Będzie nowy chodnik na drodze powiatowej w Sadku

Trwają prace drogowe przy budowie chodnika w miejscowości Sadek na drodze powiatowej 4017W, łączącej Sadek z Barakiem. Realizacja zadania obejmuje także budowę zatoki postojowej przy cmentarzu, poszerzenie jezdni przy chodnikach, wbudowanie krawężników, regulacje rowów otwartych, budowę przepustu przelewowego pod koroną drogi, uzupełnienia nawierzchni bitumicznej. Prace wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Gres z Szydłowca. Realizowany I etap prac kosztować będzie ponad 180 tysięcy złotych.

Po realizacji drugiego etapu, co planowane jest w roku 2015 na całym liczącym ponad 1,2 km odcinku, łączącym Sadek Duży z Sadkiem Komorniki, wyraźnie zwiększyłby się poziom bezpieczeństwo pieszych. Budowa rowów krytych i modernizacja nawierzchni to ewentualny trzeci etap powiatowej inwestycji.To kolejna już inwestycja, której byłem wnioskodawcą jako radny powiatowy. Realizowana inwestycja to pierwsza od wielu lat modernizacja tej drogi, która w związku z inwestycją na drodze krajowej S 7, będzie przyjmie znacznie większy ruch pojazdów, przynajmniej na etapie budowy ekspresówki.

Montaż oświetlenia ulicznego byłby dodatkowym plusem, szczególnie że to droga do szkoły dla dzieci z Sadku - Komorników. To zadanie leży już w gestii Gminy Szydłowiec.

Marek Sokołowski


Dodaj Komentarz