Tagi: ,

Szydłowieccy samorządowcy na Święcie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół im KOP z wraz z opiekunem ppłk. SG Romanem Rejczakiem, wzięli udział w obchodach 11 rocznicy powstania, które odbyły sie 9 września w Warszawie.

Mszy świętą w Katedrze Polowej od której rozpoczęły się obchody święta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek. Mszę świętą koncelebrowali dziekan Straży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa i kapelan Nadwiślańskiego OSG ks. ppłk SG Ryszard Preuss. W homilii Biskup Polowy dziękował funkcjonariuszom za ich wytrwałą i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. Nazwa „Straż Graniczna” mówił, przypomina nam o tym, że Bóg postawił Was na straży dobra wspólnego jakim jest Polska. Jest to wyraz wielkiego zaufania, jakim Was obdarzył – powiedział. Podkreślił przy tym, że w imię źle pojętego miłosierdzia nie można obniżać wymagań względem przekraczających granicę i przewożących towary.

Biskup Guzdek życzył funkcjonariuszom i pracownikom NwOSG, aby ich służba była doceniana przez społeczeństwo. - Dziś, w dniu Waszego święta, w imieniu polskiego społeczeństwa, pragnę powtórzyć słowa z odczytanej Ewangelii i odnieść je do Was: „Błogosławieni jesteście”. Są one wyrazem uznania dla Waszej służby i wdzięczności za dobro, jakie wnosicie do wspólnego domu, jakimi jest są Polska i Zjednoczona Europa - powiedział.

Następnie pod Pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej SG, funkcjonariusze i pracownicy NwOSG, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz instytucji i urzędów, z którymi Nadwiślański Oddział SG na co dzień współpracuje.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że efekty działań prowadzonych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej przez minione 11 lat w pełni potwierdzają zasadność utworzenia jednostki, funkcjonującej wewnątrz kraju jako nowoczesna i profesjonalna służba migracyjno–graniczna, która oprócz zapobiegania nielegalnej migracji przeciwdziała i zwalcza przestępstwa o charakterze transgranicznym. Wyraził również głęboką wdzięczność wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom naszego oddziału za rzetelną pracę i służbę, a tym, którzy otrzymali awanse i wyróżnienia serdecznie pogratulował i życzył kolejnych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. W czasie apelu zasłużonym osobom wręczono medale pamiątkowe ,,Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” oraz awanse na wyższy stopień słuzbowy. Mianowania na stopień młodszego chorążego SG otrzymało 24 funkcjonariuszy, natomiast na stopień kaprala – 13 absolwentów szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.

Po uroczystym apelu delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944. Burmistrz Szydłowca Burmistrz A. Ludew w skierowanym liście nawiązując do współpracy Miasta i Gminy Szydłowiec z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie, w zakresie organizacji uroczystości patriotycznych, podziękował za zaangażowanie funkcjonariuszy SG i zapewnił komendanta gen. bryg. Jarosława Florczyka, że kultywowanie pamięci o żołnierzach Września 1939 roku, w tym związanych z formacją graniczną II Rzeczpospolitej - Korpusem Ochrony Pogranicza, jest bardzo ważne dla szydłowieckiego samorządu.

Uroczystości uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rozpoczął swoją działalność 15 września 2004 r. Jego powstanie zostało podyktowane koniecznością przejęcia zadań Straży Granicznej w województwach wewnętrznych przez terenowy organ administracji, analogicznie do oddziałów działających na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań oddziału należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy RP, przewożeniem przez granicę państwową towarów, wyrobów akcyzowych, środków odurzających, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz dóbr kultury. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają kontrolę legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, ochraniają szlaki komunikacyjne o szczególnym znaczeniu międzynarodowym oraz przeciwdziałają próbom przemytu i zagrożeniu terroryzmem.

W ciągu minionej dekady Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ujawnił nielegalne towary o szacunkowej wartości blisko 100 mln złotych. Funkcjonariusze zatrzymali blisko 14 tysięcy osób za popełnione przestępstwa. Dokonali blisko 51 mln odpraw granicznych pasażerów przekraczających granice państwa. Zadbali o bezpieczeństwo ponad 33 milionów pasażerów, którzy przekraczali punkty kontroli na wszystkich lotniskach będących w zakresie odpowiedzialności służbowej.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej jest jedyną jednostką organizacyjną formacji nie mającej bezpośredniego styku z granicą państwową. Swoim zasięgiem działania objął województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie i mazowieckie.

Od 21 grudnia 2006 r. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie nosi zaszczytne imię Powstania Warszawskiego - największego wystąpienia zbrojnego Polskiego Państwa.


Dodaj Komentarz