75 rocznica Bitwy pod Barakiem. Zapowiedź uroczystości

Za tydzień będziemy obchodzić kolejną już rocznicę Bitwy pod Barakiem. Biskup polowy Wojska Polskiego ks. bp Józef Guzdek, w liście skierowanym do organizatorów napisał: „Składam hołd żołnierzom, którzy 75 lat temu stoczyli ciężki bój pod Barakiem. Mieli w sobie siłę, odwagę i determinację, aby walczyć o wolną Polskę. Ich męstwo i duch walki są dowodem wielkiego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie. Bitwa pod Barakiem stała się symbolem żołnierskiej odwagi, wierności przysiędze, ofiarności i poświęcenia.”

To poświęcenie i danina krwi przelanej za Polskę, nie może zostać zapominana, dlatego od kilku już lat gromadzimy się także na wojennych kwaterach cmentarza parafialnego, aby uczestniczyć w Apelu Poległych oraz oddać hołd męstwu i odwadze żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza. W tym roku uroczystości rozpoczną się w niedzielę 7 września o godz. 19 . Nad mogiłami poległych żołnierzy modlitwę poprowadzą kapłani, w tym kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. komandor ppor. Ryszard Preuus. Zabrzmią wymowne słowa Apelu Poległych i salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na zakończenie w świetle pochodni delegacje złożą wieńce pod pomnikiem strzegącym wojennych mogił.

W poniedziałek 8 września w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, przy ulicy Kościuszki odbędzie się uroczysta zbiórka, w czasie którego odsłonięty zostanie pomnik pamięci żołnierzy KOP. W jego podstawie umieszczona będzie ziemia z miejsc bitewnych i mogił żołnierzy KOP. Ślubowanie na sztandar Szkoły, złożą uczniowie klas pierwszych. Szkolną uroczystość zakończy okolicznościowy montaż słowno–muzyczny. Korpus Ochrony Pogranicza, od 20007 roku patron Szkoły, to wojskowa formacja graniczna stojąca na straży polskich granic w latach 1924-1939

Następnie o godz. 11.15 uczestnicy uroczystości zbiorą się na Placu Marii Konopnickiej, przy Starostwie Powiatowym, aby przemaszerować do szydłowieckiej świątyni farnej na Mszę świętą sprawowaną pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy, dziekana Straży Granicznej. Ordynariatu Polowego.

Uroczystości przy Pomniku „Żołnierzom Września 1939” w Baraku koło Szydłowca rozpoczną się o godz. 12.30 . W miejscu Bitwy zazwyczaj w ceremonii patriotycznej uczestniczy bardzo wiele delegacji, w tym młodzież z klas mundurowych ZS im. KOP w Szydłowcu. Szkoła w namacalny sposób jest nosicielem pamięci o polskich żołnierzach z Bitwy pod Barakiem. Uroczystość zakończy spotkanie przy żołnierskiej grochówce.

W tegorocznych obchodach weźmie udział zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej generał brygady SG Jacek Bajger. Organizatorami obchodów 75-lecia Bitwy pod Barakiem są: Powiat Szydłowiecki, Gmina Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Zespół Szkół im. KOP i SzCKiS Zamek.

Patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Biskup Polowy WP ks. bp Józef Guzdek i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dywizji SG Dominik Tracz.


Dodaj Komentarz