Szydłowiec. Zbliżają się Obchody 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Centralne Obchody 154 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, odbedą się w dniach od 20 do 22 stycznia 2017 roku, głównie w Szydłowcu, Suchedniowie, Bodzentynie i Wąchocku, gdzie w niedzielę planowane są uroczystości państwowe przy pomniku gen. Mariana Langiewicza.

W Szydłowcu w piatek 20 stycznia te uroczystości bedą miały swoje rozpoczecie. W naszym mieście zaplanowano program podobny jak w ubiegłych latach: godz. 15.00 Rozpoczecie obchodów i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Godz. 15.20 Msza św. w kosciele św. Zygmunta w intencji Powstańców 1863r. i Ojczyzny. Około 16:20 – Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Adama Malanowicza. 16:30 Złożenie wiązanek kwiatów na grobach Powstańców na cmentarzu parafialnym. 16:50 – Złożenie kwiatów przy Kapliczce na skrzyżowaniu ulic: Kąpielowej, Narutowicza i Sowińskiego). O 17:00 na Zamku rozpoczna się uroczystości patriotyczne.

Powstanie styczniowe było zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków, zasięgiem objęło tereny zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Trwało około piętnastu miesięcy. Wzielo w nim udział w różnych okresach i z różna intensywnością kilkaset tysięcy ludzi. Popularność zyskało dzięki powiązaniu idei niepodległosciowych z najważniejszą wówczas kwestią społeczną, tj. uwłaszczenie chłopów. Nadanie chłopom ziemi przyczyniło się do uczynienia ich obywatelami i dało asumpt do rozwoju polskiej świadomości narodowej, co ostatecznie po latach w 1918 roku, doprowadziło w wyniku wydarzeń historycznych do odzyskania poskiej niepodległości.


Tagi: ,

Szydłowiecki smog

Mroźna i sucha pogoda, jaka mamy od kilku dni, to czynniki które niekorzystnie oddziaływują na nasze samopoczucie,, przy tym wysokie ciśnienie dodatkowo powoduje zwiększone zagrożenie smogiem w Szydłowcu. Zimą w związku z rozpowszechnionym paleniem w piecach węglowych, węglem niskiej jakości, występuje w naszym mieście uciążliwe, przekroczenia norm zanieczyszczeń. Dotyczy to szczególnie pyłu zawieszonego. W czasie niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak w ostatnich dniach, można zaobserwować smog. Po prostu czuć go i widać.

Problem ten potęguje niestety rozpowszechnione, bezkarne, spalanie w instalacjach domowych, różnego rodzaju śmieci. Z kominów więc wydobywają się pokaźne ilości zanieczyszczeń: toksyczne pyły, rakotwórczy benzo(α)piren oraz inne szkodliwe substancje. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Szydłowcu jest bowiem emisja bytowa oraz emisja, którą generuje transport prywatny. Źródłem emisji punktowej w zasadzie w Szydłowcu jest tylko Ciepłownia Miejska, która ma obowiązek kupowania pozwoleń na emisje CO 2.

Źródłem benzo(α)pirenu oprócz niepełnego spalania paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna w paleniskach domowych, są także pożary lasów, wypalanie łąk oraz źródła mobilne, w tym szczególnie pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, budowlane i przemysłowe: a nawet niewinne smażenie mięsa. Warto zadbać wtedy o wentylacje.


Tagi:

Styczniowa zima, mocno trzyma

Od kilku dni w całej Polsce panują bardzo niskie temperatury. W Szydłowcu można było rano odnotować temperatury poniżej - 20 stopni. Spadło także sporo śniegu. Do tego wiatr wzmaga termiczne odczucie chłodu. W taką pogodę chętnie pozostajemy w domach, tym bardziej że to sezon infekcji i przeziębień.

Dodatkowo w prognozach długoterminowych, raczej już nie widać w styczniu takiej fali zimna, jaką mamy obecnie. Temperatura powoli będzie się podnosić. Póki więc mamy taką możliwość, cieszmy się piękną zimą. Wyciągajmy sanki i łyżwy, sprzęty kiedyś także i u nas mocno popularne.

Potężne fale Bałtyku, gnane silnym wiatrem wyrządziły na jego wybrzeżu ogromne szkody. Huragan Axel zniszczył molo w Sopocie. Spustoszył też wiele plaż. Możemy więc powiedzieć, że u nas jednak mimo wszystko jest spokojnie (może po za mieszkańcami Osiedla przy Kolejce, których awaria rury wodociągu pozbawiła wody).


Tagi: ,

III Szydłowiecki Orszak Trzech Króli

W najstarsze chrześcijańskie święto ulicami Szydłowca, przeszedł Orszak Trzech Króli. Wydarzenie w swej formie nawiązuje do XIII wiecznych jaselek wzorowanych na misteriach franciszkańskich. Nie bez przyczyny hasłem Orszaku, było więc w tym roku franciszkańskie zawołanie "Pokój i dobro". Animatorem szydłowieckiej edycji Orszaku, organizowanego od 2 lat jest ks. Andrzej Kania.

W Polsce Uroczystość Objawienia Pańskiego od zawsze było jednym z najważniejszych świąt kościelnych. Dobrze, że obecnie rodzi się tradycja radosnego przeżywania tego święta we wspólnocie, wraz z przedstawicielami różnych grup parafialnych i lokalnych. Inicjatywa orszakowa spotkała sie w naszym mieście z żywym odzewem, o czym świadczy rozmach przedsięwzięcia.

Tradycją Świąt Epifanii jest oznaczanie drzwi domów zamieszkałych przez katolików napisami, nawiązującymi do imion Trzech Mędrców literami K+M+B albo napisem C+M+B (Christus mansionem benedicat), ewentualnie nawiązując do imion Józefa, Maryi i Jezusa J+M+J i aktualną datą roku. Zwyczaj ten nawiązuje do historii opisanej w Księdze Wyjścia, kiedy to Żydzi oznaczali krwią baranka paschalnego odrzwia swoich domów., chroniąc się tym samym od morderczego działania Anioła Śmierci. Napis dla chrześcijan jest publicznym wyznaniem wiary i prośbą o błogosławieństwo.


Tagi: , ,

Epifania i Orszak Trzech Króli

W farze św. Zygmunta, ks. kan. Adam Radzimirski 6 stycznia o godz. 10.30 celebrował (orszakową) Mszę świętą Uroczystości Objawienia Pańskiego ( Epifanii). W czasie Liturgii, zaprezentowane zostały scenki inspirowane fragmentem Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,1-12), zawierającym opis pokłonu mędrców ze Wschodu. „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.”

W czasie eucharystycznej liturgii Celebrans pobłogosławił kredę i kadzidło, używane przez wiernych do okadzenia domów i oznaczenia drzwi. Bezpośrednio po Eucharystii, wyruszono na trasę orszakową, która w tym roku wiodła ulicami Kielecką, Kościuszki, Widok i Radomską do Rynku Wielkiego. Dzieło Oraszku w Szydłowcu, od począku związne jest z osobą ks. Andrzeja Kani.

Opowieść o Trzech Królach jest nieodłączną cześcią tradycji chrześcijańskiej. Kościoł świętując teofanię, czyli objawienie się Boga. Nieodmienne za Ewangelią przypomina, że Mędrcy za światłem gwiazdy dotarli do Chrystusa. Przstrzega także przed światłem błędnych gwiazd, takich jak przemoc, kłamstwo, sekty i błędne religie odwodzące od Chrystusa, odwodzące od Betlejem.


Tagi:

Opłatek Rzemiosła

Świąteczno-noworoczne spotkanie szydłowieckich rzemieślników, z udziałem przedstawicieli władz powiatu i miasta odbyło się 5 stycznia w Sali Domu Weselnego Anny Orlickiej „Lodownia”. Na początku bożonarodzeniowego spotkania Słowo Boże odczytał i modlitwę poprowadził kapelan szydłowieckich przedsiębiorców, dziekan dekanatu szydłowieckiego ks. kan. Adam Radzimirski. Ksiądz Dziekan złożył noworoczne życzenia i pobłogosławił zebranych. Życzenia składane przy łamaniu się opłatkiem, ubogaciła śpiewem kolęd Klaudia Drożdż.

Przy świątecznym stole kontynuowano rozmowy środowiskowe i wymianę doświadczeń oraz życzeń. Głos zabrali przewodniczący RM A.M Koniarczyk, prezes Izby Rzemiosła w Radomiu Jan Jaworski i prezes Spółdzielni Rzemieślniczej Marek Sokołowski

W spotkaniu zorganizowanym przez Spółdzielnie Rzemiosł Różnych i skupiający pracodawców Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu uczestniczyło blisko 30 właścicieli firm i przedsiębiorstw. Na ich zaproszenie odpowiedzieli swoją obecnością: starosta Włodzimierz Górlicki, przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, burmistrz Artur Ludew i przewodniczący Rady Miejskiej Artur Marek Koniarczyk. Warto podkreślić, że rodzinne firmy rzemieślnicze na terenie powiatu szydłowieckiego zatrudniają zdecydowaną większość pracowników zatrudnionych w sektorze produkcji, usług i handlu.


Tagi: ,

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Świat spragniony jest dobra, piękna i pokoju. Szuka po omacku miłości, jednak trudno ją znależć po za Bogiem, który jest Miłością. Na ten czas Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to "Dziewica wydaje na świat Wszechmocnego", kiedy to Jezus Chrystus rodzi sie dla nas, życzymy wiele radości i pokoju.

Błogoslawieństwa od Bożej Dzieciny. Obfitości dobra i łaski od Króla narodów. Radosnych Świąt. Z pozdrowieniami Marek Sokołowski