Tagi: ,

Wędrowali po granicy..

Uczniowie klasy trzeciej ochrona granicy z Zespołu Szkół im. KOP mają za sobą już dwa dni szkolenia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy KOP w Kętrzynie. W doskonale przygotowanym przez Zespół Metodyki Kształcenia programie szkolenia zrealizowano już zapoznanie uczniów z infrastrukturą CSSG, szkolenie z zasad pierwszej pomocy oraz test sprawnościowy. Zapoznano także uczniów, z jednym z odcinków granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską.

Licealiści zwiedzili także przejścia graniczne w Gołdapi; Placówkę Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, byli na trój styku granicy polsko-litewsko-rosyjskiej. Przy okazji zwiedzili, w Stańczykach zabytkowe, słynne, stare mosty kolejowe podobne do rzymskich akweduktów. W czasie obozu szkoleniowego licealiści z szydłowieckiego Zespołu Szkół im. KOP, zapoznali się z budową i zasadami posługiwania się bronią będącą na wyposażeniu funkcjonariuszy SG, zasadami celowania oraz ćwiczyli strzelanie z broni pneumatycznej na trenażerze. W terenie przeszli szkolenie z posługiwania się mapą oraz praktyczne zajęcia z terenoznawstwa. W programie obozu szkoleniowego znalzały się także wycieczki do Bazyliki w Świętej Lipce i Wilczego Szańca w Gierłoży, oraz do innych atrakcyjnych miejsc regionu. Młodzież zakwaterowana jest na terenie CSSG, koszty transportu pokrywa SG i powiat szydłowiecki. Uczniami opiekują się ze strony Szkoły, nauczycielki: Jolanta Kubik i Beata Sokołowska, ze strony CSSG w Kętrzynie major Czesław Świdwa.

Klasy licealne ochrona granicy w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza utworzone zostały na mocy porozumienia pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, Zespołem Szkół im. KOP i Starostwem Powiatowym w Szydłowcu.


Dodaj Komentarz