września, 69-tą rocznicę urodzin. Z tej okazji pragniemy naszemu duszpasterzowi złożyć podziękowania i życzenia najdłuższych lat życia i owocnej pracy dla Boga, Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz Proboszcz od 1992 roku, z wielkim zaangażowaniem służy swą posługą duszpasterską mieszkańcom parafii Szydłowiec, oraz sprawnie i skutecznie organizuje działalność parafii p.w. św. Zygmunta i dekanatu szydłowieckiego.

Ksiądz Adama święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1971 roku. Jest nie tylko oddanym duszpasterzem, cieszącym się zaufaniem parafian, powiatowym kapelanem strażaków i rzemiosła, opiekunem świetlicy „Nazaret”, zespołu parafialnego „Caritas”, Kółek Różańcowych, czy aktywnym uczestnikiem różnych ważnych wydarzeń w Powiecie Szydłowieckim. Ksiądz Adam Radzimirski dał się poznać również jako człowiek związany sercem z Ziemią Szydłowiecką, a szczególnie z parafią, którą kieruje. Z ogromnym zaangażowaniem, wielką troską, merytorycznie i skutecznie finansowo prowadzi etapowo projekty mające na celu renowację i konserwację kościoła, unikalnego zabytku kultury, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Ksiądz dziekan Adam Radzimirski, jest doskonałym kaznodzieją, poświęca uwagę nie tylko sprawom Ojczyzny, jej historii, tradycji niepodległościowych, bohaterów narodowych, podkreślając tym samym znaczenie patriotyzmu w życiu człowieka, tak nieocenionego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Swoim działaniem potrafi integrować społeczność parafialną. Z inicjatywy księdza Adama Radzimirskiego odbywają się spotkania wielu grup modlitewnych, organizowana jest pomoc charytatywna dla potrzebujących. Ksiądz proboszcz skutecznie motywuje młodzież, nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale również kulturalnie i turystycznie. Oddany sprawom swojej parafii jest bardzo dobrym organizatorem nie tylko życia religijnego, ale też aktywnym uczestnikiem wszystkich ważnych uroczystości patriotycznych, edukacyjnych i kulturalnych.

W naszym środowisku, niezmiennie od wielu lat, obdarzany jest szacunkiem i cieszy się wśród mieszkańców niesłabnącym autorytetem.

Za swoje zaangażowanie na rzecz wspólnoty parafialnej, miasta Szydłowca i powiatu szydłowieckiego ksiądz Adam Radzimirski został uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami. Są to: Srebrny Krzyż Zasługi – 18 sierpnia 2005 r. nadany za zasługi dla powiatu, obywateli, ofiarną działalność publiczną, działalność charytatywną, Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła – 19 maja 2011 r., Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego, będący wyróżnieniem za działalność, która wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza – 16 czerwca 2011 r., Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego, wręczenie 30 stycznia 2014, "Złotą Odznaką Stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze" 9 czerwca 2007, oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” 25 maja 2011. Ks prob. Adam Radzimirski jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej.


Dodaj Komentarz