75 rocznica Bitwy pod Barakiem. Zapowiedź uroczystości

Za tydzień będziemy obchodzić kolejną już rocznicę Bitwy pod Barakiem. Biskup polowy Wojska Polskiego ks. bp Józef Guzdek, w liście skierowanym do organizatorów napisał: „Składam hołd żołnierzom, którzy 75 lat temu stoczyli ciężki bój pod Barakiem. Mieli w sobie siłę, odwagę i determinację, aby walczyć o wolną Polskę. Ich męstwo i duch walki są dowodem wielkiego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie. Bitwa pod Barakiem stała się symbolem żołnierskiej odwagi, wierności przysiędze, ofiarności i poświęcenia.”

To poświęcenie i danina krwi przelanej za Polskę, nie może zostać zapominana, dlatego od kilku już lat gromadzimy się także na wojennych kwaterach cmentarza parafialnego, aby uczestniczyć w Apelu Poległych oraz oddać hołd męstwu i odwadze żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza. W tym roku uroczystości rozpoczną się w niedzielę 7 września o godz. 19 . Nad mogiłami poległych żołnierzy modlitwę poprowadzą kapłani, w tym kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. komandor ppor. Ryszard Preuus. Zabrzmią wymowne słowa Apelu Poległych i salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na zakończenie w świetle pochodni delegacje złożą wieńce pod pomnikiem strzegącym wojennych mogił.

W poniedziałek 8 września w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, przy ulicy Kościuszki odbędzie się uroczysta zbiórka, w czasie którego odsłonięty zostanie pomnik pamięci żołnierzy KOP. W jego podstawie umieszczona będzie ziemia z miejsc bitewnych i mogił żołnierzy KOP. Ślubowanie na sztandar Szkoły, złożą uczniowie klas pierwszych. Szkolną uroczystość zakończy okolicznościowy montaż słowno–muzyczny. Korpus Ochrony Pogranicza, od 20007 roku patron Szkoły, to wojskowa formacja graniczna stojąca na straży polskich granic w latach 1924-1939


W Sadku przygotowują się do Jubileuszu 25-lecia Parafii

Parafia w Sadku ma już 25 lat. Główne uroczystości jubileuszowe i odpustowe z udziałem Biskupa Radomskiego zaplanowano na 15 września. Jubileusz parafii wymaga jednak przygotowania: ks. prob. Zenon Ociesa i parafianie chcą uczcić go godnie. Rozpoczęli już przygotowania duchowego. Od wtorku 26 sierpnia misje w parafii Matki Bożej Bolesnej głosi misjonarz. Nauki misyjne skierowane są zarówno do ogółu parafian jak i do odrębnych stanów. Codzienne ćwiczenia duchowe kończy apel jasnogórski o godz. 21. Misje w Sadku zakończą się w sobotę 30 sierpnia mszą świętą na parafialnym cmentarzu sprawowaną w intencji zmarłych parafian.

Parafia w Sadku powstała decyzją biskupa Edwarda Materskiego 1 września 1989 roku, z terenu wyłączonego z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu.

Historia parafii. W 1983 roku, z inicjatywy Adama Sokołowskiego i kolejarzy z Sadku, którzy pieniądze pozostałe po zakupie ich branżowego sztandaru z wizerunkiem świętej Katarzyny, postanowili wykorzystać na materiały budowlane oraz za zgodą i przy pomocy proboszcza parafii św. Zygmunta w Szydłowcu ks. Józefa Słabego, na gruntach uzyskanych w dzierżawę wieczystą od Skarbu Państwa, rozpoczęto budowę kaplicy, a oficjalnie punktu katechetycznego. Mieszkańcy Sadku samodzielnie wybudowali mury świątyni. W związku z tym oddelegowano do Sadku, jako samodzielnego wikarego ks. Bogusława Mleczkowskiego. Pod jego kierownictwem kościół został nakryty dachem w grudniu 1984 roku. Nadal trwały prace wewnątrz świątyni. 26 maja 1985 roku, świątynię poświęcił ks. bp Adam Odzimek. Po odejściu z parafii Szydłowiec ks. wikarego B. Mleczkowskiego, prace kontynuował ks. Zenon Ociesa, który po erygowaniu przez ks. bp. Edwarda Materskiego 1 września 1989 roku, w Sadku parafii pw. Matki Bożej Bolesnej, został pierwszym jej proboszczem. Kościół wybudowany został z pustaków żużlowo-betonowych i cegły, według projektu inż. Stanisława Dworaka. Budowa trwała od 1983-1988. W ołtarzu głównym znajduje się kopia wizerunku Matki Bożej z Lichenia, o którą kustosza tamtejszego sanktuarium poprosiła żona Adama Sokołowskiego - Zofia. Parafia MBB w Sadku liczy 800 wiernych. Odpust obchodzony jest 15 września, we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Po erygowaniu parafii wybudowano plebanię. A na placu obok kościoła Golgotę i stacje drogi krzyżowej, które w 2010 roku poświęcił ordynariusz diecezji radomskiej - bp. Henryk Tomasik.


Tagi: , ,

Trablice. Uroczyście otworzono Izbę Pamięci ks. Romana Kotlarza

W Trablicach w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej 17 sierpnia biskup radomski Henryk Tomasik przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej w intencji ks. Romana Kotlarza i ofiar Radomskiego Czerwca 1976 r. We mszy świętej wzięli udział miejscowi parafianie i liczni przedstawiciele różnych środowisk związanych z osobą ks. Romana Kotlarza, którego męczeńska śmierć miała związek z protestami robotniczymi w czerwcu 1976 roku.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, który poznał ks. R. Kotlarza w czasie studiów seminaryjnych. Kaznodzieja próbował opowiedzieć kim był ks. Roman Kotlarz i czego nas uczy nas jego życie. Wspominał jego lata seminaryjne, placówki duszpasterskie młodego kapłana, to jak szczerze i prosto, realistycznie uczył dzieci prawdy o Bogu. To nie podobało się wtedy władzom komunistycznym, które starały się pozbawić go możliwości nauki religii. Ksiądz Roman Kotlarz mówił ks. Kowalczyk był kapłanem pracowitym, przy tym rzec można abnegatem. Starał się być wszystkim dla wszystkich, dostępnym, bezpośrednim, człowiekiem z jednej bryły, czytelnym, rzetelny w przekazie prawdy ewangelicznej, mówił jasno, nie było w nim nic z efekciarstwa. Był wiernym sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa. Spotkając w czerwcu 1976 roku protestujących robotników błogosławił ich, a następnie w kościele w Pelagowie modlił się za nich i wygłaszał kazania. Z tego powodu był nachodzony, bity, dręczony fizycznie i psychicznie. 15 sierpnia 1976 roku trafił do szpitala. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.

Przyjęcie wiary - mówił ks. prof. Kowalczyk - jest aktem osobistym, ale jej wyznawanie ma charakter społeczny. Światopogląd komunistyczny zbankrutował, teraz jednak ideologie libertyńskie, chcą ograniczyć możliwość wyznawania jej z zgodnie z sumieniem. Potęguje się agresja wobec wierzących, jakoby pod pozorem łamania neutralności światopoglądowej państwa. Obecnie struktury państwa jak mówił kaznodzieja nie jest respektowana, bo państwo wciągane jest w promocję ideologii sprzecznych z dekalogiem, zwalczających chrześcijaństwo.


Tagi: ,

Pod opieką Maryi

Kilkadziesiąt osób z szydłowieckiego Książka Starego, 15 sierpnia uczestniczyło w poświęceniu kapliczki przydrożnej z figurą Matki Bożej. Kapliczkę poświęcił ks. prob. Adam Radzimirski wraz z ks. Andrzejem Kanią. W uroczystości uczestniczyły także siostry Michaelitki i ponad 50 okolicznych mieszkańców. Zofia Leiter ze Społecznego Komitetu założonego w celu odnowy Figury MB, podziękowała kapłanom za poświęcenie figurki, obecnym za przybycie a wszystkim zaangażowanym w pracę, za włożony wysiłek i ofiarowane na ten cele pieniądze.

Figurkę w Książku Starym wybudowano w 1981 roku, na pamiątkę nawiedzenia rodzin przez Obraz Matki Bożej i jak nam powiedział Artur Ludew z Komitetu Mieszkańców, od tego czasu była już dwukrotnie remontowana.

Obecny zakres prac - mówił A. Ludew, był bardziej gruntowany. Wymieniono wszystkie płyty lastrykowe z posadzki wokół kapliczki i na postumencie na granitowe. Ustawiono nową bardziej okazałą figurę Matki Bożej, uporządkowano teren.


Tagi:

Miejskie uroczystości w 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej

Miejskie, rocznicowe obchody Bitwy pod Warszawskiej z 1920 roku odbyły się dziś w Szydłowcu. Po zbiórce pod Ratuszem uczestnicy udali się do kościoła parafialnego, gdzie Mszy Świętej przewodniczył ks. Andrzej Kania, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Bogusław Mleczkowski. Po uroczystości religijnej, w której patronce dnia Matce Bożej Wniebowziętej polecano Ojczyznę uczestnicy uroczystości udali się ulicami miasta na Skwer Józefa Piłsudskiego.

Tutaj przemówienie odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. List od marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz przekazał wicemarszałek Sejmiku Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. Samorząd wojewódzki reprezentowała także radna Agnieszka Górska. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli kombatanci, władze samorządowe, delegacje partii, szkół, służb mundurowych oraz organizacji społecznych i gospodarczych.

Uroczystość, którą uświetniła Miejska Orkiestra Dęta, miała radosny przebieg i była pełna dumy, ze zwycięskiej Bitwy. 94 lata temu pokolenia naszych przodków stanęło na wysokości zadania, obroniło niepodległość. Bitwa Warszawska miała dziejowe znaczenia dla Polski, tak jak bitwa pod Marną dla Francji, czy bitwa o Anglię dla Wielkiej Brytanii.


Tagi:

Na Jasną Górę dotarła 36. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej.

W tym roku do tronu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezjalnej pielgrzymce, maszerowało 6 tys. 700 osób. Pielgrzymów pod szczytem jasnogórskim witał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który pochodzi z Szydłowca. Arcybiskup Depo mówił do pielgrzymów, "Musicie być mocni, dlatego nie lękajcie się, bo Bóg jest z nami. Dał nam Maryję na drogi codziennego życia. Nie wstydźcie się Ewangelii, bo Chrystus jest naszą mocą i mądrością. Dzisiaj spotykam się z tymi, których Bóg postawił na mojej drodze kapłańskie." Zapewnił także o swojej modlitwie za wszystkich pielgrzymów z diecezji radomskiej.

Rankiem 13 sierpnia w Mstowie, na błoniach połączyły się wszystkie kolumny 36 radomskiej pielgrzymki: dwie z Radomia i po jednej z Opoczna, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic. Tam Mszy świętej przewodniczył biskup Henryk Tomasik, który mówił, że dzisiaj w życiu publicznym toczy się batalia o sumienie, a ludzie, którzy nie wstydzą się Chrystusa, płacą za to wysoką cenę. Powiedział także, że przed nami bardzo ważne zadanie, czyli kształtowanie naszych sumień tak, by stać na straży Bożego porządku moralnego. - Nie wstydzę się Ewangelii to znaczy, że jasno wypowiadam się na ten temat i pamiętam o prymacie prawa Bożego nad ludzkim w każdej sytuacji. To zobowiązuje nas wierzących do kształtowania naszego sumienia, bo sumienie to system alarmowy, który ostrzega, sumienie to taki GPS, który pokazuje wykorzystanie naszej wolności – mówił biskup radomski. Pątnikom towarzyszyło 114 księży, którzy pomagali przeżyć rekolekcje w drodze. Pątników wspierali również pielgrzymi duchowi.

Pierwsze grupy radomskiej kolumny pojawiły się na Alejach Najświętszej Maryi Panny, około 15.15. Wśród nich blisko 200 osobowa grupa nr 24, w której zgromadzeni byli pątnicy z dekanatu szydłowieckiego. Przewodniczył jej ks. Andrzej Kania. Na Jasną Górę 13 sierpnia dotarli z Szydłowca pielgrzymi rowerowi, oraz blisko 100 innych osób, które chciały razem z pielgrzymami pieszymi pokłonić się Matce Boskiej Częstochowskiej.


Będzie nowy chodnik na drodze powiatowej w Sadku

Trwają prace drogowe przy budowie chodnika w miejscowości Sadek na drodze powiatowej 4017W, łączącej Sadek z Barakiem. Realizacja zadania obejmuje także budowę zatoki postojowej przy cmentarzu, poszerzenie jezdni przy chodnikach, wbudowanie krawężników, regulacje rowów otwartych, budowę przepustu przelewowego pod koroną drogi, uzupełnienia nawierzchni bitumicznej. Prace wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Gres z Szydłowca. Realizowany I etap prac kosztować będzie ponad 180 tysięcy złotych.

Po realizacji drugiego etapu, co planowane jest w roku 2015 na całym liczącym ponad 1,2 km odcinku, łączącym Sadek Duży z Sadkiem Komorniki, wyraźnie zwiększyłby się poziom bezpieczeństwo pieszych. Budowa rowów krytych i modernizacja nawierzchni to ewentualny trzeci etap powiatowej inwestycji.To kolejna już inwestycja, której byłem wnioskodawcą jako radny powiatowy. Realizowana inwestycja to pierwsza od wielu lat modernizacja tej drogi, która w związku z inwestycją na drodze krajowej S 7, będzie przyjmie znacznie większy ruch pojazdów, przynajmniej na etapie budowy ekspresówki.

Montaż oświetlenia ulicznego byłby dodatkowym plusem, szczególnie że to droga do szkoły dla dzieci z Sadku - Komorników. To zadanie leży już w gestii Gminy Szydłowiec.


Mlodzi Gniewni najlepsi..

Drużyny piątek piłkarskich zakończyły rywalizację. Uczestniczyło w niej 8 drużyn. Ostatecznie najlepszą drużyną turnieju został team „Młodzi Gniewni. Drugie miejsce zajęła drużyna Szatana Budki, a trzecie Ekipa z Wałsnowa. Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano Arkadiusza Gabawanowa z Ekipy z Wałsnowa. Królem strzelców został Dawid Biela, a najlepszym bramkarzem zawodów Bartosz Stąpór. Obaj z Młodych Gniewnych.

Powiatowy Turniej Piątek Piłkarskich rozegrany był już po raz czwarty. W ceremonii zamknięcia turnieju i uhonorowania zwycięskich drużyn wzięli udział przewodniczącego Rady Powiatu Marek Sokołowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula, członek Zarządu Monika Stanik i animator zawodów, radny powiatowy i działacz sportowy Artur Ludew. Zwycięskie drużyny i najlepsi zawodnicy otrzymali puchaty, dyplomy i atrakcyjne nagrody.

W turnieju po za zwycięskimi zespołami zagrały: Huragan Budki, Orły, Toolmex Truck, Na mocy paktu, Robbeny i Rolandy. Mecze rozgrywane były w każdą niedzielę od 20 lipca do 10 sierpnia, na boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Zawody sędziowali: Łukasz Gnat i Sylwester Jaworski. Sprawy organizacyjne prowadził Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz Andrzej Koniarczyk powiatowy koordynator sportu.