Tagi: ,

Witaj, majowa jutrzenko

Rocznicowe obchody uchwalenia pierwszej pisanej, nowoczesnej polskiej konstytucji odbyły się 3 maja na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Obchody mają miejski charakter i przebiegają co roku według podobnego scenariusza. W tym roku przemówienie okolicznościowe odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. Poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz grupa mieszkańców miasta i okolic dopełniały ceremoniału.

Gośćmi władz miejskich byli: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk. Słowa przemówienia do obecnych na Rynku skierował wojewoda Kozłowski. Pogratulował mieszkańcom Szydłowca osiągnięć, w szczególności programu rewitalizacji Miasta oraz wyraził nadzieję że te działania i procesy modernizacyjne kraju, przyczynią się w przyszłości do likwidacji szydłowieckiego bezrobocia, tak abyśmy mogli wspólnie pracować dla Polski. Tradycyjnie oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Orkiestra Dęta, kierowana przez kapelmistrza Henryka Kapturskiego.

W szydłowieckiej farze Mszę świętą za Ojczyznę celebrował prowincjał Pallotynów ks. Leszek Gwarek. Kazanie wygłosił ks. Bogumił Mleczkowski. Wskazał w nim na związek w dziejach ojczystych religijności i patriotyzmu. Przypomniał początki polskiej maryjności sięgające początków polskich dziejów, maryjności która w okresie szwedzkiego potopu doprowadziła do aktu obrania Matki Bożej na Królową Narodu Polskiego.


Tagi: ,

Maryjny maj

Maj, to miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe, podczas których odmawiana lub śpiewana jest Litania Loretańska odbywają się w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych. Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską to modlitwa błagalna. Składająca się z szeregu wezwań-inwokacji, po których następuje stała odpowiedź, „Módl się za nami”. Pierwsze wezwania tej litanii powstały w XII wieku. Kolejne dołączane były przez stulecia aż do obecnych czasów. Ostatnich latach dodano wezwanie Matko Miłosierdzia

W czasie Majówki odmawia się także starożytną modlitwę Kościóła, skierowaną do Matki Bożej "Pod Twoją obronę". Początków nabożeństwa majowego, można szukać już w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację. W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.