Tagi:                                    

Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu

W środę 29 kwietnia 2009roku, odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu w Szydłowcu. Głównym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu szydłowieckiego za 2008 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Uchwały zostały przyjęte pozytywnie przez Radę. Rada Powiatu jednogłośnie pozytywnie przegłosowała uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na realizacje projektu pod nazwą „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”.

Podjęto również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu szydłowieckiego do aplikowania i realizacji dwóch wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekty dotyczą „ Budowy, rozbudowy i modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza.” oraz „Budowy, rozbudowy i modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Etap I budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i infrastrukturą”.

Kierownicy jednostek, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, złożyli sprawozdania z działalności swoich placówek. Sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte przez Radę.


Tagi:                                    

Będzie więcej godzin matematyki w szydłowieckich szkołach ponadgimnazjalnych

Od przyszłego roku , matematyka będzie obowiązkowa na maturze. W ramowych planach nauczania jest 9 godzin tygodniowo matematyki, w trzyletnim cyklu edukacyjnym. Wychodząc naprzeciw nowemu wyzwaniu, rodzice uczniów, wystosowali list do dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Karola Kopyckiego,

z prośbą o zwiększenie liczby godzin nauczania matematyki . List ten został przedstawiony Zarządowi Powiatu Szydłowieckiego. Na posiedzeniu, 29 kwietnia 2009r, Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie w planach nauczania klas maturalnych, dodatkowej godziny matematyki od następnego roku szkolnego. Dotyczy to zarówno Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza jak i Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Maturzystom pozostaje tylko skorzystać z tej szansy. Powodzenia! Inga Pytka-Sobutka


Tagi:                                    

Świętokrzyskie. Przygotowania do obchodów rocznicowych wybuchu II wojny światowej

Niemal wszyscy członkowie Świętokrzyskiego Komitetu Honorowego Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej wzięli udział we wtorkowym (28 kwietnia) spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W przedostatnim dniu wakacji (30 sierpnia) w powiecie koneckim odbędzie się odtworzenie przebiegu bitew pod Rudą Maleniecką (6 września 1939) i pod Kazanowem (7 września 1939), w których udział brała 36 DP rez. i żołnierze KOP którzy także walczyli na Ziemi Szydłowieckiej, w Bitwie pod Barakiem.

Inicjatorka powstania Komitetu poseł Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła zebranym aktualny stan prac nad godnym uczczeniem rocznicy oraz najbliższe plany na przyszłość. We wtorkowym spotkaniu, obok wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby i poseł Marzeny Okły-Drewnowicz wzięli udział: Zbigniew Celski (wójt gm. Skarżysko Kościelne), Zdzisław Woźniak (sekretarz tejże), Andrzej Marek Lenart (starosta konecki), Andrzej Matynia (starosta starachowicki), Małgorzata Muzoł (świętokrzyski kurator oświaty), Mariusz Walachnia (wójt gm. Bliżyn), Piotr Wąsowicz (burmistrz Buska-Zdrój), Jerzy Żmijewski (starosta skarżyski), Henryk Czech (prezes Światowego Związku Żołnierzy AK o/Skarżysko-Kamienna), Janusz Knap (prezes Radia Kielce).

Jak ustalono najbliższe imprezy związane z obchodami odbędą się w Skarżysku Kościelnym (11 maja) i Bliżynie (12 maja), a kolejne – majowe w Końskich i Stąporkowie.


Tagi:                                    

"Polska dopłaca do UE"

Od kilku miesięcy Polska jest płatnikiem netto do Unii Europejskiej. Oznacza to, że więcej wpłacamy do unijnego budżetu niż z niego otrzymujemy. Zapewne wkrótce ta sytuacja ulegnie zmianie i znowu będziemy na plusie. Ale im dłużej to będzie trwało tym gorzej dla naszej ekonomii. Po odejściu z giełdy i rynku finansowego kapitału spekulacyjnego pilnie potrzebuje ona dopływu nowych środków.

Brak równowagi między wpłatami do Brukseli, a otrzymywanym stamtąd wsparciem negatywnie wpływa na kurs złotego. Szybki dopływ dużego strumienia funduszy unijnych to główne narzędzie w ręku państwa do walki z kryzysem gospodarczym.

Jak to możliwe?


Tagi:                                    

Ważna rocznica dla Polski i Polaków

Dziś mija druga rocznica śmierci ojca abp Kazimierza Majdańskiego (więźnia Dachau), który w 29 IV 2007 w Godzinie Miłosierdzia w 62 rocznicę cudownego uwolnienia z Dachau, w 32 rocznicę powstania ISNAR odszedł do Domu Ojca w wieku 91 lat! W dobie ogłupiania narodu polskiego w sprawie tzw. "wypędzonych Niemców" warto pamiętać kto był ofiarą a kto katem w czasie II Wojny Światowej!

Ks. Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański urodził się 1 III 1916 w Małgowie (ziemia kaliska). W czasie prawie całej II wojny światowej był więźniem hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. Był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej, uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, drugim z kolei biskupem szczecińsko-kamieńskim. Jest promotorem duszpasterstwa rodzin i założycielem pionierskiego Instytutu Studiów nad Rodziną.

I. Życie i posługa Najmłodszy z trzynaściorga dzieci Rozalii i Józefa Majdańskich wzrastał w rodzinie głęboko religijnej, o szerokich zainteresowaniach społecznych i patriotycznych. Istotny wpływ na jego życiową postawę i zainteresowania wywarł brat Walenty, żarliwy obrońca rodziny i życia nienarodzonych. Po ukończeniu neoklasycznego gimnazjum im. Piusa X we Włocławku i zdaniu egzaminu maturalnego w 1934 r. Kazimierz Majdański wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Tam był uczniem m.in. bł. ks. Henryka Kaczorowskiego (ówczesnego rektora Seminarium), Sługi Bożego ks. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Tysiąclecia, oraz ks. prof. Józefa Iwanickiego. Podczas II wojny światowej jako alumn VI roku został 7 XI 1939 aresztowany przez Gestapo wraz z innymi duchownymi Włocławka, z bpem M. Kozalem na czele. Przyczyną aresztowania była przynależność do polskiego duchowieństwa katolickiego, rozpoznawalna przez noszenie sutanny (dane personalne spisywano dopiero w więzieniu). Po pobycie w więzieniu włocławskim i obozie internowania w Lądzie nad Wartą, 26 VIII 1940 przewieziony został wraz z innymi do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen koło Berlina (otrzymał tam nr obozowy: 29655), a następnie – 14 XII 1940 – do najstarszego hitlerowskiego obozu w Dachau koło Monachium (nr obozowy: 22829). W Dachau był poddany zbrodniczym doświadczeniom pseudomedycznym ze sztuczną flegmoną (1942-43), ocalony dzięki pomocy niemieckiego pielęgniarza, Heini Stöhra, oraz czeskiego pielęgniarza, Zdenka Zámečnika. Sam również pomagał innym, m.in. chorym. Współpracował z polskim nauczycielem z Olsztyna, Ryszardem Knosałą, w ocaleniu grupy więźniów niezdolnych do wyczerpującej pracy. W obozie zaprzyjaźnił się z bł. Ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim. W okresie epidemii w obozie także zachorował na tyfus plamisty, ale ocalał od śmierci. Doczekał nieoczekiwanego wyzwolenia obozu przez niewielki rekonesans aliancki 29 IV 1945, kilka godzin przed planowaną całkowitą zagładą obozu. Kapłani polscy przypisują ten fakt wstawiennictwu św. Józefa, któremu tydzień wcześniej, 22 IV 1945, zawierzyli swoje ocalenie i pragnienie posługi wobec rodzin. To zobowiązanie do duszpasterskiej troski o rodzinę naznaczy całe „darowane na nowo” życie ks. K. Majdańskiego.


Tagi:                                    

Zwrot w lewo

Propozycja startu w wyborach europejskich złożona przez Donada Tuska Danucie Hibner, podobnie jak propozycja walki o stanowisko sekretarza generalnego Rady Europy dla Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, wraz z otwarciem debaty o eutanazji i kłopoty Jarosława Gowina z przeforsowaniem własnego projektu ustawy o in vitro, zostały powszechnie uznane za zwrot Platformy obywatelskie na lewo. Paradoksalnie zaproponowanie Krzaklewskiemu kandydowania , w założeniu mające zrównoważyć ten sąd, tylko potwierdziło społeczne przekonanie o bezideowości tej partii.

W Polsce bezideowy dryft, w istocie oznacza dryfowanie w lewo. I rzeczywiście elektorat lewicowy staje się centrum zainteresowania obu największych partii na polskiej scenie politycznej. Wcześniej bowiem flirt z SLd prowadził PIS. Był on jednak bardziej dyskretny. Kaczyńskiemu chodziło o pozyskanie postkomunistów dla powstrzymywania prezydenckiego weta. I w sprawie ustawy medialnej doszło do takiej kooperacji, jednak koszt polityczny dla SLD okazał się zbyt wysoki, by kontynuować tą współpracę. Mimo to prezydent i Pis nadal zabiegają o względy elektoratu kojarzonego z SLD. Wyrazem tej postawy jest stanowisko prezydenta w sprawie reformy emerytalnej służb mundurowych. Na tle tych zabiegów, z jednej strony o względy posłów SLD, a z drugiej jego elektoratu, następuje wyraźne przesunięcie obu największych partii wyraźnie na lewo. Platforma chce otworzyć spór światopoglądowy i wyraźnie stawia na rozwiązania bliskie światopoglądowi lewicowemu. Zaś PIS nie tylko rezygnuje z własnego programu, przejmując w kluczowych kwestiach politycznych program Platformy, ale równocześnie dystansuje się od obrony katolickich postulatów społecznych i kokietuje lewicowy elektorat sprzeciwem wobec bardziej liberalnych reform rządu Tuska.. Widać to w postawie PISu wobec kwestii ochrony życia , a szczególnie wobec kwestii in vitro, gdzie wybija się głos Joanny Kluzik-Rostkowskiej deklarującej się „na lewo” od Gowina. Sednem tego sporu jest zarówno kwestia zdolności PISu do blokowania działań rządu poprzez powstrzymywanie weta prezydenta, jak, co jest jeszcze istotniejsze, kwestia walki o wyborcze szanse w następnych wyborach prezydenckich. Tu bowiem, w znacznej mierze należy szukać przyczyn, tych politycznych zabiegów obu dominujących partii, o pozyskanie przychylności lewicowego elektoratu. Stratedzy PISu uważają, że obecna miażdźąca przewaga sondażowa Platformy, w miarę rozwoju kryzysu gospodarczego będzie słabnąc i wtedy decydującym czynnikiem o zwycięstwie w wyborach prezydenckich może się okazać elektorat lewicowy. I dlatego pozyskanie tego elektoratu przez PIS jawi się jako ostatnia szansa na uratowanie prezydenckich szans Lecha Kaczyńskiego. Ale świadomość tego faktu jest także dobrze znana platformerskim specom od marketingu politycznego. Stąd ostatnie decyzje Platformy. Różnica w strategii obu partii polega na odwoływaniu się do różnych segmentów lewicowego światopoglądu. Gdy Platforma stawia na kwestie światopoglądowe, i pozyskiwanie istotnych postaci lewicy dla swych działań i w tym zakresie chce pozyskać jej wyborców. Natomiast PIS rezygnując z obrony katolickich postulatów, stawia jednocześnie na sprawy społeczne, w tym przede wszystkim na obronę przywilejów emerytalnych służb mundurowych. Obie strategie są groźne dla SLD, bowiem mogą doprowadzić do rozparcelowania jego elektoratu. Ale też są ryzykowne także dla tych dominujących na polskiej scenie partii politycznych. Dla Platformy ryzykiem jest utrata części swego, bardziej konserwatywnego elektoratu, bez którego nie odniosłaby tak imponującego sukcesu, jakim były ostatnie wybory parlamentarne. Pozyskanie części lewicowego elektoratu może nie zrekompensować strat poniesionych na swej prawej flance. Jeszcze na większe ryzyko wystawia się PIS. Podstawą jego dotychczasowej strategii było trzymanie się „prawej ściany”, a odstępstwa od swego prawicowego programu były zręcznie maskowane.. Ostatni kongres i ostentacyjne przejmowanie platformerskiego programu świadczy, albo o pewności niemożności odrodzenia się prawicowej alternatywy dla tej partii, albo, i to wydaje się bardziej prawdopodobne, o uwiądzie instynktu politycznego Jarosława Kaczyńskiego. Bowiem to co dziś prezentuje PIS, to nie tylko czysty negatywizm i brak własnych twórczych odpowiedzi programowych na wyzwania stojące przed naszym krajem. Ale oderwanie się od przekonań wartości i postaw tych ludzi, którzy tej partii zaufali w ostatnich wyborach. Bo wbrew partyjnym manewrom, sporom i notorycznemu niedotrzymywaniu zobowiązań społecznych, społeczeństwo polskie nie da się zredukować tylko do przedmiotu partyjnych manipulacji. Ten zwrot w lewo dominujących partii w zasadniczy sposób zaczyna rozmijać się z e społecznymi nastrojami i oczekiwaniami. Dlatego najprawdopodobniejszą reakcją opinii publicznej na zachowanie tych partii, będzie jej wyraźny zwrot w prawo, i klęska tych, którzy, manipulację polityczną przekładają nad reprezentownie opinii publicznej.

Marian Piłka


Tagi:                                    

Zadysponowali pieniędzmi unijnymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe, na których znalazło się ponad 400 projektów dotyczących dróg, kultury, ochrony środowiska i rozwoju przedsiębiorczości. W ten sposób do mazowieckiej gospodarki trafią ponad 2,2 mld zł. Tyle bowiem wynosi łączna wartość wszystkich wybranych projektów, z czego unijne dofinansowanie to aż 1,4 mld zł.

Wśród zatwierdzonych wniosków jest także 1 wniosek powiatu szydłowieckiego, na przebudowe drogi powiatowej Szydłowiec Antoniów. Koszt całkowity przebudowy wyniesie 3.734.118 zł z tego z funduszy unijnych zostanie zrekompensowana powiatowi kwota 3.174.000 zł. Zadanie to możliwe jest do wykonania jeszcze w tym roku. Dofinasowanie w kwocie 1.914.419 złotych otrzyma także gmina Szydłowiec na zadanie związane z przebudową dróg gminnych: ulice Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów. Całkowity koszt tych prac przewidywany jest na kwotę 6.381.398 zł. W zakresie działania: Innfrastruktura drogowa, złożonych zostało aż 598 wniosków. W drodze prowadzonych z beneficjentami rozmów stworzone zostały dwie listy projektów z zakresu infrastruktury powiatowej – lista projektów wyłonionych do realizacji oraz lista rezerwowa. W celu wyłonienia projektów przeprowadzono szczegółową analizę. Brano pod uwagę ponadlokalny charakter projektów, a także stan zaawansowania prac umożliwiający ich realizację w latach 2009-2010. Ostatecznie Zarząd Województwa Mazowieckiego postanowił aż dwukrotnie zwiększyć alokację przeznaczoną na ten cel. W ten sposób możliwe było wybranie aż 329 projektów na łączną kwotę dofinansowania 990 mln zł.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się również działanie 6.1 Kultura. Złożono tu aż 187 projektów, których wartość znacznie przekroczyła przewidywaną alokację. Podobnie jak w przypadku działania 3.1 Infrastruktura drogowa, także i tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu puli środków. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z beneficjentami zadecydowano o dofinansowaniu 52 projektów na łączną kwotę 263 mln zł. Pokażną kwotę może uzyskac Parafia w Zwoleniu, która z tego programu ma otrzymać 6.500.000 złotych na projekt związany z remontem kościoła i utworzeniem Centrum Regionalnego Nekropoli Jana Kochanowskiego.


Tagi:                                    

Obchody Hubalowe w Anielinie

„Pamięć o Majorze Hubalu i jego żołnierzach jest narodowym obowiązkiem” – powiedział Biskup Polowy WP na uroczystościach przy Szańcu Hubala Uroczystości 69. rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego Hubala z udziałem Biskupa Polowego WP. Mszą św. polową przy Szańcu Hubala w Anielinie rozpoczęły się uroczystości 69. rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego Hubala.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Marek Surmacz – przedstawiciel Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Zbigniew Gretka – reprezentant b. Prezydenta RP na Wychodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, senatorzy i posłowie Ziemi Łódzkiej, gen. bryg. Leszek Cwojdziński – Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Ireneusz Bartniak – Szef Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych i gen. bryg. Dariusz Wroński – dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej a także mjr Mariusz Piętka Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W kazaniu Biskup Polowy ukazał chrześcijański wymiar ofiary z życiu złożonej na ołtarzu Ojczyzny.


Tagi:                                    

Chcą więcej matematyki

Rodzice uczniów klasy IIb, chcą od września więcej godzin matematyki w programie szkolnym. Z prośbą w tej sprawie zwrócili się do Karola Kopyckiego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu i Zarządu Powiatu Szydłowieckiego.

Obecnie w planie zajęć realizowane są 3 godziny matematyki. W klasach trzecich planowane są już 4 godziny lekcji matematyki tygodniowo, zdaniem rodziców jest to jednak wymiar niewystarczający, dlatego postulują wprowadzenie jeszcze jednej dodatkowej godziny tygodniowo. Prośba rodziców ma związek z wprowadzeniem od przyszłego roku obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.


Tagi:                                    

Tu es Petrus!

Proces antychrześcijańskiej, egalitarnej i gnostyckiej Rewolucji, która przez wieki niszczyła i podkopywała budowany z mozołem porządek cywilizacji chrześcijańskiej, zaczął się u schyłku średniowiecza niczym innym jak atakiem na papiestwo. Pycha wytworzyła ducha zwątpienia, swobodę dociekań i naturalistyczną interpretację Pisma Świętego. Wywołała bunt przeciw władzy kościelnej, wyrażony we wszystkich sektach przez zaprzeczenie monarchicznego charakteru Kościoła powszechnego, a konkretnie przez rewoltę przeciwko papiestwu – pisał Plinio Corrêa de Oliveira.Ten sam duch pychy, egalitaryzmu i zmysłowości nie gaśnie w sercach wrogów Kościoła i w naszych dniach wybucha, aby – tak jak przez wieki – obrać sobie za cel zniszczenie prymatu Piotrowego.

W istocie swej jest to atak na hierarchiczną strukturę Kościoła i samą zasadę władzy, której zwieńczeniem jest osoba papieża. Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami bezpardonowych ataków na następcę Księcia Apostołów, który nie poddając się rozszalałym falom współczesności ośmiela się przycumować łódź Piotrową do brzegów wierności odwiecznemu nauczaniu Kościoła Świętego. I za tę właśnie wierność w sprawach wiary i moralności zostaje dziś poniżany nie tylko przez świat, ale nawet niektórych spośród tych, którzy jako bracia w biskupstwie winni go wspierać w wypełnianiu powierzonej mu przez Chrystusa misji.Jakże przejmująco w tym papieskim osamotnieniu zabrzmiały słowa Benedykta XVI wypowiedziane podczas modlitwy na Anioł Pański w uroczystość Katedry Św. Piotra, która – jak zauważył – symbolizuje władzę Biskupa Rzymu, powołanego do pełnienia szczególnej posługi wobec całego Ludu Bożego. Papież przypomniał w tej wypowiedzi, że zaraz po męczeństwie świętych Piotra i Pawła, uznana została prymasowska rola Kościoła Rzymu w całej wspólnocie katolickiej, rola poświadczona już w II wieku przez św. Ignacego Antiocheńskiego (Do Rzymian, Wstęp: Funk, I, 252) i przez św. Ireneusza z Lyonu (Przeciw herezjom III, 3, 2-3). Tym zaś, którzy chcieliby dzisiaj reinterpretować rolę Piotra w Kościele, Ojciec Święty przywołał fragment dokumentu soborowego Lumen Gentium: We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją Kościoły partykularne, korzystające z własnych tradycji. Pozostaje przy tym nienaruszony prymat Stolicy Piotrowej, która przewodzi całemu zgromadzeniu miłości, sprawując opiekę nad prawowitymi odrębnościami, a jednocześnie czuwa, aby nie przeszkadzały one jedności, lecz raczej jej służyły. To odważne przypomnienie władzy Biskupa Rzymu w czasie trwającej od tygodni batalii przeciwko papiestwu, Ojciec Święty zakończył skierowaną do wiernych prośbą o modlitwę do Maryi Dziewicy, Matki Zaufania, aby mógł wiernie pełnić szczytne zadanie następcy apostoła Piotra. Niestety, wiele wskazuje na to, że to dopiero początek furii, jaka może wkrótce rozpętać się przeciwko Papieżowi i Świętemu Kościołowi. A słowa pastuszki z Fatimy – bł. Hiacynty, która opowiedziała o swoim widzeniu, winny nas przygotować do odważnego świadectwa wierności Chrystusowi i Jego Wikariuszowi: Widziałam Ojca Świętego w bardzo dużym domu, na kolanach przed stołem, z twarzą ukrytą w dłoniach, płakał. Przed domem było dużo ludzi, niektórzy rzucali w niego kamieniami, inni obrzucali go wyzwiskami i przeklinali go. Biedny Ojciec Święty, musimy się bardzo modlić za niego! Spodziewając się zatem większych jeszcze nawałnic, nasz wzrok niezmiennie kierujemy ku Matce Bożej Fatimskiej. Tej, która zapowiedziała: W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje! Sławomir Skiba


Tagi:                                    

Mistrzostwo powiatu dla ZS im KOP

Uczniowie z Korpusu Ochrony Pogranicza rozgromili „Sienkiewicza” w meczu piłki nożnej o Mistrzostwo Powiatu.

W dniu 23.04.2009r. o godzinie 12:00 na boisku „Szydłowianki” Szydłowiec odbył się mecz w piłce nożnej 2x40min o Mistrzostwo Powiatu pomiędzy uczniami z ZS im Korpusu Ochrony Pogranicza a LO im. Henryka Sienkiewicza. Sędzią głównym był Pan Andrzej Koniarczyk -Powiatowy Koordynator Sportu. Wynik meczu 6-3 dla uczniów z KOP-u, do przerwy 2-1. Bramki dla KOP-a zdobyli: Okła Łukasz-3, Gołda Jarosław-1, Ogar Mateusz-1, Górlicki Damian-1. Reprezentacja ZS im.KOP-a wystąpiła w składzie:Kużdub Mateusz-bramkarz, Sala Daniel-kapitan,Bodo Ernest,Wożniak Sebastian,Karlikowski Dawid, Gołda Jarosław, Kornacki Marcin, Ogar Mateusz, Okła Łukasz, Figarski Mateusz, Jagiełło Marcin, Zugaj Michał, Górlicki Damian, Pijarski Dawid, Dróżdż Konrad, Kowalik Piotr, Wożniak Dawid, Ostrowski Łukasz.

Mecz o Mistrzostwo Powiatu mógł się bardzo podobać nielicznie zgromadzonej publiczności- szybkie akcje, parady bramkarzy, dużo bramek. Od samego początku przeważali uczniowie z Korpusu Ochrony Pogranicza, choć do przerwy było tylko 2-1. W drugiej połowie uczniowie z KOP-u całkowicie dominowali na boisku, tylko dzięki udanym interwencjom bramkarza z „Sienkiewicza” nie padło więcej bramek. Dziękuję bardzo mojej drużynie za piękny mecz, dużo bramek, ambicję, wolę walki i godne reprezentowanie szkoły.


Tagi:                                    

Rozdroża geopolityki

Europa: apostazja czy wierność? Jeśli ktoś myślał, że antypapieskie ataki po zdjęciu ekskomuniki z biskupów Bractwa Świętego Piusa X to chwilowy epizod – szybko został wyprowadzony z błędu. Od wielu tygodni mamy do czynienia z permanentną międzynarodową kampanią antypapieską. Jej ostatnim epizodem był atak na niedawną podróż apostolską Ojca Świętego, który rozpoczął się, zanim Benedykt XVI postawił stopę na afrykańskiej ziemi.

Okazją stała się krótka odpowiedź, jakiej Ojciec Święty udzielił na pokładzie samolotu dziennikarzowi pytającemu o ocenę używania prezerwatyw jako profilaktyki AIDS. Benedykt XVI powiedział, że dystrybucja prezerwatyw jedynie pogłębia problem. I ataki rozpoczęły się na całego. Były centroprawicowy premier Francji, Alain Juppé, stwierdził, że Benedykt XVI staje się problemem, a szczytem antypapieskiej kampanii stała się rezolucja Parlamentu belgijskiego, zresztą owoc „kompromisu” między lewicą i liberałami z jednej a chadecją z drugiej strony. Rezolucja zawarła „umiarkowane” potępienie Papieża. Chadecy poparli ją, powołując się na „złagodzenie” lewicowej propozycji, więc na zastąpienie proponowanego stwierdzenia o „niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych poglądach” Papieża – określeniem, że „poglądy” Benedykta XVI są „nie do przyjęcia”. Tak właśnie wygląda polityka kompromisów, czyli pełzająca apostazja narodów (niegdyś) chrześcijańskiego Zachodu. Belgijskim chadecjom (bo tak samo zachowały się partie walońska i flamandzka) łatwiej było potępić naukę Kościoła niż kontrkulturę śmierci. Tę bowiem chadecje z reguły uznają za część „pluralistycznego społeczeństwa”. Coraz częściej widać więc, jak współczesny liberalizm od religijnej obojętności przechodzi do aktywnej polityki antyreligijnej, wymierzonej w ortodoksję katolicką. Niewierzący politycy mówią chrześcijanom w co i jak mają wierzyć, i wywierają otwartą presję na Kościół, by zaniechał swego nauczania. Rezolucja belgijska jest bowiem precedensem wobec osoby Papieża, ale już nie wobec nauczania Kościoła jako takiego. Tę granicę wyraźnie przekroczył we wrześniu ubiegłego roku Parlament Europejski, przyjmując rezolucję, w której (w p. 20a) potępił Kościół katolicki za głoszenie poglądów przeciwnych używaniu środków antykoncepcyjnych. Co ciekawe, rezolucja miała pewien aspekt „ekumeniczny”, bo wraz z Kościołem katolickim potępiono wszystkie inne wspólnoty chrześcijańskie, które zgadzają się z katolicką etyką seksualną. Chrześcijaństwo miało zawsze przeciwników i Ewangelia przekonuje nas do spokojnego przyjęcia konsekwencji tego faktu. Zasadniczą częścią życia chrześcijańskiego jest szerzenie i obrona wiary, doświadczenie odrzucenia i konieczność sprzeciwu. Wystarczy natomiast zwykły realizm, by uświadomić sobie, jakie będą polityczne konsekwencje milczenia opinii katolickiej – gdy opinię o Kościele chcą kształtować przeciwnicy katolicyzmu. Miejmy nadzieję, że nie będą milczeć Izby naszego Parlamentu – Sejm i Senat Rzeczypospolitej. Na ataki na Kościół narody chcące zachować wiarę i cywilizację chrześcijańską powinny odpowiedzieć jasną i wyraźną deklaracją solidarności z Papieżem i wdzięczności za jego nauczanie. Aby zło dobrem zwyciężyć, trzeba apostazji przeciwstawić wierność, degradacji godności człowieka – szacunek dla jego natury, konformizmowi – odwagę. Oby stać na to było polskich polityków.

Marek Jurek /Polityk, publicysta i historyk, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu i przewodniczący KRRiTV, autor książek „Reakcja jest objawem życia” i „Dysydent w państwie PO PiS”/


Tagi:                                    

Odbył się pogrzeb Krystyny Lisak

W świątyni parafialnej Narodzenia NMP w Szydłówku, była dziś koncelebrowana msza święta żałobna ś. p. Krystyny Lisak. Ceremonie pogrzebowe poprowadził ks. kanonik Krzysztof Śliwak. Zmarłą żegnali bliscy, znajomi, sasiedzi, przyjaciele z KIK-u z Szydłowca i koledzy i koleżanki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Olkusza.

Ś.P. Krystyna Lisak była przez 29 lat pedagogiem w olkuskim Liceum. Z jej incjatywy w Liceum im. Kazimierza Wielkiego, w czasach komunistycznych, zawieszono pierwszy krzyż. Była członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Olkuszu. Będac na emeryturze zamieszkała w Szydłowcu. Przy parafii św. Zygmunta założyła szydłowiecki Klub Inteligencji Katolickiej, którego była długoletnim prezesem. Cześć jej pamięci!


Tagi:                                    

Maturzyści zakończyli rok szkolny

W piątek 24 kwietnia b.r., zakończył się rok szkolny dla uczniów ostatnich klas liceów i techników w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, absolwenci podczas uroczystości, przyjęli życzenia od dyrektorów szkół, oraz stypendia i nagrody z rąk Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu Marka Sokołowskiego i Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Joanny Strzeleckiej.

Stypendium Starosty Szydłowieckiego za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2008/2009, uzyskali absolwenci klas trzecich Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza: Piotr Dróżdż, Agnieszka Ginter, Karolina Krzemińska, Sławomir Majewski i Anna Stopa.


Tagi:                                    

Abp Zygmunt Zimowski objął swój nowy urząd w Watykanie

Abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, objął 21 kwietnia swój nowy urząd. Spotkał się również z sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone oraz z pracownikami papieskiej rady. Abp Zimowski do końca czerwca będzie administratorem apostolskim diecezji radomskiej - będzie miał takie same uprawnienia jak biskup diecezjalny.

Pierwsze spotkanie abp. Zimowskiego z nowymi współpracownikami rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez dotychczasowego przełożonego tej dykasterii, kard. Javiera Lozano Barragána. W spotkaniu brali też udział m.in. kard. Dario Castrillón Hoyos, przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei i bp José Luis Redrado Marchite, sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Witając nowego przewodniczącego, kard. Barragán przedstawił swemu następcy zakres działań Papieskiej Rady i realizowane przez nią programy. Z kolei abp Zimowski zaprezentował zebranym Kościół diecezji radomskiej, wspomniał o jego historii i bogactwie, przedstawił dane statystyczne dotyczące wiernych, duchowieństwa i seminarium. Ukazał dokonania Kościoła Radomskiego w ciągu ostatnich lat, wspomniał też o sile oddziaływania duszpasterskiego sanktuariów maryjnych, a wśród nich, tych koronowanych w czasie jego biskupiej posługi – relacjonował ks. Albert Warso z Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Abp Zimowski opowiedział także zebranym o Ośrodku Edukacyjno Charytatywnym Diecezji Radomskiej Emaus w Turnie koło Białobrzegów. Jednocześnie zaprosił wszystkich pracowników Papieskiej Rady do odwiedzenia Polski, a w sposób szczególny diecezji radomskiej. rm / Watykan


Tagi:                                    

Mistrz Ortografii 2009

W poniedziałek 20 kwietnia br, w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, po raz siódmy został przeprowadzony przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2009 ”

„Mszycówka ,arcysprawny łąkowo-leśny detektyw, szwendała się tu i ówdzie nieco ociężałym krokiem wśród niezżętych [lub: nie zżętych] zbóż.Oto cztery dni temu zginęła pierzasta piegża. Zrozpaczona i wielce strwożona zwróciła się o pomoc do owadziego detektywa. Ten oczywiście nie odmówił przysługi i wraz ze swym pomocnikiem zgrzypikiem twardzielem ….”

Uroczystego otwarcia Konkursu dokonał Starosta Powiatu Włodzimierz Górlicki. W ortograficznych zmaganiach wzięło udział 56 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szydłowieckiego, wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Mistrzami Ortografii 2009 Powiatu Szydłowieckiego zostały: Magdalena Tyka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej ( kategoria: szkoły podstawowe) oraz Anna Patrycja Tomczyk z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu. Wicemistrzowie Ortografii to: Kamil Rutkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu oraz Adrianna Matyjanek z Publicznego Gimnazjum w Orońsku. III miejsca zajęli: Małgorzata Bąk z Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach oraz Agata Szymańczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej. IV miejsca przypadły w udziale Michałowi Ceglarzowi z Publicznej szkoły Podstawowej w Jastrzębiu i Paulinie Padzik z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu. Z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego oraz Wicestarosty Romana Woźniaka laureaci otrzymali cenne nagrody i pamiątkowe puchary . Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu , Przewodniczącego Rady Powiatu Szydłowieckiego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Radomia. Teksty dyktand przygotowała polonistka, neurologopeda Poradni Beata Katarzyna Świercz. Podczas, gdy jury powołane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną , sprawdzało dyktanda, uczestnicy wraz z opiekunami obejrzeli spektakl profilaktyczny w wykonaniu uczniów PG Nr 2 w Szydłowcu pod kierownictwem szkolnego pedagoga Pani Beaty Gołąbek. Bożenna Kosieniewicz


Tagi:                                    

Dziewczyny ze Starostwa i chłopaki z OSP Chlewiska górą!

II Powiatowy Turniej Sportowy w Piłce Siatkowej za nami. Czasem trzeba się ruszyć zza biurka. Samorządowcy z gmin Powiatu szydłowieckiego wzięli udział w II Powiatowym Turnieju Sportowym w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Szydłowieckiego z okazji Dnia Samorządowca.

18 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II spotkały się drużyny mężczyzn: • OSP Chlewiska • Urząd Gminy Jastrząb • Starostwo Powiatowe w Szydłowcu • „Szkodniki” Szydłowiec Oraz drużyny kobiet: • Urząd Gminy Jastrząb • Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Wygraną mogły cieszyć się drużyny kobiet ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, oraz mężczyzn z OSP Chlewiska. Oprócz tego przyznano statuetki dla najlepszej zawodniczki – Katarzyny Mamli ze Starostwa Powiatowego i zawodnika – Jakuba Sroczyńskiego z OSP Chlewiska, oraz dla najstarszych uczestników sportowego spotkania, dla Barbary Tarki z Urzędu Gminy w Jastrzębiu i Mariana Kosno, również z Urzędu Gminy w Jastrzębiu. Uśmiechom i gratulacjom nie było końca, a nagrody wręczali Przewodniczący Powiatu Marek Sokołowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Joanna Strzelecka oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a zarazem zawodnik drużyny Starostwa Powiatowego, Ryszard Jaśkiewicz. Organizatorami II Turnieju Sportowego Gmin Powiatu Szydłowieckiego byli Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Powiatowy Koordynator ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Biuro Rady Powiatu w Szydłowcu. Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia za rok!


Tagi:                                    

Bez fajerwerków, ale z klasą

Uroczyście, ale kameralnie. Tak rozpoczęliśmy obchody 200-lecia Powiatu Szydłowieckiego. 17 kwietnia 2009r, na szydłowieckim zamku spotkało się wielu znakomitych gości, aby uświetnić uroczystość. Obecni byli m.in. senator Wojciech Skurkiewicz, posłanka Marzena Wróbel, poseł Radosław Witkowski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz oraz Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Agnieszka Górska i Bogumił Ferensztajn, a także starostowie z z delegacjami zaprzyjaźnionych powiatów, księża i wielu innych wybitnych gości.

Zebranych, przywitał Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Sokołowski, a następnie Starosta Włodzimierz Górlicki. Pełniąc rolę gospodarza, wygłosił słowo wstępne. Krótko opowiedział o historii powstania Powiatu i nakreślił plan wieczoru. W programie była promocja publikacji Danuty Słomińskiej –Paprockiej, p.t.”Powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim”, której to wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Przedmiotem wydawnictwa jest powiat szydłowiecki, prezentacja dziejów oraz walorów przyrodniczych i kulturowych, jego specyfiki i oryginalności w skali lokalnej i ponadregionalnej. Spotkanie z Danutą Słomińską- Paprocką poprowadził prof. Waldemar Kowalski, dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Kielcach. Przedstawił sylwetkę autorki, po czym już sama autorka opowiedziała o swojej pracy, dziękując osobom, którzy pomagali jej przy zbieraniu materiałów do publikacji, fotografowaniu miejsc związanych z historią naszego Powiatu, opracowaniu redakcyjnym, graficznym, oraz wydawcy. Były kwiaty, wzruszenie, podziękowania, wystąpienia osób, którzy chcieli zabrać głos. Goście dziękowali za wspaniały wieczór i zaproszenie. Gratulowali atmosfery jaką udało się nam stworzyć, jubileuszu i wydawnictwa. Następnie, prowadząca imprezę, Anna Gwarek, zapowiedziała krótki koncert w wykonaniu zespołu Poll-Orfa pod batutą Tadeusza Gogacza. Zespół znany i ceniony w Szydłowcu, zdobył też uznanie wśród zaproszonych gości z całej Polski. Wieczór zakończyliśmy przy świątecznym stole przygotowanym przez uczniów, pod opieką Marty Bińkowskiej, z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Organizatorem wieczoru było Starostwo Powiatowe, ale dziękujemy osobom i instytucjom, które pomogły przy organizacji uroczystości: Szydłowieckiemu Centrum Kultury ZAMEK, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, Zespołowi Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, zespołowi Poll-Orfa. Dziękujemy przybyłym gościom za miłe słowa i dobre życzenia, za to, że uświetnili swoją obecnością ten wyjątkowy wieczór. Dziękujemy Danucie Słomińskiej – Paprockiej, za to, że po prostu jest. Za wspaniałą publikację, za uśmiech i ciepło. ProSta


Tagi:                                    

Komiwojażerowie

W trakcie układania list do parlamentu europejskiego obserwujemy nowe zjawisko krążenia kandydatów i często zaskakujących wyborów politycznych. Oto na listach Platformy znajdują się i pani Hubner, była szefowa kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego i Paweł Zalewski, były wiceprezes PISu i Marian Krzaklewski były szef” Solidarności”. Na litach PISu jest mniej spektakularnych zaskoczeń, ale i tu znajdują się osoby z różnych politycznych obozów. Wystarczy wymienić panią Krupę, która jest znaną przeciwniczką traktatu lizbońskiego i krytyki ugrupowań popierających ten traktat, w tym PIS , oraz Ryszard Czarnecki, którego gorliwość w kadzeniu kolejnym liderom można tylko podziwiać.

Jeszcze ciekawszą drogę przeszli Bogdan Pęk, Dariusz Grabowski i Janusz Dobrosz, którzy w 2001 roku głosowali za powołaniem rządu Milera, a obecnie startują z list uznawanych za prawicowe. Nowość tego zjawiska, nie polega na zmianie partii, jak to było jeszcze niedawno. Bowiem słabość systemu partyjnego w okresie jego formowania, powodowała częste upadki partyjnych organizacji, ale wówczas zmiany partyjnych szyldów odbywały się w ramach pewnych ideowo pokrewnych nurtów. Dziś krążenie polityków odbywa się nawet pomiędzy partiami, które są w zażartych sporach i próbują przedstawiać się jako ideowe i polityczne alternatywy. Trudno jest znaleźć analogię w gwałtowności i ostrości sporu w latach 90-tych w porównaniu ze sporem PO - PIS . To krążenie polityków związane jest z pewnym, dziś dominującym modelem partii politycznych i „nowym” sposobem uprawia polityki. Polega on na swoistej instrumentalizacji poglądów i idei i zastąpienie ich zasadą „skuteczności”, ale nie skuteczności w realizacji tych poglądów i idei, a w skuteczności w zdobywaniu władzy. Ten model uprawiania polityki jest związany z pokoleniem polityków lat 90-tych, takich, jak Clinton, czy Tony Blair. Na grunt Polski ten model polityki usiłował przetransponować A> Kwaśniewski, ale jej tryumf w dzisiejszym życiu politycznym zapewnił jej dominacja spindoktorów , nie tylko w kreowaniu wizerunku, ale w kreowaniu samej polityki. To co dawniej było podrzędne wobec polityki, czyli zewnętrzny odbiór działań politycznych, dziś stało się głównym motywem jej prowadzenia. Można powiedzieć, używając metafory, że we współczesnej polskiej polityce ogon kręci psem, a nie odwrotnie.

Ten model polityki i ten model partii politycznych, z jednej strony ujawnia cały szereg słabości życia politycznego, ale z drugiej strony jest zagrożeniem dla podmiotowości politycznej polskiego społeczeństwa. Bowiem krążenie polityków po różnych partiach, którego przedsmak mieliśmy także w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych ujawnia zasadniczą bezideowość dominujących dziś na polskiej scenie partii politycznych. I w tym sensie są one „ideowo” bardzo bliskie sobie. Gdyby przyjżeć się sztandarowym hasłom wyborczym Platformy, jak np. okręgi jednomandatowe, politykę obniżania podatków, czy likwidacje Senatu, to widać bardzo wyraźnie ich wyłącznie wyborczy charakternie. Nie lepiej jest w Pisie., który zbudował swą popularność min na postulatach polityki prorodzinnej, by głosować poźniej przeciwko dużej uldze podatkowej na dzieci, czy sprzeciwie wobec traktatu konstytucyjnego degradującego rolę Polski w Unii Europejskiej, by później głosować z a ratyfikacją traktatu lizbońskiego, będącego kosmetyczną tylko modyfikacją traktatu konstytucyjnego. Dla obu dominujących partii programy wyborcze, to nie wyraz własnych przekonań, czy zobowiązań społecznych ale tylko instrument manipulacji wyborczej w celu uzyskania poparcia Nic też dziwnego, że politycy, tak traktujący swe przekonania, za jedyny cel własnej działalności uważają wlasną karierę polityczną. Przyznał to z rozbrajającą szczerością Marian Krzaklewski tłumacząc, iż kandyduje z Platformy, ponieważ Pis nie zapewnił mu „jedynki” w wyborach europejskich. Podobnie zachował się Marcin Libicki, tłumacząc wystąpienie z PISu, nie bezideowością tej partii, ale brakiem miejsca na liście. Oczywiście miejsce na liście zapewniającej sukces wyborczy jest rzeczą być może najważniejszą, ale dla … nich samych, bo dla społeczeństwa ich sukces, w sytuacji, w której partie wymagają dyscypliny, a same są dość zmienne w swoich poglądach, nie jest żadnym sukcesem społecznym. W sytuacji, gdy poglądy polityczne są traktowane jak wymienny żeton, wówczas społeczeństwo nie ma możliwości wpływu na ich politykę, bowiem nigdy nie może być pewne zachowań swoich reprezentantów. Dlatego lekarstwem na chorobę polskiej polityki, czego wyrazem są właśnie owi komiwojażerowie polityczni, musi być głęboka reforma polityczna przywracająca wagę poglądów w działalności politycznej. Jest to możliwe, z jednej strony poprzez odrzucenie przez społeczeństwo dominacji w działalności partii marketingu politycznego, którego wyrazicielami są spece, od kreowania wizerunku politycznego, z drugiej zaś reforma systemu politycznego rozbijająca obecny „wojskowy” model partii politycznych i zastąpienie tego modelu , modelem partii, jako wspólnoty politycznej. Jest to możliwe poprzez wprowadzenie okręgów jednomandatowych , które przywrócą indywidualną odpowiedzialność posłów przed społeczeństwem, a nie jak jest dziś przed bossami partyjnymi. Ta reforma może stać się kamieniem milowym na drodze odrodzenia polskiej polityki i przezwyciężenia jej bezideowej demagogii. Bez klęski wyborczej tego „wojskowego” nastawionego na konflikt modelu partii, nie będzie możliwe odrodzenie polskiej polityki.


Tagi:                                    

Gimnazjaliści sprawdzą swoją wiedzę

Szydłowieccy gimnazjaliści podobnie jak setki tysięcy gimnazjalistów z całej polski, przystąpią do egzaminu kończącego szkołę. Dziś o 9.00 odbędzie się pierwsza - humanistyczna część sprawdzianu. Egzamin potrwa 120 minut.

W czwartek uczniowie sprawdzą swoją wiedzę w części matematyczno-przyrodniczej. W piątek natomiast odbędzie się egzamin z języków nowożytnych.Egzamin jest obowiązkowy, to warunek ukończenia gimnazjum. Dla uczniów, którzy z określonych powodów nie będą mogli przystąpić do egzaminu w pierszym terminie, Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła dodatkowy termin - 2, 3 i 4 czerwca. W sumie z dwóch cześci (humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej) uczeń może uzyskać 100 punktów. Życzymy powodzenia!


Tagi:                                    

Czy Wiktor Juszczenko zasłużył na tytuł doktora honoris causa?

Katolicki Uniwersytet Lubelski postanowił na 440 lecie Unii Lubelskiej uhonorować pięć głów państw, których współczesne terytoria należały do I Rzeczpospolitej. Wiele środowisk w Polsce protestuje przeciwko nadaniu tytułu doktora honoris causa Prezydentowi Ukrainy Wiktor Juszczence, jako apologecie UPA.

Zdaniem protestujących przeciwko uhonorowaniu Prezydenta Ukrainy w Lublinie, Wiktor Juszczenko wielokrotnie wyrażał sympatię wobec środowisk związanych z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów-Ukraińską Powstańczą Armią (OUN-UPA). To prezydentowi Juszczence ukraińscy nacjonaliści zawdzięczają obchody na szczeblu państwowym 65 rocznicy powstania UPA. Kilka miesięcy temu Wiktor Juszczenko relatywizował także w programie telewizyjnym ofiary rzezi wołyńskiej, w wyniku której z rąk ukraińskich szowinistów zginęło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

Uhonorowanie głów pięciu państw, których współczesne terytoria należały w przeszłości do I Rzeczypospolitej byłoby wspaniałym i niewątpliwie bardzo medialnym elementem obchodów 440-lecia podpisania Unii Lubelskiej (1 lipca 1569). Niestety, wiele środowisk w Polsce postawę Polskich władz postrzega jako zagłaskiwanie trudnych i bolesnych wydarzeń wspólnej historii. „Uhonorowanie prezydenta Juszczenki, admiratora najgorszych tradycji Ukrainy, będzie wprawdzie gestem wobec obowiązującej poprawności politycznej, ale pozostanie ciemną, niezmywalną plamą na historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest dumą wszystkich Polaków." - czytamy w Liście otwartym do Jego Magnificencji Rektora KUL ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, pod którym podpisy zbiera na swojej stronie internetowej ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (www.isakowicz.pl).


Tagi:                                    

DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ „MAZEL TOW”.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zaprasza w piątek 24 kwietnia na DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ „MAZEL TOW”. Impreza ta organizowana już po raz 4-ty w szydłowieckim zamku stała się okazją do lepszego poznania żydowskiej kultury, poezji, muzyki czy też sztuki kulinarnej.

Uświadamia też mieszkańcom, że Szydłowiec to jedno z tych miast, gdzie w historie Polski wpisują się również lisy Żydów, którzy mieszkali w tym kraju i stanowili nieodłączną część jego społeczeństwa. W programie tegorocznego MAZEL TOW” - • godz. 12.00, sala kameralna – Konkurs Poezji i Pieśni Żydowskiej „Mazel Tow”. Celem Konkursu jest popularyzacja poezji tworzonej przez poetów żydowskich i żydowskiego pochodzenia ,ukazanie przenikania kultur ludzi mieszkających na wspólnej ziemi, poszerzanie zainteresowania kulturą i muzyką żydowską . Udział w Konkursie zgłosiło 25 wykonawców w kategoriach – recytacja, monodram i wywiedzione ze słowa oraz poezja śpiewana. • godz. 18.00, sala kameralna – spektakl poetycko – muzyczny pt. „NOC – TURNO”, przygotowany już tradycyjnie przez Teatr Poezji „U Radziwiłła”. W spektaklu usłyszeć będzie można wiersze poetów żydowskich oraz tradycyjne pieśni żydowskie. Scenariusz i reżyseria Sława Lorenc – Hanusz, opracowanie muzyczne Danuta Klepaczewska. • godz. 19.30, dziedziniec zamkowy – koncert zespołu „CHMIELNIKERS”Zespół jest pewnego rodzaju unikatem na skalę regionu. Ta wyjątkowość wynika z faktu, że jako jedyny na Kielecczyźnie wykonuje ten rodzaj muzyki i robi to zarówno doskonale warsztatowo, ale i interpretacyjnie. Repertuar zespołu Chmielnikers stanowią wyrosłe z żydowskiego folkloru muzycznego, odzwierciedlające obyczajowość i życie piosenki oraz ballady śpiewane w języku jidysz o miłości, ważnych wydarzeniach rodzinnych, historycznych, kołysanki i utwory żartobliwe, ale również kompozycje czysto instrumentalne, stylizowane, powstające pod wpływem odrębnej kulturowo muzyki bałkańskiej i wschodniej. Świętokrzyscy klezmersi nawiązują bezpośrednio do tradycyjnych XVII wiecznych zespołów muzycznych, grających na „świętych instrumentach” – z hebr. klej zemer. Dziś wszakże zamienili cymbały na akordeon, a bęben na perkusję, ale skrzypce i klarnet pełnią taką samą rolę, jak cztery wieki temu. Ponadto przez cały dzień zwiedzać będzie można wystawę zrealizowaną przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu pt. „W GODZINIE PRÓBY”. Imprezie towarzyszyć będzie również wystawa Mirosława Piasty „ŻYDZI W MALARSTWIE”, część prac przeznaczona będzie do sprzedaży.

Agnieszka Sobutka – Klepaczewska Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek


Tagi:                                    

Wicemistrz Polski - Marlena Jedlińska z "Sienkiewicza"

18 kwietnia zakończył się tegoroczny ogólnopolski finał XIX Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem "Otoczmy troską życie ". Wzięło w nim udział 124 młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 41 diecezji. Nasza diecezję reprezentowały : laureatka 1 miejsca etapu diecezjalnego Marlena Jedlińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Szydłowca, , zdobywczyni 2 i 3 miesca odpowiednio : Małgorzata Kwiecień i Katarzyna Chudzik z radomskiego III Liceum im. D. Czachowskiego.

Etap pisemny wyłonił 10 finalistów. Reprezentantka naszej diecezji Marlena Jedlińska z I Liceum Ogólnokształcącego w Szydłowcu zajeła 2 miejsce. Marlena odebrała nagrodę wraz z opiekunem ks. Andrzejem Kanią a Katarzyna Chudzik i Małgorzata Kwiecień , które przygotowywała mgr.Ewa Pajestka okolicznościowe dyplomy i pamiątki. Gratulujemy


Tagi:                                    

Prezydent Lech Kaczyński w Skarżysku-Kamiennej

Prezydent Lech Kaczyński odwiedził dzisiaj, 20 kwietnia sanktuarium maryjne w Skarżysku-Kamiennej oraz Opactwo Cystersów w Jędrzejowie. W Skarżysku mówił, że nikt nie powinien wstydzić się swojej wiary i, że dotyczy to również polityków, którzy powinni dawać świadectwo o swojej wierze.

Swoją wizytą prezydent rozpoczął od spotkania z pracownikami skarżyskiego zakładu zbrojeniowego Mesko. - Jestem przeciwko mieszaniu polityki z religią. Ale jak większość Polaków jestem katolikiem i jak każdy mam prawo nie ukrywać swoich przekonań religijnych - powiedział prezydent Lech Kaczyński na terenie sanktuarium maryjnego, które jest jedyną w kraju wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy. Prezydent Kaczyński modlił się także przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, który w 2005 roku był koronowany. Zwiedził także sanktuarium. Modlitwę w intencji Polski odmówił ks. infułat Józef Wójcik z Suchedniowia. Kustosz sanktuarium ks. prałat Jerzy Karbownik wręczył prezydentowi kopię obrazu Matki Bożej, z kolei Lech Kaczyński przekazał w darze ryngraf Orła Białego. Od wielu lat przy sanktuarium rozwija się działalność charytatywna. W Domu Miłosierdzia, który znajduje się tuż przy sanktuarium prowadzona jest m.in. jadłodajnia dla ubogich, która wydaje codziennie kilkadziesiąt posiłków, noclegownia dla bezdomnych, mieszkania chronione dla absolwentów szkół specjalnych, świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin alkoholowych i rozbitych. Dom prowadzi też rehabilitację osób niepełnosprawnych. Wcześniej prezydent Kaczyński spotkał się z pracownikami zakłądu zbrojeniowego Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Złożył również kwiaty pod pomnikiem 35 tys. zamordowanych osób w obozie zakładowym "Hasag" czasie drugiej wojny światowej. Obecnie przebywa w Opactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Jest to najstarszy klasztor cysterski w Polsce - powstał w 1140 roku. Radosław Mizera, Radio PLUS


Tagi:                                    

Tysiące pielgrzymów w Łagiewnikach

Dziennik Polski Wczoraj w krakowskich Łagiewnikach, uważanych za światową stolicę kultu Miłosierdzia Bożego, w nabożeństwach odprawianych co dwie godziny przez cały dzień wzięło udział, wedle szacunków policji, ponad 100 tys. pielgrzymów z Polski i kilkunastu krajów świata. Szczególną oprawę miało nabożeństwo odprawione o godz. 10 przez kard. Stanisława Dziwisza.

Metropolita krakowski podkreślał, że umiejętność przebaczenia jest nieodzownie potrzebna w leczeniu ran i w budowie środowiska wzajemnego zaufania na wszystkich poziomach w małżeństwie, w rodzinie, w społeczeństwie. – Katolik, niezależnie od tego, do jakiego ugrupowania społecznego należy, winien pamiętać, że jego udział w życiu społeczeństwa i narodu musi być oparty o współpracę z wszystkimi ludźmi dobrej woli, a bez przebaczenia o takiej współpracy nie ma mowy. Życie społeczne budowane w duchu Ewangelii, zarówno w skali narodu, Europy, jak i świata nie może być budowane na drodze wzajemnego ranienia, ale na drodze leczenia ran przebaczeniem i szukaniem twórczej współpracy. Wzajemne obrzucanie się wyzwiskami nie tylko nie buduje zaufania społecznego, ale kompromituje tych, którzy się taką bronią posługują – mówił kard. Stanisław Dziwisz. Polecając Bożemu Miłosierdziu „wszystkie sprawy Polaków”, kardynał przypomniał najbardziej znanego na świecie apostoła miłosierdzia – Jana Pawła II, który dwukrotnie nawiedził łagiewnicką bazylikę. Słowa „wdzięczności i miłości” skierował do papieża Benedykta XVI (wczoraj minęła czwarta rocznica jego wyboru na Stolicę św. Piotra). Po mszy świętej kard. Dziwisz poświęcił 9 dzwonów melodyjnych, stanowiących tzw. carillion, które przed każdą niedzielną mszą odgrywać będą melodię „Jezu, ufam Tobie”. Dzwony, które są darami wotywnymi od wiernych, nazwano imionami świętych związanych z Krakowem, m.in. s. Faustyny Kowalskiej. Jeden z dzwonów poświęcono Janowi Pawłowi II.


Tagi:                                    

Straż Miejska w Szydłowcu przypomina o obowiązkach właścicieli posesji.

Straż Miejska w Szydłowcu przypomina o obowiązkach właścicieli posesji i wszystkich mieszkańców miasta i gminy, dotyczących utrzymania porządku i zachowania bezpieczeństwa.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania na terenie swojej nieruchomości porządku i czystości poprzez:

– systematyczne sprzątanie nieruchomości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wód i gruntu oraz utrzymanie zabudowań, elementów małej architektury i ogrodzeń w stanie czystym i estetycznym, – utrzymywanie zbiorników bezodpływowych w stanie nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wód, – niezwłoczne uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, – usuwanie (wykaszanie) na terenie nieruchomości chwastów i innych uciążliwych dla otoczenia roślin, – usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachu i z innych części nieruchomości.


Tagi:                                    

Arcybiskup Zimowski odwiedzi Szydłowiec

W dniu 3 maja będziemy mogli gościć w Szydłowcu księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, który w farze św. Zygmunta o godz. 18 odprawi mszę świętą za Ojczyznę. Pobyt Księdza Arcybiskupa w Szydłowcu, będzie okazją do złożenia życzeń Dostojnemu Solenizantowi i gratulacji z tytułu podniesienia do godności arcybiskupiej i nominacji na przewodniczącego watykańskiej Rady d/s Służby Zdrowia.

Arcybiskup Zygmunt Zimowski

Urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Mędrzechowie, zaś liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej w 1967 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Uwieńczeniem studiów seminaryjnych były święcenia kapłańskie, które przyjął w miejscowej katedrze 27 maja 1973 r. z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. Po dwóch latach, w roku 1975, skierowano go na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii pod tytułem „Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej «Lumen gentium»”. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego J. Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku, w Austrii. Wyjazd ten opóźnił się ze względu na fakt, że władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę z komunistycznym reżimem. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy chociażby fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. W Innsbrucku słuchał między innymi wykładów emerytowanego już wtedy profesora ks. Karla Rahnera SI. Ostatecznie ten etap studiów zakończył w roku 1982 uzyskując doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka. Tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Raymunda Schwagera brzmiał: „Einfluβ der östlichen Bischöfen auf Theologie «der Lumen gentium»” („Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię «Lumen gentium»”). Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Prefektem tej dykasterii był wówczas kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. W latach 1983-1990 ks. Z. Zimowski posługiwał także duszpastersko w rzymskiej parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Z kolei począwszy od roku 1991 pełnił posługę kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w Bassano Romano. 14 kwietnia 1988 r. ks. Z. Zimowski został kapelanem Jego Świątobliwości, a 10 lipca 1999 r. obdarzono go godnością prałata honorowego. W czasie pracy w Watykanie był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würtzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania. Jest autorem wielu artykułów, listów pasterskich, jak też autorem i redaktorem kilku książek, a wśród nich: „Pod opieką Matki i Królowej” (Kraków 1992), „Modlitwa drogą nawrócenia i służby w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego” (Tarnów 1998), „W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary” [współredaktor ks. J. Królikowski], część pierwsza: 1966-1994 (Tarnów 1997), cześć druga: 1995-2000 (Tarnów 2002). Współpracował z redakcjami „L’Osservatore Romano”, „Niedzieli”, „Rycerza Niepokalanej”, jak też z Radiem Watykańskim. Ks. Z. Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Poświęcenia tegoż dzieła dokonał w 1994 r. kard. Fiorenzo Angelini, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W domu tym schronienie może znaleźć 75 osób. Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek 28 marca 2002 r. Nominacja ta została ogłoszona w Rzymie – i jednocześnie w radomskiej katedrze przez administratora diecezji bp. Stefana Siczka. Po raz pierwszy przybył do swej nowej diecezji i przebywał w niej w dniach 10-12 kwietnia. Nawiedził miejsce tragicznej śmierci swego poprzednika bp. Jana Chrapka, modlił się przy jego grobie, spotkał się z pracownikami kurii i seminarium duchownego, był też między innymi w sanktuariach maryjnych w Błotnicy, Kałkowie i Skarżysku-Kamiennej, jak też w rodzinnej parafii Sł.B. bp. Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku,. Uroczysta konsekracja biskupia i ingres odbyły się 25 maja 2002 r. w radomskiej katedrze. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polce i bp Edward Materski, emerytowany biskup radomski. W homilii kard. Józef Glemp, prymas Polski zaznaczył, że uroczystość udzielenia sakry biskupiej bp. Z. Zimowskiemu jest pierwszą konsekracją biskupią w Polsce w XXI wieku. Uroczystość zgromadziła około 5 tysięcy wiernych. Obecny na tejże uroczystości kard. Fiorenzo Angelini publicznie wyznał, że gdyby wieść o tych święceniach biskupich zastała go nawet w Chinach, to i stamtąd przyjechałby do Radomia. Hasłem posługi pasterskiej bp. Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Sam biskup tłumacząc symbolikę swego herbu mówił, że w związku z ogłoszeniem swej nominacji biskupiej w Wielki Czwartek umieścił w herbie stojącego w wodzie Baranka Paschalnego – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Symbol wody także odwołuje sie do czasu nominacji biskupiej. Poświęcenie wody ma bowiem miejsce w Wigilię Paschalną, a woda ma za zadanie oczyszczać i zaspokajać duchowe pragnienie. Znak wody łączy też miejsce skąd bp. Z. Zimowski wyszedł i diecezję, w której posługuje. Odwołuje się bowiem do jego rodzinnej ziemi położonej nad Wisłą, a pośrednio też do diecezji radomskiej, dla której najdłuższa polska rzeka jest jedną z granic. Woda wreszcie stanowi odniesienie do żywej wody, którą biskup ma za zadanie przekazywać wiernym. W herbie znalazły się także herby miast: Tarnowa – diecezji pochodzenia i Radomia – diecezji posługi biskupiej. Charakterystyczne jest umieszczenie w herbie polskich barw narodowych – w znaku podobnym do tego, jaki można dostrzec na słupach granicznych. Poprzez ten element biskup radomski odwoływał się do woli Bożej Opatrzności, która kazała mu posługiwać w różnych miejscach, poza granicami kraju. Jako biskup radomski przeprowadził w dniach 20-28 maja 2005 r. I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej pod hasłem: „Poznali Go po łamaniu chleba”. Przygotował dwie koronacje obrazów Matki Bożej: w Skarżysku-Kamiennej (2 lipca 2005 r.) i w Kałkowie-Godowie (15 września 2007 r.). Na jego prośbę Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył kościół św. Kazimierza w Radomiu tytułem Bazyliki Mniejszej. Decyzję papieską uroczyście ogłoszono 21 września 2003 r. Bp Z. Zimowski przeprowadził trwającą w diecezji w latach 2006-2007 peregrynację Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei 8 listopada 2008 r. zainaugurował II Synod Diecezji Radomskiej pod hasłem „Czynić Diecezję domem i szkołą komunii”. Dziełem bp. Z. Zimowskiego, jako Pasterza Kościoła Radomskiego, jest także Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów poświęcony 30 czerwca 2007 r. Z inicjatywy bp. Z. Zimowskiego wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu dwa razy pielgrzymowała do grobu św. Piotra w Rzymie i na spotkanie z jego Następcą – w 2003 i w 2009 r. Bp Z. Zimowski prowadzi wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w radomskim Instytucie Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 30 czerwca 2008 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dzięki pomysłowi i inicjatywie bp. Z. Zimowskiego, przy Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu powstało w 2008 r. Centrum Myśli Benedykta XVI. Bp Z. Zimowski pełnił posługę jednego z dwóch głównych współkonsekratorów podczas uroczystości sakry biskupiej dwóch biskupów: bp. Wacława Depo – biskupa zamojsko-lubaczowskiego w dniu 9 września 2006 r. i bp. Stanisława Jana Dziuby OSPPE – pasterza diecezji Umzimkulu w RPA, dnia 14 marca 2009 r. Czynnie uczestniczy też bp Z. Zimowski w pracach Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2005 był jednym z delegatów Episkopatu Polski na XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone Eucharystii. Był członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Ekumenizmu. Obecnie jest członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Komisji Nauki Wiary, członkiem Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Zespołu Biskupów do Spraw Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, przewodniczącym Komisji do Spraw Polonii i Polaków za granicą, a także delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Ojciec Święty Benedykt XVI 18 kwietnia 2009 r. podniósł go do godności arcybiskupiej i mianował przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.


Tagi:                                    

Obchody Święta Miłosierdzia Bożego

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie mszę świętą polową dla licznych rzesz pielgrzymów dziś o godz. 16.30 odprawi nasz rodak ks. bp Wacław Depo. Główna mszę świętą o godz. 10.30 celebrował będzie metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II i obchodzone jest corocznie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Według objawień św. Siostry Faustyny Kowalskiej, ustanowienia tego święta żądał Pan Jezus i dał obietnice związane z nim. Poprzedza je nowenna do Miłosierdzia Bożego rozpoczynana w Wielki Piątek.


Tagi:                                    

Abp Zimowski watykańskim ministrem zdrowia

Papież Benedykt XVI mianował w sobotę biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia, czyli watykańskim "ministrem zdrowia". O nominacji poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Zgodnie ze zwyczajem nowy przewodniczący został podniesiony do godności arcybiskupa.

Arcybiskup Zimowski, bliski współpracownik kardynała Josepha Ratzingera w Kongregacji Nauki Wiary w latach 1983-2002, zastąpi na stanowisku przewodniczącego Rady meksykańskiego kardynała Javiera Lozano Barragana, który odchodzi na emeryturę. Stanowisko, które zajmie arcybiskup Zimowski, jest jednym z najbardziej eksponowanych w Kurii Rzymskiej w związku z licznymi, toczącymi się obecnie dyskusjami na temat stanowiska Kościoła katolickiego wobec takich kwestii jak walka z epidemią AIDS, zapłodnienie in vitro czy sprawa osób pozostających w stanie wegetatywnym. Arcybiskup Zimowski będzie trzecim przewodniczącym Rady powołanej przez Jana Pawła II w roku 1985. Do końca czerwca abp Zimowski jako administrator apostolski będzie kierował diecezją radomską.


Tagi:                                    

Rozpoczeto obchody 200 lecia powiatu szydłowieckiego

Prezentacja ksiażki Danuty Słomińskiej-Paprockiej " Powiat Szydłowiecki w województwie mazowieckim" wydanej staraniem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, zainagurowała obchody 200 lecia Powiatu Szydłowieckiego.

Do szydłowieckim Zamku 17 kwietnia przybyły bardzo liczne grono gości z senatorem Wojciechem Skurkiewiczem i wojewoda Jackiem Kozłowskim, parlamentarzyści, samorządowcy przyjaciele powiatu szydłowieckiego.


Tagi:                                    

Norweski grant dla szydłowieckiej Służby Zdrowia

Konsekwencją członkowstwa Polski w Unii Europejskiej było m.in. przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów EFTA, będących zarazem członkami EOG tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski jest udzielana w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

Mechanizmy Finansowe mają na celu realizację przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Państwami- Darczyńcami. Obserwujemy stały postęp we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych, który jest możliwy dzięki wzajemnej współpracy strony polskiej i Darczyńców. Środki finansowe pochodzące z Mechanizmów dostępne są na realizację projektów w dziewięciu obszarach priorytetowych. Jednym z nich jest priorytet 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Celem wydatkowania środków z instrumentów finansowych i towarzyszącego im współfinansowania krajowego w ramach priorytetu 5 jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa, poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Wnioskodawcami ubiegającymi się o pomoc mogły być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym. W ramach naboru wniosków w 2005r. wpłynęło 375 wniosków, z których ostatecznie wybrano do realizacji 21 projektów dofinansowanych ze środków Mechanizmów. Konkurs ogłoszony w 2007r. cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem – wpłynęło 457 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 410.153.856 Euro. Obecnie trwa proces oceny wniosków po stronie darczyńców. Jednym z podmiotów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach tego konkursu jest SPZZOZ w Szydłowcu, który 14 kwietnia b.r. otrzymał pozytywną decyzję Darczyńców w sprawie dofinansowania projektu PL0493 "Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu". Całkowita wartość projektu to: 294.487 Euro, z czego kwota przyznanego grantu z Mechanizmu Finansowego EOG to: 250.314 Euro (85%), udział własny: 44.173 Euro (15%) zapewni Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Projekt będzie realizowany od lipca 2009r. Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez SPZZOZ w Szydłowcu. Jakość usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego uwarunkowana jest zarówno bezpieczeństwem pacjenta, skutecznością tych usług i ich zasadami etycznymi jak również jakością sprzętu medycznego. Sprzęt jest szczególnie ważny z powodu słabej infrastruktury. Jakiekolwiek problemy techniczne mogą nieść za sobą ciężkie w skutkach konsekwencje. SPZZOZ w ramach projektu planuje zakup: 3 karetek typu P, 1 karetki typu W i 1 karetki typu R. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w odpowiedni, najwyższej jakości sprzęt. Projekt został podzielony na trzy zadania: 1. Wyposażone w sprzęt karetki najwyższej jakości ulepszą dostępność i niezawodność usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego. To zadanie wymaga zakupu 2 w pełni wyposażonych karetek – specjalistycznej i podstawowej 2. Ważne także jest zapewnienie transportu medycznego dla osób niepełnosprawnych, niesprawnych ruchowo oraz starszych. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zapewnia transport tych osób do szpitali, poradni specjalistycznych, rehabilitacyjnych, podstawowej opieki zdrowotnej. To zadanie wymaga 2 karetek z odpowiednim sprzętem. 3. Kolejnym kluczowym elementem programu jest zapewnienie usług medycznych pacjentom w ich domach, gdyż stan ich zdrowia nie pozwala na inną pomoc. Posiadanie karetki, która mogłaby dotrzeć do takich pacjentów spełni to zadanie.

Z ogromną satysfakcją chcę podkreślić, że wniosek przygotowaliśmy samodzielnie, nie korzystając z usług bardzo drogich firm zewnętrznych. O jakości i merytorycznej wartości naszego projektu świadczy fakt, że na 457 złożonych wniosków nasz uplasował się na 58 pozycji listy rankingowej.

Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy mają swój udział w tym niewątpliwie ogromnym sukcesie.
Dziękuję Pani Minister Ewie Kopacz, która jeszcze w roku 2007 będąc posłem                    i Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia udzielała mam wielu cennych wskazówek i porad na temat możliwości korzystania z pomocy finansowej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG            i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wyrazy podziękowania składam również na ręce Starosty Powiatu Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Gorlickiego, który zagwarantował wymagany 15 procentowy udział środków własnych na realizację projektu, uczestniczył w lutym b.r. w spotkaniu z przedstawicielami Darczyńców i bardzo aktywnie wspierał nasze starania o pozyskanie środków finansowych w ramach projektu.
Szczególne wyrazy podziękowania składam Pani Marcie Arak, asystentowi ds. promocji           i marketingu w szydłowieckim SPZZOZ, która często kosztem swojego prywatnego czasu, wykonała ogromna pracę i której wkład w końcowy sukces jest nieoceniony.
Chciałbym również – i czynię to z nieskrywaną satysfakcją i dumą – podziękować mojemu synowi Jakubowi, który w końcowej, decydującej o powodzeniu fazie procesu kwalifikacyjnego i oceny wniosków, na bieżąco tłumaczył na język angielski wszystkie wymagane dokumenty i wniósł wiele cennych, fachowych uwag i poprawek, które w niewątpliwy sposób podniosły merytoryczną wartość projektu.
            Andrzej Piotrowski 
            Dyrektor SPZZOZ w Szydłowcu


Tagi:                                    

Tak dla Benedykta XVI. Deklaracja solidarności z Ojcem Świętym!

Już ponad 45 tys. osób, w tym ponad 13 tys. z Polski, podpisało się pod „Deklaracją Solidarności z Ojcem Świętym” Benedyktem XVI. Autorzy deklaracji zachęcają do jej podpisywania także 16 kwietnia, w dzień urodzin papieża. Podpisy można składać do 20 maja. Akcja solidarności z papieżem powstała w Austrii z inicjatywy katolickiego portalu „Kath.net” po zakończeniu podróży apostolskiej Benedykta XVI do Afryki.

Zaczęły powstawać jej kolejne wersje językowe - w tym angielska, polska, portugalska, włoska, hiszpańska, francuska, litewska, łotewska, czeska, rumuńska, rosyjska i ukraińska. Autorzy deklaracji stwierdzają w niej, że są poruszeni bezkompromisowym atakiem medialnym na papieża Benedykta XVI związanym z jego pielgrzymką do Afryki. Dlatego czują się zobowiązani do zaznaczenia swojej osobistej solidarności z Ojcem Świętym i jego nauczaniem. „My, niżej podpisani deklarujemy naszą pełną solidarność z Ojcem Świętym Benedyktem XVI oraz jego nauczaniem. Zdecydowanie sprzeciwiamy się niepohamowanym atakom w mediach na osobę Ojca Świętego w kontekście jego pielgrzymki do Afryki. Kilka słów prawdy stało się pretekstem do kolejnej próby podważania nauczania Kościoła katolickiego, a szczególnie encykliki 'Humanae vitae'” – brzmi deklaracja. „Deklarację solidarności z Ojcem Świętym” można podpisać m.in. na stronie www.tak-dla-benedykta.pl oraz www.yes-for-benedict.eu. Lista osób, które podpisały deklarację, zostanie przekazana Benedyktowi XVI po 20 maja br.


Tagi:                                    

Staniemy się mało znaczącym półwyspem na końcu Euroazji

Kryzys już mamy, bo zdaniem Ministerstwa Gospodarki w pierwszym kwartale br. produkcja przemysłowa ma spaść o ponad 10 proc., a bezrobocie rośnie (w ciągu miesiąca wzrosło z 10,5 proc. do 10,9 proc.). Tymczasem Sejm zamiast obniżać podatki, bawi się w kolejne szkodliwe regulacje w ramach dostosowywania prawa do unijnych dyrektyw.

Najpierw posłowie przegłosowali ustawę o bateriach i akumulatorach, która zakłada zmniejszenie ilości niebezpiecznych substancji w tych wyrobach, ich właściwe zbieranie i recykling. Nowa ustawa kosztami obciąża, oczywiście, przedsiębiorców, bo kogóż by innego! To na barkach biznesmenów utrzymywany jest ten cały bałagan i przecież tylko ich można jeszcze docisnąć. Dzięki temu możemy się spodziewać jeszcze większego wzrostu bezrobocia. Ale mają być też ułatwienia dla przedsiębiorstw. Według projektu nowego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej formularzy będzie pięć razy mniej, a firmę będzie można założyć – co prawda, dopiero za jakiś czas, ale jednak - także przez Internet.

Ale nie tylko przedsiębiorcy dostaną w kość od tzw. Unii Europejskiej za pośrednictwem naszych legislatorów. By sprostać unijnym wymogom w zakresie norm ochrony środowiska, na inwestycje Polska musi wydać kilkadziesiąt… miliardów (tak, tak, miliardów!) złotych. Za te pieniądze, które będą pochodziły z naszych kieszeni – z podwyżek cen wody (szacuje się, że w ciągu kilku lat ceny za wodę i odprowadzanie ścieków mogą w Polsce wzrosnąć nawet o 60 proc.) - do końca 2015 roku w każdej miejscowości powyżej 2 tys. mieszkańców muszą powstać oczyszczalnie ścieków i kanalizacje. Konieczne będzie wybudowanie i zmodernizowanie aż 25 tys. km sieci kanalizacyjnych, a także wybudowanie lub zmodernizowanie około 950 oczyszczalni ścieków. Ponadto do końca 2013 roku ma zostać wybudowanych dziewięć spalarni odpadów. Jeśli nie zdążymy, to wisi nad nami miecz Damoklesa w postaci unijnych kar za zanieczyszczanie środowiska.


Tagi:                                    

Kolejne spotkanie z Wojewody w sprawie S7

Wojewoda Jacek Kozłowski 15 kwietnia, po raz kolejny spotkał się z mieszkańcami Szydłowca protestującymi w sprawie przebiegu nowej drogi S7 starym śladem obwodnicy miasta. Spotkanie w Starostwie Powiatowym trwało ponad trzy godziny i miało dośc burzliwy i emocjonujący przebieg. Wojewoda zapenił że dołożył wszystkich starań aby zminimalizować poprzez rozwiązania techniczne niedogodności tego wariantu. Zapewnił m.innymi o uwzględnieniu w projekcie na ul Iłżeckiej wiaduktu. Na odcinku drogi ekspresowej obok Osiedla Wschód zostaną zastosowane potrójne zabezpieczenia, wykop, najnowszej generacji ekrany akustyczne i teren zieleni. Droga będzie posadowiona na warstwie izolacyjnej co wytłumi możliwe drgania, na obecnej drodze nr 7 drgania bezpośrednio przenoszone są na grunt, zostanie przebudowana droga wojewódzka - to wszystko Wojewoda uznał za sukces protestujących.

W opinii wielu mówców nie uwzględnienie w procesie konsultacji wariantu społecznego było bardzo dużym uchybieniem w procedurze, a taki sposób prowadzenia konsultacje określono mianem manipulacji. W czwartek 16 kwietnia o godz. 16 w Zamku odbędzie się z udziałem Wojewody i Inwestora formalne spotkanie konsultacyjne i przedstawienie mieszkańcom projektu budowy drogi S7 na terenie gminy Szydłowiec.


Tagi:                                    

Lizbona czy Nicea?

Prezydent Lech Kaczyński z uporem powtarza, iż podpisze ratyfikację Traktatu lizbońskiego w momencie jego ratyfikacji przez naród irlandzki. Wcześniej, tuż po parlamentarnej ratyfikacji, głównym powodem wstrzymania jego ratyfikującego podpisu, była sprawa ustawy kompetencyjnej, o której dziś już nikt nie pamięta i nikt do niej nie wraca. Tymczasem deklaracja polskiego prezydenta jest elementem nacisku na społeczeństwo irlandzkie w celu zmiany własnego stanowiska.

Ten nacisk dokonywany przede wszystkim przez Francję i Niemcy jest w świetle prawa europejskiego zupełnie nielegalny Bowiem w świetle dotychczasowych traktatów unijnych, ich zmiana wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Unii Europejskiej. Tak więc sprzeciw Irlandii wobec tego traktatu jest wystarczającym powodem ogłoszenia wygaśnięcia procesu jego ratyfikacji, równoważnego z jego odrzuceniem. Tymczasem największe państwa Unii, będące jednocześnie największymi beneficjentami tego traktatu wywierają systematyczne naciski na przeprowadzenie powtórnego referendum w Irlandii. Warto tu wspomnieć, iż po referendum we Francji, to państwo nie wyobrażało sobie nawet przeprowadzenia powtórnego referendum. Pokazuje ten fakt, jedynie sytuację, że wbrew prawu unijnemu , państwa wcale nie są traktowane równo i to pod rządami traktatu nicejskiego, który w porównaniu do traktatu lizbońskiego przyznaje państwom członkowskim znacznie większe kompetencję. W tej sytuacji, brak stanowiska prezydenta odnośnie wygaśnięcia procesu ratyfikacyjnego jest pośrednim uczestniczeniem w politycznym nacisku na Irlandię wymuszającą na niej przeprowadzenie nowego referendum i zmianę stanowiska.
Wyniki referendum irlandzkiego nie mogły być zaskoczeniem. Wśród społeczeństw europejskich bowiem narasta sprzeciw wobec wykoślawionej formy integracji , jaką próbują narzucić eurokraci w postaci centralistycznej i biurokratycznej Unii. Integracja i współpraca europejska jest wyzwaniem epoki, ale nie znaczy to wcale przekształcanie Europy w federalistyczny organizm z dominacją największych państw, która w naszej części kontynentu przejawi się w postaci niemieckiej hegemonii. Ofiarą federalistycznej wersji integracji jest przede wszystkim zasada solidarności i równości państw europejskich. Koncepcja integracji zawarta najpierw w traktacie konstytucyjnym , a następnie w jego lekko zmodyfikowanym wariancie-traktacie lizbońskim, zakłada bowiem pozbawienie państw narodowych znacznej części ich atrybutów państwowych. Co więcej jest także próbą narzucenia społeczeństwom o tradycjach i tożsamości chrześcijańskiej skrajnie sekularystycznej aksjologii, wbrew istniejącemu pluralizmowi konstytucyjnemu w tej dziedzinie. Nic też dziwnego, że wcześniej społeczeństwo francuskie i holenderskie, a w ostatnim referendum także społeczeństwo irlandzkie powiedziało nie tej wykoślawionej koncepcji integracji. Z resztą pomysł, aby traktat lizboński był ratyfikowany przez parlamenty, a nie poprzez referenda (w Irlandii istnieje wymóg konstytucyjny referendum w sprawie traktatów), był próbą pozbawienia społeczeństw prawa głosu Zgoda prezydenta Kaczyńskiego na warunki traktatu podyktowane przez prezydencję niemiecką było największą klęską polskiej polityki zagranicznej od roku 1989. Była to bowiem dobrowolna zgoda na radykalne obniżenie naszej pozycji w strukturach unijnych. Według traktatu nicejskiego Polska posiada 27 głosów w Radzie Europejskiej, gdy cztery największe państwa dysponują o tylko dwa głosy więcej. Natomiast wedle traktatu lizbońskiego wartość polskiego głosu gwałtownie maleje. Gdy wedle traktatu nicejskiego wartość naszego głosu jest równa 92% wartości głosu niemieckiego, to według traktatu lizbońskiego maleje do 48%. Prezydent także zgodził się na skrajnie laicką aksjologię uderzającą w chrześcijańską tożsamość naszego kontynentu. Zagrożenia tego modelu integracji dla pozycji Polski trafnie zdiagnozował program PISu „Silna Polska w chrześcijańskiej Europie” z roku 2005. Przede wszystkim program ten sprzeciwiał się obniżeniu siły polskiego głosu. Bez zgody polskich negocjatorów nie było możliwe sfinalizowanie negocjacji tego traktatu. Dobrowolne przyznanie Niemcom przez prezydenta Kaczyńskiego tak radykalnej przewagi głosu niemieckiego nad polskim nie ma precedensu we wzajemnych relacjach dyplomatycznych. Przyjęty traktat jest zaprzeczeniem każdego słowa z programu europejskiego PISu. Zaś ogłoszenie jego podpisania jako sukcesu było wyrazem lekceważenia opinii publicznej. Negocjacje nad tym traktatem ujawniły z jednej strony zupełnie instrumentalny stosunek braci Kaczyńskich do polskiego interesu narodowego oraz ich aksjologiczną i polityczną tożsamość z Platformą Obywatelską, z drugiej zaś , niezdolność do wytrwałej, konsekwentnej i przynoszącej pozytywne rezultaty polityki. Pośpiech w przeprowadzeniu procedury ratyfikacyjnej w Sejmie wynikał z panicznego strachu zarówno obu braci, jak i Platformy Obywatelskiej przed przeciągającą się debatą publiczną, w której ujawniloby się prawdziwy charakter tego traktatu. Ponieważ Platforma Obywatelska reprezentowała podobny stosunek do tego traktatu i podobne obawy , dlatego zgodziła się na szybką ścieżkę parlamentarnej ratyfikacji. Tej pośpiesznej ratyfikacji przeciwstawiała się jedynie Prawica Rzeczpospolitej zalecająca zaczekanie na wynik irlandzkiego referendum. Wynik referendum irlandzkiego w świetle prawa europejskiego zamyka sprawę ratyfikacji tego traktatu. Według prawa ten traktat jest martwy. I wszelkie próby kontynuacji procedury ratyfikacyjnej są łamaniem prawa wspólnotowego.. Prawną konsekwencją upadku Lizbony jest bowiem utrzymanie ważności Traktatu Nicejskiego z jego wszystkimi dla Polski korzyściami płynącymi z bardzo silnej pozycji polskiego głosu. Dla Unii, upadek Lizbony to nie klęska ,ale zwycięstwo solidarystycznej formuły integracji. Dlatego Polskie stanowisko powinno jednoznacznie stwierdzać zakończenie procesu ratyfikacji i nie pozostawiać żadnych niejasności i niepewności w tej sprawie. Bowiem to co nie udało się Prezydentowi Kaczyńskiemu obronić w trakcie negocjacji, to przyniósł nam wynik irlandzki. Powinniśmy być Irlandii wdzięczni i wspierać ją ze wszystkich sił, aby nie uległa szantażowi europejskich potęg. W zachowaniu prezydenta Kaczyńskiego uwidacznia się z jednej strony świadomość szkodliwości tego traktatu dla naszych interesów i dla naszej pozycji, z drugiej zaś kompletny brak charakteru. Z jego zachowania wynika bowiem jasno, iż to niezdecydowanie, te kłamstwa odnośnie korzyści traktatowych, zapewnienia o gotowości podpisania traktatu, jak tylko Irlandczycy zmienią zdanie, to wszystko świadczy o braku determinacji do obrony polskich interesów, braku odwagi politycznej. Referendum irlandzkie stworzyło szansę na naprawienie tego co zepsuli bracia Kaczyńscy w trakcie negocjacji.. To my, a nie Irlandczycy skorzystamy najbardziej z utrzymania dotychczasowego traktatowego status quo. I dlatego ten irlandzki wynik wymaga naszej obrony, a nie mizdrzenia się polskich polityków do Merkel czy Sarkoziego. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że w polityce dominujących partii politycznych, zarówno Platformy, jak i PIS nie tyle liczy się konsekwentna obrona polskiej racji, co kalkulacje wyborcze. To one skłoniły braci Kaczyńskich do zgody na warunki traktatu lizbońskiego. Ale jednocześnie obawa przed utratą wyborców rzeczywiście zatroskanych osłabieniem naszej pozycji w Unii spowodowała, że Jarosław Kaczyński poczuł się zmuszony do manewrowania przy ratyfikacji i zgody na głosowanie części własnych posłów zgodnie z ich poglądami, a prezydenta powstrzymała od podpisu ratyfikacyjnego. Zbliżające się wybory europejskie będą w rzeczywistości namiastką polskiego referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. Jego zablokowanie jest możliwe, tylko przy słabym wyniku „partii lizbońskiej” to jest PiSu i Platformy. A właściwie tylko PISu, bowiem wszystko co mogła zrobić w tej kwestii Platforma, już zrobiła. Natomiast nadal brakuje podpisu prezydenta Kaczyńskiego. Bo to w tym momencie to jego obdarzyła historia odpowiedzialnością za przyszłość Polski w Unii Europejskiej i za obronę polskich interesów. Przykład negocjacji tego traktatu i przykład zwlekania z jego podpisaniem pozwala stwierdzić, iż nie możemy tu liczyć na jego determinację. Ale obawa utraty poparcia społecznego może w zasadniczy sposób wpłynąć na jego postawę. Wyraźny głos wyborczy sprzeciwiający się obniżeniu pozycji Polski w Unii. może okazać się decydujący w batalii o odrzucenie traktatu lizbońskiego. Dziś mamy szansę uratowania przeciwstawić się skutecznie polityce degradacji Polski w strukturach unijnych i uratować traktat nicejski dający Polsce siną pozycje w Unii.

Marian Piłka Wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej


Tagi:                                    

Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”.

Stowarzyszenie Radomian w Warszawie zaprasza 24 kwietnia 2009 roku na godz. 18 do gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, na uroczyste otwarcie wystawy „…ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”.

Czerwiec 1976 roku to moment zrywu społecznego ludności Radomia, Ursusa i Płocka w proteście przeciwko nieludzkiej polityce władz komunistycznych ówczesnej Polski. Jedną z chwalebnych, a zarazem tragicznych postaci radomskiego „Czerwca ’76” był ś.p. ks. Roman Kotlarz, prześladowany, bity i wreszcie zabity za to, że wstawił się za radomskimi robotnikami, że stanął po stronie skrzywdzonych. W tym roku minie 33. rocznica Jego tragicznej śmierci.

Wśród zaproszonych gości są m.in. historycy, świadkowie i uczestnicy wydarzeń „Czerwca ‘76”, znajomi i rodzina śp. ks. Kotlarza, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych Radomia, Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz społeczność i sympatyków Radomia w Warszawie.


Tagi:                                    

Po 80 latach wznowiono wydawanie parafialnego pisma „Głos Mariacki″

Parafia katedralna w Radomiu wznowiła po 80 latach wydawanie pisma „Głos Mariacki″. W pierwszym numerze znalazł się m.in. artykuł dotyczący prac remontowo-konserwatorskich na 2009 rok.

Proboszcz parafii ks. prałat Edward Poniewierski podkreśla, że od dłuższego czasu parafia nosiła się z zamiarem wydawania pisma. - W listopadzie ubiegłego roku, gdy obchodziliśmy stulecie od poświęcenia dla kultu Bożego nieukończonego jeszcze wówczas kościoła Opieki Najświętszej Maryi Panny, dzisiejszej katedry, ukazał się okolicznościowy numer gazety - mówi ks. Poniewierski. Dlatego też zdecydowano o kontynuowaniu wydawania pisma.

Tytuł pisma nawiązuje do wydawanego w okresie międzywojennym przez drugiego proboszcza parafii Mariackiej ks. prałata Dominika Ściskałę "Głosu Marjackiego". Przed wojną ukazało się około 10 numerów tego pisma, pomyślanego jako kwartalnik. Pierwszy numer pisma ukazał się 10 marca 1929 roku. Ks. Poniewierski podkreśla, że egzemplarze pisma stanowią poważne źródło archiwalne dla poznania historii parafii katedralnej.


Tagi:                                    

IV Dzień Kultury Żydowskiej w Szydłowcu

„Mazel Tow chłopcze i dziewczyno za dobry świat, za koniec świata złego pijcie wino. Pijcie słodkie wino”...

„Mazel Tow”, pod takim hasłem już po raz czwarty 24 kwietnia 2009 w Szydłowcu odbędzie się spotkanie z kulturą żydowską w ramach obchodów IV Dnia Kultury Żydowskiej „Mazel Tow” Inspiratorem jak w poprzednich latach jest Sława Lorenc Hanusz, którą zafascynowała kultura i historia Żydów szydłowieckich. Organizatorem jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, dlatego wszystko dzieje się w szydłowieckim zamku.
Impreza zacznie się o godzinie 12.00 przesłuchaniami uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Pieśni Żydowskiej. Wieczorem o godzinie 18.00młodzi aktorzy z Teatru Poezji „U Radziwiłła” z SCK Zamek zaprezentują spektakl poetycko muzyczny „Noc-turno” , który opowiada o tajemnicach nocy i o miłości. W spektaklach prezentowanych z okazji obchodów Dnia Kultury Żydowskiej unikamy tematu holocaustu, ponieważ chcemy pokazać, że kultura żydowska to nie tylko holocaust i cierpienie. Żydzi tak jak wszyscy kochali, się, cieszyli i marzyli o szczęściu. Na koniec spotkania z kulturą żydowską wystąpi zespół klezmerski „Chmielnikers” z Chmielnika. Imprezie towarzyszy wystawa „W godzinie próby” , której twórcą jest IPN. Na wystawie wykorzystano fotografie i dokumenty ze zbiorów: IPN, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Kielcach, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a także ze zbiorów prywatnych Sławy Lorenc Hanusz i Sebastiana Piątkowskiego. Otwarcie wystawy i prezentacja filmu dokumentalnego „Życie za życie „ odbędzie się dzień wcześniej 23 kwietnia w pomieszczeniach szydłowieckiego zamku. Wszystkich sympatyków kultury
Sława Hanusz


Tagi:                                    

Radość Kościoła Amerykańskiego

150 tys. osób zostało włączonych do Kościoła katolickiego podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych w Stanach Zjednoczonych. Wielką radością Kościoła amerykańskiego jest fakt, że wielu neofitów pochodzi z regionów, w których populacja katolików od niepamiętnych czasów jest niewielka.

Przykładem takiej diecezji jest Atlanta, gdzie przeszło 500 katechumenów otrzymało chrzest, a ponad 2 tys. osób z innych wyznań chrześcijańskich zostało przyjętych do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim.


Tagi:                                    

Plany gminy Chlewiska

Chlewiska to piękna miejscowość w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie szydłowieckim, która znajduje się w odległości 38 km od Radomia i 56 km od Kielc. Dojazd możliwy jest zarówno od strony Warszawy, jak i Krakowa drogą międzynarodową E-7, a następnie drogą wojewódzką nr 727 łączącą miasta Szydłowiec i Przysuchę. Chlewiska leżą 9 km od Szydłowca.

Podałam informację jak tu dojechać, bo naprawdę warto. Chlewiska to miejscowość z bogatą historią, pięknym krajobrazem i czystym środowiskiem. Zespół Pałacowo- Parkowy Manor House, zabytkowa Huta Żelaza, kościół św. Stanisława wzniesiony na ruinach świątyni z XII wieku i Dzwonnica z XVII wieku, zabytkowy cmentarz, szlak turystyczny „Śladami Hubala”, zalew „Mexicana”, wokół lasy i miejsca upamiętniające historię Chlewisk w okresie walk o niepodległość, to sporo atrakcji.. Ostatnio obraz Chlewisk zaczął się zmieniać, stają się coraz bardziej atrakcyjne turystycznie. Postanowiłam porozmawiać z wójtem panem Krzysztofem Adamczykiem o tym co się zmieniło i o planach na najbliższą przyszłość. Okazuje się, że w minionych latach 2007 i 2008 zostały zwodociągowane: Skłoby, Stefanków, Nadolna, Ostałów, Ostałówek, Zawonia i Sulistrowice. Wybudowano dwie hydrofornie z urządzeniami uzdatniającymi wodę oraz studnię i zbiornik wody dla hydroforni w Chlewiskach. Poprawił się stan nawierzchni dróg lokalnych. Wykonano termodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, wymieniono w szkole okna i drzwi. Zakończono rekultywację wysypiska śmieci w Broniowie. Gmina zakupiła dla potrzeb gospodarki komunalnej wielofunkcyjną koparkę z bogatym oprzyrządowaniem za 225 000 zł. Wyremontowano pomieszczenia starego kina i przekazano je jako salę treningową dla bokserskiego klubu HUBAL. W trakcie budowy jest boisko wielofunkcyjne przy PSP. Wydatki inwestycyjne za rok 2008 wyniosły 4 985 880 zł. W roku 2009 planowana jest wymiana oświetlenia ulicznego całej gminy. Remontowana będzie ul. Szkolna i zmienione zostanie oświetlenie, ulica stanie się promenadą. Postanowiono przeznaczyć 1 200 000 na modernizację dróg gminnych, przewidziana jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Koszorów - Wymysłów i połączenie II studni głębinowej przy SUW w Chlewiskach. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Antoniowie, Krawarze, Pawłowie i Chlewiskach. Jest też w planie wykonanie koncepcji kanalizacji gminy. Z dniem 1 kwietnia gmina przejmuje Ośrodek Zdrowia i przeznacza na modernizację budynku SP ZOZ w Chlewiskach 50 000 złotych.. W znaczący sposób zostanie dofinansowana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Dokończona zostanie budowa wielofunkcyjnego boiska przy PSP. Rozpocznie się budowa świetlicy w Hucie. Wykonana zostanie modernizacja i remont budynków domów kultury w Chlewiskach i Pawłowie. Tu należy wspomnieć o tym, że Gminny Ośrodek Kultury jest jedyną samorządową instytucją kultury w powiecie szydłowieckim, nie biorąc oczywiście pod uwagę Szydłowca. Jego statutowa działalność jest finansowana z budżetu gminy. Oprócz stałych zajęć, realizuje zadania w ramach Programu Integracji Społecznej. Z inicjatywy dyrektora GOK Andrzeja Wody został wydany zestaw widokówek promujących gminę. Do kalendarza stałych imprez, które organizuje GOK należą: Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Jana Wyrwińskich oraz Święto Żelaza i Stali. GOK rozszerzył swoją strukturę organizacyjną, co umożliwiło czasowe zatrudnienie kilku nowych osób. W planie jest kupno budynku hali warsztatowej SUR Chlewiska . Prowadzona jest modernizacja zabytkowej Huty w Chlewiskach, ponieważ Muzeum Techniki w Warszawie przenosi część swoich eksponatów i zbiorów do Chlewisk. Trwają intensywne prace remontowe na terenie Starej Huty i prawdopodobnie w czasie wakacji Muzeum zostanie udostępnione zwiedzającym. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Muzeum Techniki w Warszawie pozyskano kilka nowych miejsc pracy, a to jest ważne, bo największym zmartwieniem dla gminy jest bardzo duże bezrobocie. Znaczny wpływ na taką sytuację ma brak uprzemysłowienia oraz spora odległość od dużych aglomeracji miejskich. Gmina stara się wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków pochodzących z zewnątrz. Wiele inwestycji jest możliwych tylko dzięki pomocy w postaci dofinansowania lub pożyczek pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”. Jak wynika z przeprowadzonej przeze mnie rozmowy z panem Krzysztofem Adamczykiem, wójtem gminy Chlewiska, wiele już zrobiono ale jeszcze więcej jest pracy na przyszłość, dlatego należy życzyć powodzenia w realizacji planów. Sława Lorenc Hanusz


Tagi:                                    

Manor House to...

Przy ulicy Czachowskiego, która prowadzi do Przysuchy znajduje się Zespół Pałacowo-Parkowy Manor House. Posiadłość Manor House składa się z XVII wiecznego Pałacu Odrowążów, XIX wiecznej Stajni Platera oraz nowo wybudowanych Term Zamkowych.

Wszystko otoczone jest pięknym 10-cio hektarowym parkiem ze starodrzewem i stawami. Pierwszy artykuł o Manor House napisałam w 2001 roku. Przyjechałam do Chlewisk zafascynowana ludźmi, którzy kupili Pałac Odrowążów i w 1999 zaczęli remont oraz adaptację całego obiektu z myślą o przywróceniu jego dawnej świetności. Prace remontowe posuwały się szybko. Zdewastowana XIX wieczna stajnia Platera stała się karczmą o niepowtarzalnym uroku i wystroju. W siedmiu pokojach gościnnych zamieszkali goście, a w sali biesiadnej ucztowano i bawiono się często do białego rana. Sprowadzono 20 koni, wybudowano ujeżdżalnię. Uprzątnięto i zagospodarowano park, umocniono sztucznie usypane wzgórze, na którym wznosi się pałac, co wymagało ogromnych nakładów pieniężnych. W pałacu zaczęto remonty pokoi i apartamentów. Wszystkich intrygowało; - kim są właściciele pałacu? Postanowiłam zrobić z nimi wywiad dla „Głosu Szydłowieckiego”. I tak zaczęła się nasza znajomość, która sprawiła, że jestem częstym gościem tego pięknego obiektu. Od 2001 roku ciągle coś tu się zmienia. Manor House jest jak dziewczyna, która się stroi i zmienia kreacje, by zaskoczyć swoim wyglądem. Kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy była jesień, wokół pałacu i karczmy trwały ostatnie prace remontowe, a właściciele Grażyna i Przemysław Wronowie naładowani pomysłami opowiadali mi w karczmie o swoich planach. Nie było im łatwo, byli tacy co mówili – „A cóż oni zrobią, kto tu przyjedzie, nic z tego nie będzie”. Rzeczywistość okazała się inna. Nowy 2002 rok witano hucznie w odrestaurowanej karczmie. Coraz więcej gości odwiedzało posiadłość i już wiosną w 2002 roku w Stajni oddano nowe pokoje; było ich teraz dwadzieścia. W maju 2003 roku odbyła się w Manor House impreza promująca, którą wielu wspomina do dziś „”Sarmackie Klimaty u Odrowąża”, trwała dwa dni i zgromadziła ponad tysiąc gości. Okres 2003/2004 to czas przywracania świetności pałacowi. Wtedy odrestaurowano dawną klatkę schodową, korytarz i apartamenty. Za swe osiągnięcia w ratowaniu zabytków i za tworzenie pięknych miejsc krajobrazowych Grażyna i Przemysław Wronowie otrzymali dyplom „Piękniejsza Polska”. W 2005 roku z inicjatywy państwa Wronów w Manor House odbyły się uroczystości 870 lecia Zamku Duninów i 400 lecia Pałacu Odrowążów. Prezes firmy Manor House Jerzy Wrona powiedział wtedy; „ że obiekty historyczne, prawidłowo prowadzone, mogą przynosić dochody, zachowując przy tym swoją substancję historyczną. Obiekt zabytkowy funkcjonujący jako hotel i ośrodek konferencyjny, zachowujący walory dawnych siedzib ziemiańskich, a zwłaszcza atmosferę, potrafi na siebie zapracować, wg zasady: "historia jest dla ludzi, a nie ludzie dla historii" i zgodnie z tą tezą Manor House ciągle się rozwija, zmienia i pracuje na siebie. Już w 2006 roku powstaje Wioska Witalna, która jest harmonijnym połączeniem energii czterech żywiołów: Ognia, Powietrza , Wody i Ziemi. W tym czasie trwa budowa SPA.W styczniu 2007 roku oddano do użytku prawe skrzydło Term Zamkowych, a w grudniu były już gotowe gabinety Odnowy Biologicznej. Przeprowadzono remont pokoi w Stajni Platera, ponieważ nie pasowały do koncepcji SPA, powstała też nowa recepcja. Termy Zamkowe to 3 kondygnacyjny budynek połączony ze Stajnią, gdzie znajdują się Łaźnie Rzymskie z oranżerią, Studio Odnowy Biologicznej i 22 pokoje ofuro - SPA. Hole i klatki schodowe utrzymane są w stylu antycznym. Obecnie w Manor House realizowany jest specjalnie przygotowany przez firmę program Wellness „Pięć kluczy do szczęścia”, na który składają się : Witalna Wioska, Ogród Medytacji, Łaźnie Rzymskie, Studio Odnowy i pokoje ofuro – SPA. Można tu również nabyć znakomite kosmetyki do pielęgnacji ciała, które powstały na potrzeby tutejszego SPA. Na uwagę zasługuje ostatnio stworzona na terenie pałacowego parku ścieżka edukacyjna, w skład której wchodzi aż 21 pomników przyrody, zgromadzonych w jednym miejscu. Firma Manor House jest bardzo wysoko oceniana w swojej branży, o czym świadczą liczne narody. Pozwolę sobie wymienić tylko te najważniejsze: Złota 50-tka, PASCAL, TOP TEN, Najlepsze SPA, Po prostu Najlepszy 2007, Wspaniałe SPA 2007, Lider Polskiej Turystyki 2008, Luksusowa Marka Gentelmana, Krajowy Lider Innowacji, Lider Przedsiębiorczości 2008, Kamerton Innowacyjności 2008. Są już kolejne plany, ponieważ twórczy i niespokojny duch pani Grażyny ciągle ją nakręca i inspiruje do dalszych działań. Chce tworzyć coś nowego, co nie jest powieleniem już wcześniej stworzonych projektów i czym można by jeszcze zaskoczyć. Zespół Pałacowo-Parkowy Manor House zmienia się, zaskakuje i staje coraz bardziej atrakcyjny. Myślę, że dzieje się tak dlatego, iż jego właściciele to ludzie z pasją , którzy kochają to miejsce. Należy również wspomnieć o tym, że obiekt znakomicie promuje Chlewiska, które dzięki temu stały się znane i atrakcyjne dla turystów. Co jest również ważne to, że Pałac Odrowąża, Stajnia Platera, Termy Zamkowe, park i stadnina koni to kilkadziesiąt miejsc pracy (około 60), co w przypadku bezrobocia, jakie panuje w gminie jest istotne. Można Chlewiskom tylko pozazdrościć takich inwestorów i należy mieć nadzieję, że władze okażą życzliwość i wyjdą naprzeciw działaniom właścicieli Manor House, by zagospodarowali jeszcze dodatkowe obiekty i tereny, ponieważ wiedzą jak robić to dobrze, a na pewno wyjdzie to Chlewiskom na „zdrowie”. Sława Lorenc Hanusz


Tagi:                                    

Wielkanoc w Kazachstanie: „mała trzódka” coraz bardziej różnorodna

Charakterystyczną cechą Triduum Paschalnego w Kazachstanie jest głębokie uczestnictwo wiernych. Podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Astanie odbył się chrzest dorosłych. Nowi wierni, jak zauważa miejscowy metropolita abp Tomasz Peta, przychodzą na miejsce wyjeżdżających, a tamtejszy Kościół staje się coraz bardziej międzynarodowy.

 • Kazachstan jest ogromnym krajem, dziewięciokrotnie większym od Włoch – przypomina hierarcha. – Choć jesteśmy małym Kościołem, skupiającym małe wspólnoty, to jednak ci, co uczestniczą w liturgii, rzeczywiście czynią to bardzo głęboko. – W noc paschalną mieliśmy 10 chrztów osób dorosłych. Nie są to jeszcze wielkie liczby, ale każdego roku jest grupa dorosłych, którzy po rocznym przygotowaniu w wielu parafiach Kazachstanu przyjmują chrzest. O ile na początku, kiedy przyszła wolność w 1991 r., naszymi wiernymi byli przede wszystkim Niemcy i Polacy, tak obecnie jest to już wiele różnych narodowości. To znaczy, że Kościół staje się bardziej katolicki także w wymiarze różnych narodowości.
 • Ciekawą rzeczą jest, że wiele osób zaczęło się interesować bliżej Kościołem katolickim po wizycie Jana Pawła II w Kazachstanie w 2001 r. – zauważa abp Peta. – Choć minęło już osiem lat, ta wizyta ciągle przynosi owoce. Do tamtego czasu Kościół katolicki dla wielu był czymś bardzo odległym i niezrozumiałym, bądź znanym tylko ze słyszenia. Dziś niektóre z tych osób, które spotkały się z Ojcem Świętym, czy to bezpośrednio podczas Mszy św. na placu, czy w Sali Kongresowej, czy przez przekaz telewizyjny, przyjmują chrzest. RV / Astana

Tagi:                                    

Kamień Pom.: abp Dzięga odprawił Mszę św. w intencji ofiar pożaru

Metropolita szczeciński abp Andrzej Dzięga odprawił 13 kwietnia Mszę św. w intencji 22 ofiar pożaru, który wybuchł dziś w nocy w hotelu socjalnym w Kamieniu Pomorskim. Na dzień dzisiejszy planowany był ingres metropolity do konkatedry w Kamieniu Pomorskim, jednak w obliczu tragedii zostały odwołane wszelkie uroczystości, w tym procesja, która miała przejść od ratusza do historycznej katedry pw. Św. Ottona.

Gdy tylko wiadomość dotarła do ks. arcybiskupa, zdecydował on, że odprawi jedynie Mszę św. w intencji ofiar tragedii – powiedział KAI rzecznik archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej ks. Sławomir Zyga. Uroczystości zostały zredukowane do minimum. Na wstępie do liturgii abp Dzięga odniósł się do dramatu, który się rozegrał nad ranem. Stwierdził, że dziś nie jest najważniejsze szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego miało miejsce to wydarzenie, dziś najważniejsza jest pomoc ludziom, którzy zostali tym dramatem dotknięci. Nie można tych działań ograniczyć do pomocy materialnej, ale najważniejsze jest, aby ci ludzie czuli się we wspólnocie Kościoła i wszystkich mieszkańców, żeby mieli pewność, że oni z nimi są, że im pomagają, że nie są sami, gdyż inni dzielą z nimi ból straty najbliższych, zdrowia, całego majątku. Abp Dzięga wezwał do działania, aby tych ludzi otoczyć troską i wsparciem – materialnym i duchowym. Wcześniej abp Dzięga odwiedził w szpitalu rannych – ofiary pożaru. Pojechał też na pogorzelisko, gdzie zachęcał zgromadzonych, aby nie tylko obserwowali skutki tragedii, ale żeby wsparli ofiary modlitwą, a tych, co przeżyli – konkretną pomocą, gdyż potracili zdrowie i mienie. Metropolita szczeciński był także w prosektorium i modlił się przy ciałach ofiar pożaru. ks. sz, aw / Kamień Pomorski


Tagi:                                    

Katyń: rozstrzelana armia

Niemal połowa korpusu oficerskiego II RP została przed 69 laty bestialsko wymordowana przez Sowietów w jednej z najstraszniejszych zbrodni II wojny światowej. To, co określamy wspólnym terminem „Zbrodni Katyńskiej”, dotyczy rozstrzelanych jeńców z trzech obozów: z Kozielska w Katyniu, Starobielska w Charkowie, Ostaszkowa w Kalininie (dziś Twer) i pochowanych w Miednoje oraz więźniów politycznych straconych w Kuropatach na Białorusi i Bykowni na Ukrainie. Razem, przeszło 20 tys. ludzi.

17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do Polski, by pomóc niemieckiemu sojusznikowi w dobiciu Rzeczpospolitej – państwa, które Wiaczesław Mołotow, sowiecki minister spraw zagranicznych, określił mianem „pokracznego bękarta traktatu wersalskiego”. W sowieckiej niewoli znaleźli się żołnierze, oficerowie i policjanci. Poddano ich ścisłej inwigilacji. Ławrentij Beria, szef NKWD, na początku marca 1940 r. sporządził dla Stalina notatkę, w której czytamy: „są zapalonymi wrogami (polscy jeńcy – przyp. autora) władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego (...). Każdy z nich niecierpliwie oczekuje zwolnienia, aby mieć możliwość aktywnego włączenia do walki przeciwko władzy sowieckiej”. Wyrok zapadł. Sowieccy przywódcy postanowili zastosować wobec Polaków „ostateczne rozwiązanie”.

Od początku kwietnia do maja 1940 r. trwało systematyczne i planowe zabijanie oficerów. Dla bezpieczeństwa pętano ręce skazańców drutem kolczastym i zabijano strzałem w tył głowy. 13 kwietniu 1943 radio berlińskie nadało sensacyjny komunikat, informujący, że miejscowa ludność wskazała miejsce tajnych egzekucji masowych, wykonywanych przez bolszewików i gdzie NKWD wymordowało (...) polskich oficerów. Moment ujawnienia zbrodni nie był oczywiście przypadkowy i wynikał z politycznej kalkulacji. Goebbels, osobiście kierujący akcją propagandową, liczył bowiem, że wobec wyraźnych symptomów zaostrzenia stosunków polsko-sowieckich uda się, rozgrywając kartę katyńską, doprowadzić do ich zerwania. Co jak wiemy z historii stało się wkrótce faktem.


Tagi:                                    

W Skarżysku inscenizacja Bitwy pod Barakiem

11 lipca na łąkach nad rzeką Kamienną odbędzie się inscenizacja walk z września 1939 roku i epizodu potyczki partyzanckiej. Miłośnicy historii i militariów zobaczą unikatowe pojazdy z czasów wojny.

Inscenizacje przygotowuje Muzeum Orła Białego. Organizatorem jest Urząd Miejski, który przeznaczył na ten cel blisko 50 tysięcy złotych. Podczas inscenizacji odtwarzane będą walki jednostek polskicho z wojskami niemieckimi, jakie toczyły się między Skarżyskiem a Szydłowcem. W inscenizacji weźmie udział przynajmniej 70 rekonstruktorów, a także unikatowe pojazdy; między innymi polska tankietka TKS, armatki przeciwpancerne bofors, działo 75 milimetrów Schneider, a także niemiecki czołg Panzerkampfwagen II, dwa wozy pancerne, działo przeciwpancerne PAK.

Wstęp będzie darmowy, władze Skarzyska chcą przy okazji inscenizacji zorganizować piknik dla mieszkańców i gości. W tym dniu koncert da także orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.


Tagi:                                    

Głęboką radość daje tylko Chrystus

"Bez Jezusa nie ma Świąt Wielkanocnych. Bez więzi z Jezusem Zmartwychwstałym nie jest możliwa radość paschalna" - napisał ks. bp Zygmunt Zimowski, ordynariusz radomski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji, w specjalnym liście skierowanym do Polonii świata. Tegoroczny list nosi tytuł "Weselmy się nadzieją w Chrystusie Zmartwychwstałym".

W dorocznym słowie skierowanym do Polaków na całym świecie ksiądz biskup przypomina sens Świąt Wielkiej Nocy, w których centrum jest Jezus Chrystus Zmartwychwstały. Zauważa, że niestety dla wielu świętowanie jest zupełnie oderwane od osoby Zbawiciela. A - jak podkreśla hierarcha - bez więzi z Jezusem Zmartwychwstałym nie jest możliwa radość paschalna. "Święta Wielkanocne i zwyczaje z nimi związane - same z siebie - nie są w stanie komukolwiek dać prawdziwej radości, gdyż jest ona darem i owocem żywej więzi z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym" - pisze ksiądz biskup. Zauważa, że szczególnie trudno o radość w święta tym, którzy przeżywają je na emigracji, z dala od najbliższych, bo brakuje radości bycia z rodziną, przyjaciółmi. I właśnie w tym momencie widać znaczenie prawdziwej radości, pogody ducha, pokoju, które wypływają z Serca Jezusa Zmartwychwstałego, co więcej, mogą one trwać przez długi czas. "Powrót do pracy, do codziennych zajęć i do tylu różnych spraw osobistych, rodzinnych i społecznych nie musi naruszać lub pozbawiać nas odnowionej przez Święta osobistej więzi z Jezusem. Co więcej, im bardziej niestabilne i zmienne wydają się okoliczności naszego codziennego życia, tym mocniej uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebujemy stałości, konsekwencji i wytrwałości w swej relacji wiary, nadziei i miłości do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego" - napisał ks. bp Zimowski, dodając, że tą prawdą trzeba żyć na co dzień. W liście do Polaków i Polonii na całym świecie ksiądz biskup nawiązał także do obchodzonego w drugą niedzielę po Wielkanocy Święta Miłosierdzia Bożego. Bo jak podkreślił, gdy odkryjemy prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa, odkryjemy też prawdę o Miłosierdziu Bożym. "Paschalne wydarzenie jest fundamentem nadziei, jaką poszczególny człowiek i cała ludzkość może i powinna złożyć w niezgłębionym Bożym Miłosierdziu" - napisał hierarcha. Na zakończenie zachęcił wszystkich, by gdziekolwiek ich postawi Boża Opatrzność, byli Apostołami Miłosierdzia. Nasz Dziennik, MMP


Tagi:                                    

Abp Mokrzycki odprawił wielkanocną Mszę św. we Lwowie

Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki przewodniczył 12 kwietnia we lwowskiej katedrze liturgii i procesji wielkanocnej. Padający deszcz uniemożliwił wyjście wiernych na zewnątrz, toteż procesja odbyła się w środku świątyni. Uroczystości te transmitowała miejscowa telewizja państwowa.

W homilii metropolita zwrócił uwagę na cudowną przemianę, jakiej doznali apostołowie z chwilą zmartwychwstania Chrystusa. „Powinniśmy cieszyć się i radować, gdyż Zmartwychwstały nie tylko gwarantuje nam nasze zmartwychwstanie w przyszłości, po śmierci, ale również udziela nam swojej boskiej mocy do duchowego zmartwychwstania, do przemiany i odrodzenia już dzisiaj!” – mówił główny celebrans. Dodał, że różne są groby i wiele rodzajów zmartwychwstania. „Każdy z nas może rozerwać już dzisiaj więzy grobu, każdy bowiem może już dzisiaj rozpocząć lepsze i szlachetniejsze życie” – podkreślił. Arcybiskup przypomniał także, że obecnie archidiecezja lwowska przeżywa rok poświęcony bł. Jakubowi Strzemię, patronowi tej archidiecezji, z okazji 600. rocznicy jego śmierci. „Ten skromny franciszkanin pokazał nam, jak ukochać Chrystusa, jak zawierzyć Mu swoje życie i jak korzystać z tego daru, który pozostawił nam On w Wielki Czwartek” – stwierdził hierarcha. kcz (KAI Lwów) / Lwów


Tagi:                                    

Triduum Sacrum: Wielka Sobota

Św. Augustyn i tradycja: „Została tu otwarta brama życia, skąd wypłynęły sakramenty Kościoła, bez których nie wchodzi się do prawdziwego życia...”. Po trzech godzinach agonii Jezus oddał ducha. Ewangeliści opowiadają, że gdy Jezus wisiał jeszcze na krzyżu, niebo się zaćmiło i nastąpiły niezwykłe wydarzenia, gdyż był On Synem Bożym.

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół (Mt 27, 51). Oznacza to, że wraz ze śmiercią Jezusa zakończył się kult Starego Przymierza (por. Hbr 9, 1-14). Odtąd kult miły Bogu będzie sprawowany poprzez Człowieczeństwo Chrystusa, który jest zarazem Kapłanem i Ofiarą.

Zbliżał się piątkowy wieczór i należało usunąć ciała, ponieważ nie mogły pozostawać tam przez szabat. Zanim na firmamencie ukaże się pierwsza gwiazda, musieli być pochowani. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała (J 19, 31). Piłat posłał żołnierzy, którzy połamali golenie łotrom, by jak najszybciej umarli. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 33). To historyczne wydarzenie, przy którym był obecny święty Jan, posiada głębokie znaczenie.


Tagi:                                    

Dziś Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej,która składa się z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża świętego, Uczty Eucharystycznej. Jest to dzień postu ścisłego.

 • Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa. Liturgia w tym dniu śpiewa: „O Crux, ave, spes unica – Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna!” - powiedział Benedykt XVI podczas audiencji generalnej 8 kwietnia, wyjaśniając sens wielkopiątkowej liturgii. W tym roku 10 kwietnia Wielki Piątek obchodzą chrześcijanie tradycji zachodniej: katolicy i wierni Kościołów reformowanych, natomiast w prawosławiu i innych Kościołach wschodnich ten dzień w tym roku przypada za tydzień, 19 kwietnia. mp, im, maj, jg / Warszawa

Tagi:                                    

Kristos hariaw i merreloc, Alleluja! Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Kristos hariaw i merreloc, Alleluja! Orhniale harutiun Kristosi, Alleluja! Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Błogosławione zmartwychwstanie Chrystusa, Alleluja!

Drogim Przyjaciołom życzę z głębi serca dobrego i owocnego przeżycia Triduum Paschalnego i oktawy Surb Zatik - Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę też wszelkich łask Bożych dla Waszych rodzin. Równocześnie wszystkim Braciom Kapłanom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Wielkiego Czwartku.

Przy okazji zapraszam uroczystości kresowe i patriotyczne: Niedziela, 19 kwietnia, g. 13.30 (a nie jak zawsze 14.00!) – Wrocław – kościół ojców dominikanów przy pl. Dominikańskim - msza św. ormiańskokatolicka ku czci ofiar ludobójstwa dokonanego przez Turków na Ormianach w 1915 r. i ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich z UPA na Polakach i Ormianach w Kutach nad Czeremoszem w marcu i kwietniu 1944 r.


; Autor:
Tagi:                                    

Życzenia Pasterzy Kościoła Radomskiego

Umiłowani Diecezjanie, Jednym z najpiękniejszych słów nierozerwalnie związanych ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, jest słowo – radość. „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy” – śpiewamy w psalmie. Wezwanie do duchowego wesela, szczęścia i radości przenika całą liturgię Nocy paschalnej, rozbrzmiewa pełnym głosem w Niedzielę Zmartwychwstania. W centrum radości paschalnej znajduje się Jezus Chrystus Zmartwychwstały.

Z okazji tych radosnych Świąt życzymy zdrowia, Bożej łaski na każdy dzień oraz głębokiej radości płynącej z wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziękujemy Wam Drodzy Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, którzy tak ofiarnie pracujecie dla Bożej Chwały. Pochylamy się z pasterską troską nad chorymi, cierpiącymi i bezrobotnymi. Zaufajmy Chrystusowi Zmartwychwstałemu! Powierzamy Was wszystkich opiece Maryi, Matki Jezusa i Matki Kościoła. Ona jest Matką Jezusa Zmartwychwstałego, a tym samym Matką naszej nadziei w drodze do naszego zmartwychwstania w chwale. Wypraszając u Boga, za wstawiennictwem Maryi, obfitych owoców pokoju i paschalnej radości, z serca błogosławimy

Bp Zygmunt Zimowski Bp Adam Odzimek Bp Stefan Siczek Bp Edward Materski


; Autor:
Tagi:                                    

List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009

DRODZY BRACIA W KAPŁAŃSTWIE! 1. Wdzięczność Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie (2 Tm 1, 2-3). Tym pozdrowieniem, otwierającym Drugi List św. Pawła do Tymoteusza, zwracamy się do każdego z was w dniu, w którym uświadamiamy sobie, jak bardzo nasze kapłaństwo zakorzenione jest w Eucharystii, dzięki której Kościół żyje i sprawuje dzieło zbawienia. W tym dniu w wyjątkowy sposób przeżywamy tajemnicę naszego powołania i wspólnoty w prezbiterium Kościoła powszechnego. Pr

agniemy przede wszystkim wyrazić wam wdzięczność za stałą i ofiarną posługę ludowi Bożemu w naszej Ojczyźnie, a także poza jej granicami. To przede wszystkim wy trudzicie się we wspólnotach uczniów Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże, przyjmując nowych członków Kościoła w sakramencie Chrztu, sprawując Eucharystię, jednając ludzi z Bogiem, błogosławiąc ludzkiej miłości, ofiarując umocnienie i pociechę odchodzącym do wieczności. Wielu z was zaangażowanych jest w chrześcijańską formację dzieci, młodzieży i studentów, w animowanie wspólnot i ruchów kościelnych, w zgłębianie prawdy o Bogu i człowieku na wydziałach teologicznych, w głoszenie Ewangelii w środkach społecznego przekazu, w organizo-wanie solidarnej pomocy ubogim. Trudno ogarnąć i wymienić, nawet w największym skrócie, to wszystko, co wnosicie w życie Kościoła i społeczeństwa. Niech Bóg wam hojnie za to wynagrodzi!

 1. Rozpalić na nowo charyzmat Boży

W roku św. Pawła sięgamy do jego słów, skierowanych do jednego z jego najbliższych współpracowników, sekretarza, towarzysza misyjnych podróży i więzienia w Rzymie, przewodzącego z woli Apostoła Narodów Kościołowi w Efezie. Czynimy je swoimi, w poczuciu bliskich więzi, jakie nas łączą w porządku sakramentalnym, ale także zwykłej ludzkiej serdeczności.


; Autor:
Tagi:                                    

Rozpoczyna się Triduum Paschalne

Rozpoczynające się dziś wieczorem Triduum Paschalne (Święte Trzy Dni) to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym chrześcijan. W Szydłowcu w farze św. Zygmunta najbardziej uroczystą oprawę będą miały msze święte odprawiane o godz. 18 w Wielki Czwartek i o 20 w Wielką Sobotę. W Wielki Piątek Nabożeństwo Adaracji Krzyża Świętego rozpocznie się o godz. 17. Poprzedzi je Droga Krzyżowa, która rozpocznie się o godz. 16.30. Adoracja Grobu Pańskiego trwać będzie do północy. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w godz. od 9-12. Adorcja Grobu Pańskiego przez cały dzień, do wieczornej mszy świętej Wigilii Paschalnej. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego msza święta rezurekcyjna rozpocznie się o godz. 6 rano. Następnie msze święte odprawione zostaną o godzinie 9, 10.30, 12, 13.15, 16, 17( ślubna), 18.


; Autor:
Tagi:                                    

Dzieci z Litwy spędzą Wielkanoc u polskich rodzin

Święta wielkanocne spędzi w Polsce 35-osobowa grupa podopiecznych domu dziecka w Podgrodziu na Litwie. Ich przyjazd już po raz osiemnasty organizuje Stowarzyszenie „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie, a ugoszczą rodziny z Białegostoku.

Dzieci dotrą do Białegostoku w piątek 10 kwietnia i pozostaną w mieście przez tydzień. Gościć ich będą rodziny z Białegostoku i okolic. – Większość z nich zaprasza dzieci już po raz kolejny. Traktują je jak członków rodziny – podkreśla Irena Stankiewicz, prezes stowarzyszenia organizującego ich przyjazd. W Poniedziałek Wielkanocny w intencji dzieci z Litwy oraz rodzin je zapraszających i darczyńców Stowarzyszenia „Otwarty Dom” zostanie odprawiona Msza św. w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Natomiast w następnych dniach dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. odwiedzą Centrum Zabaw dla Dzieci „Fikoland” oraz obejrzą spektakl w Białostockim Teatrze Lalek. W czasie pobytu w Białymstoku dzieci skorzystają także z porad i pomocy dentystycznej świadczonej przez lekarzy z Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Podobnie jak w poprzednich latach, wolontariusze Stowarzyszenia „Otwarty Dom” zawiozą jeszcze przed Wielkanocą na Litwę transport z darami żywnościowymi, odzieżą i obuwiem. awo / Białystok


; Autor:
Tagi:                                    

Radosnych Świąt Paschalnych

«Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie» (1 Tes. 1, 2-3).

Z wdzięcznością i modlitwą +TOMASZ PETA Archiepiscopus in Astana


; Autor:
Tagi:                                    

Wesołego Alleluja!!!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz odrodzenia nadziei i optymizmu we wszystkich dziedzinach życia. Niech czas świąteczny wypełnia radość płynąca z przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego.

Starosta Szydłowiecki Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu


; Autor:
Tagi:                                    

Generał Nil” – już 17 kwietnia w kinach!

- Generał Emil Fieldorf „Nil” to postać nie tylko wybitna i zasłużona, ale też szczególnie symboliczna, łącząca w sobie najpiękniejsze cechy niezwykłych pokoleń Polaków – walczących o niepodległość i budujących wolną Polskę. To postać, którą należy pokazywać młodym jako wzór – przekonywali uczestnicy przedpremierowej konferencji prasowej zorganizowanej dziś w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie w związku z filmem „Generał Nil”. Film wchodzi do kin 17 kwietnia br.

Wejście na ekrany tego filmu uznajemy za szczególnie ważne wydarzenie w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – podkreślił minister Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Prof. Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej zaznaczył, że IPN również aktywnie włącza się do propagowania zarówno samego filmu jak i jego bohatera. Przygotowano w związku z tym m.in. specjalny pakiet edukacyjny, który niebawem trafić ma do polskich szkół. Tadeusz Filipkowski prezes Fundacji Filmowej Armii Krajowej poinformował, że zadaniem Fundacji jest przywracanie pamięci o czasach wojny. W tym celu zrealizowano już ok. 20 filmów dokumentalnych. Swoim doświadczeniem podzielił się też Olgierd Lukaszewicz, odtwórca głównej roli w filmie. – Moją dewizą aktorską była pokora. Trzeba było być skromnym wobec tej postaci – mówił. Reżyser, Ryszard Bugajski, mówił o gen Nilu jako człowieku nie tylko wybitnym i skutecznym, ale przede wszystkim głęboko ludzkim, wiernym podstawowym wartościom humanistycznym. Prowadzący konferencję Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, zachęcił wszystkich do obejrzenia filmu nie tylko ze względu na jego wartość historyczną, ale przede wszystkim artystyczną. maj, im / Warszawa


; Autor:
Tagi:                                    

Uczestniczyli w "Dniu Przedsiębiorczości"

W dniu 2 kwietnia 2009r. uczniowie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu wzięli udział w „Dniu Przedsiębiorczości”. Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, którego celem jest pomoc w podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

W realizacji tego projektu pomogło Starostwo Powiatowe w Szydłowcu i PKO Bank Polski oddział w Szydłowcu. Instytucje te przyjęły uczniów klas I i II technikum ekonomicznego na jednodniowe praktyki, za co pragnęłybyśmy gorąco podziękować. Poprzez te działania młodzież mogła zweryfikować swoje wyobrażenia o wybranym zawodzie oraz sprawdzić, na czym polega wykonywanie pracy w banku i urzędzie „od podszewki”. Uczniowie pozyskali informacje o wymaganym wykształceniu, jakie trzeba posiadać na określonym stanowisku oraz umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Zapoznali się również z organizacją i zarządzaniem w/w jednostek. Takie przedsięwzięcia pomogą naszym uczniom zaplanować dalszą drogę zawodową. Młodzież wróciła bardzo zadowolona, pełna wrażeń oraz bogatsza w nowe doświadczenia. To przedsięwzięcie nie miałoby miejsca gdyby nie duże wsparcie Pani Dyrektor ZS im. KOP – Marii Michajłow oraz pomoc Pani Naczelnik PKO BP oddział Szydłowiec – Anny Tarki i Sekretarza Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Pana Krzysztofa Bernatka. Mamy nadzieję, że przy realizacji kolejnych projektów również to wsparcie otrzymamy.

Szkolne koordynatorki projektu: Agnieszka Niewadzisz i Aneta Bialik


; Autor:
Tagi:                                    

Modlitwa za poległych policjantów w 69 rocznicę zbrodni katyńskiej

Wieńce, kwiaty i znicze złożono wczoraj pod obeliskiem „Poległym policjantom – Rzeczpospolita Polska", znajdującym się przed frontowym wejściem do Komendy Głównej Policji w Warszawie. Uroczystość odbyła się z okazji 69. rocznicy zbrodni katyńskiej i 19. rocznicy przyjęcia Ustawy o Policji. Modlitwę w intencji pomordowanych pracowników służb mundurowych poprowadził biskup polowy WP Tadeusz Płoski.


; Autor:
Tagi:                                    

Plurimos annos plurimos !!!

7 kwietnia 1949 - urodził się bp Zygmunt Zimowski ordynariusz radomski.

Z okazji Jubileuszu 60 lecia urodzin, życzymy Jego Ekscelencji wielu lat życia w zdrowiu i w radości płynącej z wiary i z owocnej służby Bogu i człowiekowi. Apostolskiej służby realizowanej w Kościele, w Ojczyżnie i po za jej granicami. Realozowanej wszędzie tam gdzie są Polacy i jest Polonia! Wszędzie tam gdzie woła Chrystus Pan i wzywa Kościół!


; Autor:
Tagi:                                    

Prawica Rzeczypospolitej wzywa parlament do solidarności z papieżem

Marek Jurek z Prawicy Rzeczpospolitej wezwał polski Sejm i Senat do reakcji na bezprecedensowy atak parlamentu belgijskiego na Benedykta XVI, który oficjalnie zaprotestował przeciwko słowom papieża. Politycy z Belgii uznali papieskie słowa o tym, iż prezerwatywy nie rozwiązują problemu AIDS w Afryce lecz go potęgują, za „nie do zaakceptowania”.

Marek Jurek na konferencji prasowej w Radomiu powiedział, że mnożące się ostatnio ataki polityków na papieża mają destrukcyjne konsekwencje nie tylko dla życia chrześcijańskiego, ale również dla moralnej więzi narodów Europy. "Oczekujemy jednoznacznej deklaracji jedności z Ojcem Świętym. To jest kwestia naszej godności jako społeczeństwa chrześcijańskiego, to jest również kwestia szacunku dla wolności Kościoła, jedności europejskiej, bowiem nie można atakując papieża, budować tej jedności" - mówił Marek Jurek. Zaapelował do polskiego parlamentu i wszystkich ugrupowań politycznych o deklarację solidarności z Benedyktem XVI. „Polska, która obchodziła czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II, nie może milczeć wobec ataków na jego następcę i nauczanie, którego Jan Paweł II bronił przez całe życie” - ocenił lider Prawicy Rzeczypospolitej. Apel dostaną jeszcze dzisiaj marszałkowie Sejmu i Senatu oraz szefowie poszczególnych klubów parlamentarnych.

rm / Radom


; Autor:
Tagi:                                    

Palmowa niedziela w Szydłowcu

Wczoraj w Niedzielę Palmową obchodzoną na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy rozpoczął się Wielki Tydzień. Jak co roku barwna uroczystość procesji palmowej preszła z szydłowieckiego Rynku Wielkiego do świątyni parafialnej pod wezwaniem św. Zygmunta. Palmy poświęcił i barwny pochód z figurą Jezusa na osiołku palmowym poprowadził ks. kanonik Adam Radzimirski.

VII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny

Szydłowiecki kiermasz stał się już tradycją. Dzisiaj trudno już wyobrazić sobie wielkanocny Rynek Wielki bez otoczenia strojnych, wysokich palm, kramów i bez tradycyjnych, wielkopostnych śpiewów ludowych.


; Autor:
Tagi:                                    

Życzenia od ZS im Jana Pawła II

Alleluja! Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość… życzą uczniowie, grono pedagogiczne oraz dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu


; Autor:
Tagi:                                    

Plebiscyt

Dyskusję nad wyborami europejskimi została zdominowana przez spory i dywagację dotyczącymi składu list wyborczych. Perturbację z ich przygotowaniem, zarówno w Platformie, jak i w Pisie całkowicie pochłonęły i aktywność tych partii i opinię mediów.

Poszukiwania atrakcyjnych nazwisk zdolnych przyciągnąć jak największą liczbę wyborców, stały się ważniejsze od debaty nad kształtem polityki europejskiej. Dla Platformy Krzaklewski czy Hibner mają za zadanie przyciągnąć tylu wyborców, aby potwierdzić dotychczasową dominację sondażową. PIS natomiast z braku bardziej medialnych nazwisk , okopuje się w swym żelaznym elektoracie i będzie się starał przekształcić te wybory w swego rodzaju plebiscyt osądzający politykę rządu w czasach kryzysu. Ani w jednej, ani w drugiej strategii nie przewiduje się debaty nad dotychczasową polityką europejską, ani też nad jej przyszłością. Jedynym wyjątkiem może być tylko kwestia euro, ale ograniczona jedynie do określenia daty. Tymczasem mamy do czynienia z kryzysem naszej polityki europejskiej, związany z kryzysem zarówno systemu partyjnego, jak i polskiej polityki..

Otóż w obecnej sytuacji w polskiej polityce europejskiej najważniejsze są trzy zasadnicze kwestie. Pierwsza to dominacja bezideowej demagogii i zwykłego cwaniactwa. Pokazuje to zarówno sposób tworzenia list wyborczych, jak też cały koncept „polityki europejskiej”. Postkomunistka Hubner i Krzaklewski na jednej liście dobitnie pokazuje, że Platformie, nie chodzi w rzeczywistości o jakąkolwiek spójną i przemyślaną politykę wobec Unii, chodzi tylko o potwierdzenie sondażowej popularności. Podobnie w PIS. Pani Krupa i pan Tomczak związani z o. Tadeuszem Rydzykiem z jednej strony, zaś drugiej gorący zwolennicy traktatu lizbońskiego Paweł Kowal, Adam Bielan czy Michał Kamiński są podobną konfiguracją bezideowej i bezprogramowej polityki, której celem jest tylko wyborczy sukces.


; Autor:
Tagi:                                    

Byli na Olimpiadzie..

Uczniowie Technikum Elektronicznego z Zespołu Szkół im. KOP wzięli udział w drugim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

26 i 27 marca w Dębicy odbył się II i finałowy etap XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizatorem Olimpiady jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, z Komitetem Głównym na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki tej uczelni. Corocznie wybiera się kolejne Szkoły – Gospodarza Olimpiady spośród szkół – uczestników Olimpiady bieżącej. W tym roku gospodarzami zawodów były dwie szkoły: Zespól Szkól Nr 2 E.Kwiatkowskiego i Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a nawet zgłosiła się jedna szkoła ze Słowacji. W sumie w zmaganiach teoretycznych udział wzięło około 170 uczniów z 65 szkół w trzech kategoriach: elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej. II etap Olimpiady składa się z części teoretycznej (50 pytań) i praktycznej, do której komisja kwalifikuje 16 zawodników z każdej kategorii. 12 najlepszych uzyskuje tytuł finalisty, a 6 z nich po rozwiązaniu zadań końcowych – tytuł laureata Olimpiady. Z Szydłowca do Dębicy udało się czterech uczniów Technikum Elektronicznego tj. Ostrowski Łukasz (kl.II), Pacek Krzysztof i Mariusz Rejek (kl.III) i Sokołowski Krzysztof (kl.IV) wraz z opiekunem Żiwko Michajłow. Do Olimpiady uczniów przygotowywał także Tomasz Suwalski. Najlepszemu z reprezentantów Szydłowca – Krzysztofowi Packowi do uzyskania tytułu finalisty zabrakło 2 punktów. Biorąc pod uwagę fakt, że był to pierwszy występ w tego typu zawodach można oczekiwać mobilizacji i jeszcze lepszych osiągnięć w roku przyszłym. A jest, o co walczyć, ponieważ tytuły laureata/finalisty Olimpiady, dają uprawnienia do przyjęcia na I rok studiów na wyższych uczelniach z pominięciem formalnej rekrutacji, oraz oczywiście zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


; Autor:
Tagi:                                    

W KOP-ie otwarci na gimnzjalistów

3 kwietnia był w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza „Dniem Otwartym” dla gimnazjalistów. Co to znaczy? Otóż trzecioklasiści z gimnazjów powiatu szydłowieckiego mogli wejść do szkoły i zapoznać się z jej ofertą edukacyjną, spotkać się z uczniami aktualnie uczącymi się w ZS im. KOP i z nauczycielami wielu przedmiotów. Na zaproszenie odpowiedziały gimnazja z Szydłowca, Mirowa, Chlewisk, a także indywidualni uczniowie z Orońska, czy Jastrzębia.

Gimnazjaliści mogli zwiedzić szkołę i wziąć udział w licznych pokazach przygotowanych specjalnie na ten dzień. Były to między innymi prezentacje w pracowni elektronicznej, informatycznej, ekonomicznej i mechanicznej, językowej, czy przysposobienie obronnego. Nie zabrakło patronującej szkole Straży Granicznej ze specjalistycznym sprzętem. Uczniowie z klasy teatralnej zaprosili gimnazjalistów na próbkę warsztatów teatralnych i na nastrojowa wystawę pt. „Do teatru nie wchodzi się bezkarnie”. W pracowni fizyki obok ciekawych doświadczeń np. z głosem, czy „latającymi pierścieniami” można było dowiedzieć się, dlaczego warto wybrać klasę licealną o profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym. Taka klasa dla ambitnych ścisłych umysłów zazwyczaj przeraża, ale przecież matematyka jest królową nauk i na dodatek jest przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Nie można od niej uciec. W super nowoczesnej pracowni żywienia uczniowie przyjmowali swoich młodszych kolegów przepysznymi pierogami własnej produkcji. Gimnazjaliści oglądali też internat, bibliotekę i centrum multimedialne oraz odwiedzili, mieszczące się tuż za płotem Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zajęcia praktyczne odbywają uczniowie niektórych klas zawodowych i technikalnych. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest nowa pracownia spawalnicza, a także pracownia komputerowa, w której uczniowie uczą się obsługi specjalistycznych programów do projektowania bardzo przydatnych w pracy stolarza, czy mechanika. W pracowniach stolarskich prezentowano także gotowe wyroby powstałe w czasie zajęć praktycznych. Dzień otwarty umożliwia gimnazjalistom poczucie atmosfery szkoły i wgląd w warunki, w jakich, na co dzień uczą się uczniowie. Przygotowanie takiej gościny wymaga wysiłku organizacyjnego, ale chyba warto go podejmować, aby młodzi ludzie wybierali szkołę ponadgimnazjalną z całą świadomością i odpowiedzialnością. Tu, bowiem zaczyna się droga w przyszłe życie zawodowe. Zespół Szkół im. KOP ma bardzo szeroką ofertę dla uczniów, warto się nią zainteresować i nie szukać szczęścia poza Szydłowcem np. w Skarżysku – by znów nie potrzebne było powiedzenie -„cudze chwalicie swego nie znacie …”. Gimnazjalisto! Tu jest Twoje miejsce! W Zespole Szkół im KOP w Szydłowcu na rok szkolny 2009/2010 przeprowadzona zostanie rekrutacja do następujących klas pierwszych: 1. Liceum ogólnokształcące (3-letnie): • klasa teatralna
• klasa sportowo-turystyczna • klasa matematyczno-fizyczna • klasa prawno-europejska • klasa ochrona granic państwowej 2. Technikum (4- letnie): • technikum wr zawodzie technik elektronik; • technikum w zawodzie technik ekonomista; • technikum w zawodzie technik żywienia; • technikum w zawodzie technik mechanik. 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: • stolarz (3-letni okres nauki); • kucharz (2-letni okres nauki); • sprzedawca (2-letni okres nauki); • każdy inny zawód w klasie wielozawodowej (monter elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technolog robót wykończeniowych, rzeźnik wędliniarz, fryzjer, cukiernik, piekarz, zawody budowlane. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy posiadającego uprawnienia pedagogiczne JP-D


; Autor:
Tagi:                                    

Droga Krzyżowa na ulicach Szydłowca

Trzeciego kwietnia tysiace ludzi przeszło ulicami Szydłowca w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W dziale galeria prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia autorstwa Joanny Plewy-Diubek.

„ To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem ….”

W piątkowe popołudnie 3 kwietnie 2009 po mszy świętej o godz.16, odbyła się w Szydłowcu kolejna Droga Krzyżowa ulicami miasta. Nabożeństwo to corocznie gromadzi mnóstwo ludzi, ale w tym roku ilość uczestników była absolutnie imponująca. Przyczyniła się do tego z pewnością wspaniała wiosenna pogoda, a także, a może przede wszystkim, potrzeba wprowadzenia się w klimat zbliżającego się Wielkiego Tygodnia oraz dopełnienia przeżytych właśnie rekolekcji wielkopostnych. Drogę Krzyżową prowadził proboszcz Radzimirski, ale obecni byli wszyscy księża i siostry zakonne, duża grupa ministrantów. Krzyż nieśli mężczyźni, a rozważania czytali przedstawiciele różnych grup aktywnych w parafii. Rozważania były bardzo dobrze przygotowane i skłaniały do przemyśleń nad swoim życiem. J-PD


; Autor:
Tagi:                                    

Rozmowy o drodze ... S 7

Projektanci szydłowieckiego odcinka drogi ekspresowej S 7, spotkali się w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu z przedstawicielami komitetów, które opowiadają się za zmianą lokaliozacji tego odcinnka drogi ekspresowej. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Mazowieckiego Oddziału GDDiA Andrzej Dąbrowski oraz przedstawiciel wojewody Ireneusz Jerzak. Spotkanie prowadził starosta Włodzimierz Górlicki.

Spotkanie miało charakter nieformalny i miało na celu zapoznanie zebranych z materiałami technicznymi przygotowywanymi do decyzji na budowę drogi S 7 na odcinku Krogulcza Sucha granica do granicy z woj. świętokrzyskim. Cały ten projektowany odcinek leży na terenie trzech gmin powiatu szydłowieckiego: Orońsko, Jastrząb, Szydłowiec. Droga S 7 z Gdańska do Rabki ma mieć 727 km. Odcinek drogi z Gdańska do Myślenic ma zostać wybudowany do 2012 roku. Na odcinku drogi na terenie powiatu szydłowieckiego zaprojektowano w m. Krogulczy Suchej wiadukt, następnie w pobliżu Orońska droga S7 pobiegnie estakadą i mostem nad rz. Oronką. Pod estakadą projektowanej drogi S7 będą dwa przejazdy dla dróg powiatowych i przejście dla zwierząt. Przed Dobrutem projektowane są dwa MOP-y, po jednym dla każdego kierunku ruchu. MOP-y i wiadukty będą oświetlone. W Dobrucie droga powiatowa zostanie poprowadzona pod projektowaną drogą ekspresową, następnie będą trzy wiadukty na drogach do Kuźni, Koloni Kuźni i Metkowa. Wiadukty dla dróg lokalnych będą miały 6 metrowej szerokości jezdnie, plus chodnik jednostronny szer. 2 metrów. W dalszym biegu projektowanej drogi S7 w kierunku Szydłowca będzie most na Szabasówce, a następnie węzeł Chustki. Tutaj bezkolizyjnie (dwa zjazdy) S7 skrzyżuję się z drogą gminną. Droga gminna na odcinku od S7 do starej drogi krajowej 7 będzie miała chodnik od strony Szydłowca i zostanie oświetlona. W Świerczku na życzenie mieszkańców zaprojektowano przejazd gospodarczy pod droga S7, który połączy dwie drogi serwisowe. Będzie też wiadukt dla drogi powiatowej do Orłowa. Następnie jezdnia łukiem dojdzie do obecnej obwodnicy, od strony ul. Kościuszki zostanie usypany wał ziemny o strony wschodniej ( od drogi ekspresowej) obsadzony zielenią. Węzeł Szydłowiec I na przecięciu S7 i drogi wojewódzkiej 727, z tym że droga 727 zostanie na odcinku ok. 1700 metrów poprowadzona nowym śladem i przeprowadzona nad S7 górą wiaduktem. Zaprojektowano tutaj bezkolizyjne zjazdy, będzie możliwość zawrócenie na drodze S7. Na ul. Kościuszki zostanie wybudowane rondo. Na odcinku Szydłowca prawa strona drogi ekspresowej pokrywać się będzie z obecną obwodnicą. Ulica Jastrzębska zostanie poprowadzona wiaduktem na projektowaną droga ekspresową, z tym że na tym odcinku droga S7 będzie przebiegać w 6 metrowym wykopie. 13 metrów od garaży poprowadzona będzie droga serwisowa o parametrach podwyższonych szerokości 6 metrów, w czasie budowy będzie tędy poprowadzony ruch pojazdów na drodze krajowej 7 w kierunku Kielc. Ruch w kierunku Radomia będzie prowadzony drogą serwisową od strony Szydłówka o takich samych parametrach technicznych. Od strony Osiedla projektowany jest pas zieleni (park) o szer. 10 metrów, a także oczka wodne i tereny rekreacyjne. Między ulicami Reymonta a Piękną projektowany jest ciąg rowerowy szer. 2,5 m. Ulica Kolejowa poprowadzona będzie wiaduktem i na nasypie około 1,5 nad obecnym ukształtowaniem. Z ulicy nie będzie zjazdu na S7. Na wiadukcie będzie z jednej strony chodnik a z drugiej ciąg pieszo-rowerowy, czyli tzw ukształtowanie uliczne. Przy ulicy Polanki 800 metrów od ulicy Kolejowej zaprojektowano przejazd gospodarczy pod droga S7 dla pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych. Węzeł Szydłowiec II został przesunięty 50 metrów w kierunku wschodnim, dzięki temu uniknięto wyburzeń domów na granicy Szydłowca i Baraku. W miejscu skrzyżowania ulicy Kościuszki i Obwodnicy zjazd i wyjazd bezkolizyjny. Droga poprzeczna projektowana jest wiaduktem na drogą ekspresową S7. Tutaj z części domów będzie miało utrudniony wyjazd, zaprojektowano bowiem objazd za domami do drogi z Woli Korzeniowej. Na odcinku od węzła do MOP-u, równolegle do drogi S7 przebiegać będzie oświetlona droga serwisowa z chodnikami, którą będą mogły poruszać się autobusy i ciężarówki. W Baraku projektowana jest kładka dla pieszych, a następnie dwa MOP-y po jednym dla każdego kierunku. W lesie za Barakiem przejście dla zwierząt. W trakcie dyskusji wnoszono liczne uwagi i podnoszono problemy związane z przedstawionym koncepcjami technicznymi. Uwadze projektujących umknęła koniczność zaprojektowania nowego miejsca pod pomnik Żołnierzy Września 1939 roku. Na pytanie w tej materii padła odpowiedź że będzie to dopiero uzgadniane z władzami lokalnymi i konserwatorem zabytków. Na pytanie jak zapewnione będzie bezpieczeństwo na ulicy Jastrzębskiej, jeśli na krótkim odcinku będzie ona krzyżować się z dwoma drogami serwisowymi dostosowanymi do ruchu ciężkich pojazdów, dyrektor Dąbrowski odpowiedział że jest możliwość zaprojektowania świateł wzbudzanych na ruch na ulicy Jastrzębskiej, jego zdaniem nie ma możliwości zaprojektowania dróg serwisowych w wykopie bo mają one stanowić dojazd do działek. Pytano także o ujęcie wody dla Szydłowca, zdaniem Andrzeja Dąbrowskiego w pozwoleniu wodno-prawnym do pozwolenia na budowę drogi S7 , musi znaleźć się wymóg zabezpieczenia technicznego terenów wodonośnych, tak aby zlokalizowane blisko projektowanej drogi S7 ujęcie wody dla Szydłowca nie zostało skażone. W czasie spotkania można było zauważyć że projektanci jeszcze tego zagadnienia nie podjęli. Pytano co ze spalinami, co z hałasem.. w odpowiedzi można było usłyszeć że drogą w 2030 roku według przewidywań będzie przemieszczać się średnio na dobę 26 tysięcy pojazdów. Hałas w porze nocnej może być maksymalnie na poziomi 50Db zaś w porze dziennej 55Db, tyle jest normatywnie dopuszczalne. Oddziaływanie spalin ma nie przekraczać strefy zajętej pod drogę, ( strefy wykupu) dlatego projektuje się także otuliny zieleni. Zieleń będzie spełniać rolę architektoniczną, zasłoni ekrany dźwiękoszczelne i dodatkowo zneutralizuje oddziaływanie pyłów i spalin. Na pytanie odnośnie zabytków Szydłowca, projektanci dopowiedzieli że dwukrotnie pytano o opinie w tej sprawie konserwatora zabytków, obie opinie są pozytywne dla projektowanej drogi. Pytano o ilość wyburzeń, na mapach precyzyjnie przedstawiono domy i budynki do wyburzenia. Od Krogulczej –Suchej do węzła Chustki nie będzie wyburzeń ( dla przypomnienia droga idzie nowym śladem). Na obwodnicy Szydłowca do węzła Szydłowiec I jedno wyburzenie 2 budynki gospodarcze (w tym jeden służący za mieszkanie). Za węzłem Sz. I w Szydłowku jedno wyburzenie Szydłówek 21 ( mieszka tam obecny na spotkaniu starszy schorowany mężczyzna). Przy Jastrzębskiej od strony Szydłowca do wyburzenia budynek mieszkalny Plus dwa budynki gospodarcze, od strony jastrzębia do wyburzenia jeden budynek mieszkalny i jeden gospodarczy. Garaże przy Reymonta zostaną zachowane, nie będą wyburzane. Przy ulicy Kolejowej do wyburzenia budynek stacji gazowej. Przy węźle Szydłowiec II do wyburzenia wiaty w sadzie. W Baraku do wyburzenia domy o nr 123 dom i budynki gospodarcze, nr 4 dom i budynki gospodarcze, nr 122 dom i budynki gospodarcze, nr 121 dom, nr 120 dom i budynki gospodarcze, nr 30 dom, nr 28 dom, nr 21 dom i gospodarcze, 19 dom i b. gospodarcze, nr 2 dom i b. gospodarcze, nr 5 dom i b. gospodarcze, nr 6 dom, nr 3 dom i b. gospodarcze, nr 1 dom i b. gospodarcze oraz stacja paliwowa i znajdujące się na niej budynki gospodarcze. Dramatycznie w tym kontekście brzmiał apel schorowanego właściciela domu przeznaczonego do wyburzenia w Szydłwówu, który jak stwierdział "nie chce iść do bloku". Ważnym tematem poruszonym na spotkaniu było wybudowanie w ciągu ul. Iłżeckiej wiaduktu nad drogą S7. Temat ten poruszał zarówno wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Jarosiński jak i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Udrożnienie ul. Iłżeckiej będącej kiedyż traktem drogowym o znaczeniu regionalnym, a w okresie przed wybudowaniem obecnej obwodnicy Szydłowca traktem lokalnym dawało by szanse na zagospodarowanie terenów przy tej ulicy. Połączenie Iłżeckiej z ul. Piękną biegnącą od Szydłówka do ul. Kolejowej po utwardzeniu obecnie gruntowej ulicy Pięknej, odciążyło by ruch na ul. Jastrzębskiej. W ocenie dyrektora A. Dąbrowskiego do przeprowadzenia urządzeń technicznych nad drogą ekspresową wystarczą kładki techniczne, jego zdaniem taka koncepcja mogłaby być przyjęta, jednak w świetle prawa 16 kwietnia będzie formalne spotkanie konsultacyjne, być może to rozwiązanie zostanie wtedy uwzględnione. W trakcie spotkania wnoszone były wnioski do projektu, na niektóre odpowiadano pozytywnie i tak na spotkanie z mieszkańcami Szydłowca w dniu 16 kwietnia zgodzono się przedstawić koncepcje świateł na ul Jastrzębskiej, przejazdu gospodarczego na Baraku w zamian za kładkę dla pieszych (jak to określił dyr. Dąbrowski wtedy zadecydujecie co będziecie chcieli). Na ulicy Kolejowej drogę obarczająca zaprojektowano w ten sposób że okrąża ona Ciepłownię Miejską, to powoduje że część działki jednego z mieszkańców Szydłowca została zajęta pod drogę. Zdaniem obecnego na spotkaniu właściciela działki GDDi A powinna wykupić jego dom, bowiem nie chcę mieszkać 15 metrów od drogi serwisowej i przy drodze ekspresowej. Zdaneim dyrektora Dąbrowskiego taki wniosek należy zgłosić do GDDiA zostanie rozpatrzony indywidualnie. W dyskusji nie brakowało głosów bardzo emocjonalnych szczególnie rozgoryczeni byli mieszkańcy bloków na os. Wschód. Ich zdaniem drgania płuty piaskowca na której będzie przebiegać droga spowoduje pękanie bloków. Dyrektor Dąbrowski zapowiedział że wpisze obowiązek ekspertyzy tych bloków. można przypuszczaś że takie działanie ze strony GDDiA ma za cel zabezpieczenie się przed ewentualnymi przyszłymi protestami tego typu. Daje to także pewne zabezpieczenie dla mieszkańców, jeśli obecnie budynkui nie mają pęknięć a miały by je w przyszłości. W czasie blisko czterogodzinnego spotkania głos zabierali: Włodzimierz Górlicki, Janusz Jaworski, Czesław Stefański, Bolesław Stępień, Bogdan Gwarek, Leszek Jakubowski, Marek Plewa, Leszek Kaca, Zbigniew Czubak, Halina Czajkowska, Piotr Kornatowski, Maria Piotrowska, Adam Wlazło, Marek Sokołowski, Józef Jarosiński, Ignacy Michorowski. Ze strony projektanta drogi: Artur Marczak, Grzegorz Kowalik, Bartosz Sokołow, Katarzyna Lisicka. Pytanie Marii Piotrowskiej "Kto nas tak urządził" pozostało pytaniem retorycznym, wszak wszyscy mieli świadomość że konwencja spotkania była taka że można było omawiać tylko ten wariant drogi ekspresowej, który został prawnie przyjęty. Drogą prawną SnRRG Sz. zapowiada dalsze odwołania od tych decyzji. Marek Sokołowski


; Autor:
Tagi:                                    

„Generał Nil” – przedpremierowy pokaz filmu

Wstrząsający dramat biograficzny o gen. Auguście Emilu Fieldorfie, zamordowanym przez komunistów legendarnym dowódcy Kedywu AK, został dziś pokazany na przedpremierowej emisji w Warszawie. W wypełnionej po brzegi sali kina „Atlantic” po zakończeniu filmu „Generał Nil” zapadła długa, głęboka cisza, a wśród widzów - historyków, krytyków i dziennikarzy - słychać było płacz.

Generał Fieldorf został zamordowany w mokotowskim więzieniu 24 lutego 1953 r. po sfingowanym procesie, odmówiwszy współpracy z reżimem. Żaden z żyjących sprawców zbrodni, w demokratycznej Polsce nie został ukarany. Historia filmu Ryszarda Bugajskiego rozpoczyna się w 1947 r. od momentu powrotu gen. Fieldorfa z łagru w ZSRR, do czasu aresztowania, procesu i śmierci. Oparta na dokumentach opowieść ukazuje sylwetkę nieustraszonego bohatera walki z niemieckim okupantem, który jest na tyle realistą, że nie wierzy w możliwość zwycięstwa nad komunizmem. Decyduje się ujawnić swe prawdziwe nazwisko, chcąc mimo wszystko wytrwać w Polsce, płacąc za to najwyższą cenę. Miejsce pochówku generała „Nila”, ani jego ciało do dziś nie zostało odnalezione. Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie znajduje się jedynie jego symboliczny grób. Dopiero po upływie 36 lat od śmierci „Nila” Prokurator Generalny PRL, Józef Żyta, w swym postanowieniu z 7 marca 1989 r., przyjął, „iż podstawą umorzenia jest stwierdzenie, że August Emil Fieldorf nie popełnił zarzucanego mu czynu, [...] nie dopuścił się zarzuconej mu zbrodni i był całkowicie niewinnym”. mp / Warszawa


; Autor:
Tagi:                                    

Litwa. Rekordowa ilość podpisów na Waldemara Tomaszewskiego

Prawie 37 tysięcy podpisów osób popierających kandydaturę przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego na stanowisko prezydenta Litwy zostało wczoraj złożonych w Głównej Komisji Wyborczej. Jak na razie Polak, kandydat na prezydenta, zebrał największą liczbę podpisów wśród wszystkich uczestników kampanii prezydenckiej. Jest pierwszym Polakiem na Litwie startującym w wyborach prezydenckich.

Waldemara Tomaszewskiego poparło 36 tys. 981 osoba. Tak duża liczba podpisów sprawiła wrażenie nawet na przewodniczącym GKW Zenonasie Vaigauskasie. Jak na razie jest to największa liczba podpisów wśród wszystkich kandydatów, którzy już złożyli w komisji.

Faworytka kampanii prezydenckiej eurokomisarz Dalia Grybauskaitė przekazała do GKW 36 tys. podpisów. Kandydatkę Partii Pracy swoimi podpisami poparło 33,5 tys. obywateli. Kandydat partii "Porządek i Sprawiedliwość" Valentinas Mazuronis zebrał 35 tys., z kolei sztab lidera partii socjaldemokratów złożył w komisji 32 tys. podpisów. Najmniej podpisów zebrał sztab generała w stanie spoczynku Česlovasa Jezerskasa – 27 tys.


; Autor:
Tagi:                                    

Porozmawiajmy o edukacji w gminie Szydłowiec

Dwa tygodnie temu Sejm uchwalił daleko idące zmiany w ustawie o systemie oświaty. Co oznaczają one dla nas, co zmieni się w szydłowieckich i gminnych szkołach od nowego roku szkolnego? Wywiad z Ewą Walczak, naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Red: Pani Naczelnik, czy ostatnio uchwalone zmiany z ustawie o systemie oświaty oznaczają zmiany w naszych szkołach?


; Autor:
Tagi:                                    

Gmina przyjazna dla kombatantów

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 11 lutego podpisano porozumienie dotyczące realizacji programu „Szpitale przyjazne kombatantom". Jego celem jest ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych kombatantom i osobom represjonowanym. Do programu chce się przyłączyć także gmina Szydłowiec. wiecej: www.szydlowiec.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Pierwszy etap edukacji za nimi

2 kwietnia uczniowie szkół podstawowych praktycznie zakończyli pierwszy etap edukacji . Zewnętrzny sprawdzian obejmuje wiedzę humanistyczną i matematyczno – przyrodniczą. Zarówno układanie pytań testowych, jak sprawdzanie odpowiedzi uczniów odbywa się poza macierzystymi szkołami.

Celem sprawdzianu jest zdiagnozowanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową. Jest to niezbędne do pracy nad aktualizowaniem programów nauczania, daje możliwości poprawy pracy poszczególnych placówek, przede wszystkim jednak pokazuje stan wiedzy ucznia, który przed sześcioma laty przekroczył próg szkolny.

Przygotowywałem się do sprawdzianu kilka dni, powtarzałem trochę materiału. Nie było żadnych zaskoczeń, ani na próbnym sprawdzianie ani na prawdziwym. Może z wyjątkiem matematyki, która była trochę trudniejsza niż myślałem. Część humanistyczna też nie sprawiła mi żadnej trudności, skończyłem pisać sprawdzian jeszcze przed wyznaczonym czasem -
mówi Michał Adamski z kl. VI a PSP Nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.


; Autor:
Tagi:                                    

Jan Paweł II Piastowy jestem syn

Panie, jam jest Dawid syn Izai, Piastowy jestem syn. Ty mi na sercu znak wypalisz zasłucham się w Twój rym.

Wiosną-ś przyoblókł, wiosną tęsknot ciało i siłę bark - Niechaj jesienią nie rozpękną tęskniące struny harf.

Ja jestem Dawid, jam jest pasterz Błagalną wiodę pieśń, byś się zmiłować chciał nad Piastem, byś żniwo zwolił zwieźć.


; Autor:
Tagi:                                    

W Szydłowcu brakuje lekarzy cd...

Zupełnie przypadkiem wpadł mi w ręce Pana artykuł pt.,,W Szydłowcu brakuje lekarzy". Z przykrością muszę stwierdzić, że nie wszystkie zawarte w nim informacje są prawdziwe a część z nich w sposób zasadniczy mija się z prawdą. W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu aktualnie zatrudnionych jest 227 pracowników / w przeliczeniu na etat jest to 218,305 etatów /. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: - lekarze - 20,94 etatu - wyższy personel medyczny - 5,38 etatu - średni personel medyczny - 113,41 etatu - niższy personel medyczny - 20,00 etatu - administracja - 16,2 etatu - kierowcy - 23,00 etatu - pracownicy gospodarczy - 19,37 etatu Zestawienie to pokazuje, że na 218,305 etatów 159,73 to etaty pracowników medycznych /73,16%/. Nieprawdą jest, że lekarze odchodzą z Szydłowca z powodu niskich zarobków, które aktualnie są porównywalne z zarobkami lekarzy zatrudnionych w innych placówkach i kształtują się w sposób następujący / podaję podstawę wynagrodzenia bez pochodnych /: - lekarz z II stopniem specjalizacji 3650 - 3900 zł - lekarz z I stopniem specjalizacji 3066 - 3650 zł - lekarz bez specjalizacji 2942 - 2975 z Od 1 stycznia 2008 roku zarobki lekarzy były trzykrotnie podwyższane i łączna kwota podwyżki wyniosła 750 zł do podstawy wynagrodzenia na jeden etat. Głównym powodem faktycznego zmniejszenia się liczby zatrudnionych lekarzy jest powstanie kilku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w miejsce Gminnych Ośrodków Zdrowia, które wcześniej funkcjonowały w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.Przypomnę, że nigdy nie byłem zwolennikiem tego typu przekształceń i nigdy ich nie inicjowałem, wręcz przeciwnie. Przypomnę również, że w maju 2003 roku kiedy rozpocząłem pracę na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Szydłowcu zakład miał ponad 4,5 mln zł długu.Jego struktura była różna ale największą część stanowiły zobowiązania pracownicze.Aktualnie zakład nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych a swą działalność na dzień 31.12.2008 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 765.952,86 zł. W roku 2008 zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 887.823 zł a udział środków własnych w tych zakupach wyniósł 253.200 zł.Wykonano również, własnymi siłami, szereg remontów i bieżących napraw a łączny koszt zakupionych materiałów to 36.040 zł. Pisze Pan o ambitnych planach powiatu dotyczących modernizacji budynków szydłowieckiej służby zdrowia ale póki co są to tylko plany i daj Boże by udało się je zrealizować.Zapewniam Pana, że ja również podejmuję wszelkie, mniej lub bardziej formalne działania na rzecz realizacji naszych wspólnych zamierzeń i poprawy warunków funkcjonowania Zakładu którym kieruję.Na zakończenie pragnę przypomnieć, że organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotej w Szydłowcu jest Starostwo Powiatowe w Szydłowcu a Pan jest Przewodniczącym Rady Powiatu.Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 z póżniejszymi zmianami w artykule 55.1 mówi:,,zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie publicznego zakładu opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe od podmiotu, który utworzył zakład na; -remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego. Pragnę poinformować Pana i ewentualnych czytelników, że w roku 2008 SPZZOZ w Szydłowcu otrzymał ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Śrpdowiska dotację w wysokości 3000 zł i była to jedyna, realna pomoc finansowa udzielona przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.Fakt ten pozostawiam bez komentarza. Z okazji zbliżjących się Swiąt Wielkiej Nocy życzę Panu i wszystkim czytelnikom zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń. Z wyrazami szacunku - Andrzej Piotrowski.


; Autor:
Tagi:                                    

Apel europejskich organizacji katolickich przez wyborami do Europarlamentu

Przezwyciężyć kryzys i stawić czoła wyzwaniom współczesności dzięki Europie bardziej zjednoczonej, bardziej solidarnej, bardziej otwartej na świat. Wszyscy mamy poczucie, że czas, w którym obywatele Europy wybierać będą do parlamentu nowych posłów, jest szczególnie trudny, a zarazem decydujący o przyszłości naszej i naszych dzieci.

Sygnatariusze, wywodzący się z krajów Unii Europejskiej lub kandydujących do niej, apelują: Ewangelia i odwołujące się do niej tradycje są dla nas propozycją do odczytania znaków czasu będących zaproszeniem do zmiany naszego życia, tak aby nastało społeczeństwo bardziej ludzkie i respektujące dobrostan każdej osoby. Tylko zjednoczona Europa może sprostać wyzwaniom współczesności, dając wyraz głębokim wartościom solidarności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Trzeba, abyśmy mieli świadomość naszej osobistej odpowiedzialności za europejską budowlę. Po długim okresie niepewności Europejczycy pragną się zjednoczyć. Równocześnie Europa przeżywa głęboki kryzys finansowy, gospodarczy, moralny, a także duchowy, który dotknął dzisiaj cały świat. Utracone zaufanie może odrodzić się jedynie za cenę powszechnego porywu, w którym Europa ma do odegrania kapitalną rolę – nawet jeśli jej instytucje są osłabione przez niepewność, związaną wciąż z procesem ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Globalny kryzys jest trudnym doświadczeniem, szczególnie dla najuboższych spośród ludzi i narodów. Lecz jednocześnie jest on jedyną okazją do przeorientowania naszych gospodarek i zmiany naszych zachowań. Daje on również Europie możliwość umocnienia się na nowych podstawach, pod warunkiem, że podtrzymamy naszą zdolność do pokonywania przeciwności i będziemy strzec wartości, które od początku stanowią glebę tej jedynej w swoim rodzaju budowli, jaką wydała ludzkość.

Gdy tylko będzie to możliwe, wprowadźmy w życie postanowienia Traktatu Lizbońskiego Aby umożliwić Europie w kontekście kryzysu gospodarczego odegranie w pełni swej roli na scenie międzynarodowej i zyskanie demokratycznych i skutecznych instytucji, zachęcamy przede wszystkim nasze rządy i obywateli Europy do działań na rzecz wejścia w życie traktatu przyjętego w Lizbonie przez szefów państw i rządów. Traktat ten daje realne środki i solidniejszą podstawę do wspólnego poszukiwania właściwych rozwiązań. Cieszymy się w związku z tym, że Irlandia zgodziła się rozważyć ponownie swój głos sprzeciwu.


; Autor:
Tagi:                                    

Spektakl w farze sw. Zygmunta w 4 rocznicę odejścia JP II

2 kwietnia, w czwartą rocznicę odejścia Jana Pawła II, obejrzymy w kościele św. Zygmunta spektakl, w którym wystąpi Grażyna Barszczewska, jedna z najbardziej znanych aktorek polskiego filmu i teatru. Spektakl teatralno–muzyczny jest zatytułowany „Wołam do ciebie, człowieku”. Jego treść nawiązuje do życia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty – postaci, o której Jan Paweł II zawsze mówił ze szczególnym szacunkiem i wzruszeniem, stawiając Ją za przykład pełnego człowieczeństwa, polegającego na dawaniu, bez obliczania kosztów i liczenia na wdzięczność. Matka Teresa wybrała nie tylko życie w ubóstwie, korzystając tylko z tego, co konieczne do życia. Wybrała drogę pomagania wszystkim tym, którzy sami nie potrafią sobie pomóc – bezdomnym, ubogim, chorym, pozbawionym praw, prześladowanym przez silniejszych. Posługę Matki Teresy Jan Paweł II zawsze stawiał za przykład radykalnego rozumienia, głoszenia i stosowania we własnym życiu zasad Ewangelii. Spektakl, który obejrzymy, oparty jest na scenariuszu Grażyny Barszczewskiej – doskonałej aktorki i reżyserki, od dawna nawiązującej w swojej twórczości do wartości, o których wyznawanie apelował do całego świata Jan Paweł II. Grażyna Barszczewska jako główna wykonawczyni będzie recytować myśli i fragmenty listów Matki Teresy. Obok Grażyny Barszczewskiej wystąpi Magdalena Idzik (śpiew) i Krzysztof Seroka (organy). Spektakl artyści zaprezentują w czwartek 2 kwietnia o godz. 20.30, w rocznicę odejścia Jana Pawła II, w kościele św. Zygmunta. Inicjatorami uczczenia pamięci o Naszym Papieżu tym właśnie poruszającym spektaklem w wykonaniu doskonałych artystów są burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i proboszcz parafii św. Zygmunta ks. Adam Radzimirski. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia tej ciekawej inscenizacji.