Spotkanie rodzin DK

W gościnnych murach Wyższego Seminarium Duchownego 20 stycznia odbyło się spotkanie animatorów rodzin Domowego Kościoła. W czasie kilkugodzinnego spotkania odpowiedzialni za prace ruchu Ania i Marek Kwiatkowscy oraz moderatorzy ks. Grzegorz Lipiec, ks. Maciej Korczyński i s. Anna Baćmaga, przedstawili bieżące sprawy Ruchu. Z koncertem kolęd wystąpił obchodzący w 2013 roku 20 lecie działalności Chór Mieszany „Campanella”, z II Liceum im. Marii Konopnickiej w Radomia, pod kierunkiem Marii Wrześińskiej-Siczek.

W uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez księży moderatorów pod przewodnictwem ordynariusza radomskiego ks. bp. Henryka Tomasika modlono się w intencji rodzin, w szczególności rodzin zrzeszonych w tej wspólnocie rodzin katolickich.

W kazaniu ks. bp H. Tomasik w nawiązaniu do czytań biblijnych, opisujących powołanie prorockie Izajasza i cud uczyniony na prośbę Maryi, przez Pana Jezusa w kanie Galilejskiej podkreślił znaczenie narzeczeństwa i małżeństwa, które są darem i tajemnicą zarazem. Do tej miłości, Bóg porównuje swoją miłość do Ludu Wybranego. Miłość wyrażającą się w powołaniu proroków i w misji Syna Bożego, który przeszedł dobrze czyniąc. Na weselu w Kanie obdarowywuje małżonków i weselników i objawia swoją chwałę.

Bóg obdarowywuje i czeka na wdzięczność, wielkim darem jest Matka Boża. Darem jest sam Duch Święty, którego dary owocują charyzmatami dla budowy Kościoła - mówił Biskup. Dodał także ksiądz Biskup, że każdy dar jest zadaniem i tajemnicą oraz zaapelował, aby serca ludzi wierzących, były wypełnione dobrym obrazem Pana Boga.

Spotkanie rodzin zakończyła agapa i życzenia opłatkowe. Domowy Kościół rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie, działa w diecezji radomskiej już ponad 4o lat. Domowy Kościół jest formacją, skierowaną wyłącznie do małżeństw sakramentalnych, gdzie małżonkwie zawierza się mocy Bog, z ufnością, że to On ich zjednoczy i doprowadzi do wspołonty serca i ducha, pomimo ich różności.


Dodaj Komentarz