Spotkanie Prawicy

Z udziałem ks. bp. Henryka Tomasika 22 grudnia w Radomiu odbyło się spotkanie członków i sympatyków Prawicy Rzeczpospolitej oraz zaproszonych gości. Zebranych powitała Lucyna Wiśniewska, która przewodzi radomskim strukturom tej partii, byli wśród gości poseł Marek Suski, senator Stanisław Karczewski, prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, wiceprezydent Anna Kwiecień, radny mazowiecki Jan Rejczak a także radni i samorządowcy z Radomia, Jedlni Letnisko, Szydłowca. Przedstawiciele partii politycznych: Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciele organizacji społecznych i kombatanci oraz liczni kapłani, zaangażowani w działania społeczne.

Ordynariusz radomski odmówił modlitwę za zebranych, podziękował za zaangażowanie członków Partii Marka Jurka, w ukazywanie obecności Boga w życiu narodu i promocję wartości wiary i kultury narodowej oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W przemówieniu inaugurującym spotkanie prezes partii Marek Jurek wyraził przekonanie, że rok 2013 będzie kolejnym rokiem zmagania o to jak określił abyśmy klucze do własnego domu i do własnego sejfu mieli u siebie. Marszałek Jurek nawiązał w ten sposób do działania rządu na rzecz włączania się Polski, w pakt fiskalny krajów strefy euro i zamiarów przyjęcia w Polsce, tej waluty. Podkreślił nawiązując do prób laicyzacji życia publicznego, że Kościół Katolicki ma od dawna swoje miejsce, w życiu narodu i państwa polskiego.

Poseł Marek Suski z kolei powiedział, że wiele instytucji państwowych powołanych do obrony niepodległości i interesów Polski, niestety tego nie robi. Grozi nam przez to utrata własnej podmiotowości i państwowości. Przestrzegał przed nasilającymi się negatywnymi zjawiskami i działaniami skierowanymi przeciwko wierze, moralności i dobrym obyczajom. Godzą one w tożsamość narodową, w samą istotę narodu. Senator St. Karczewski przypomniał zaś wydarzenia z przed 7 lat, kiedy to prezydent Lech Kaczyński składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, któremu przewodniczył ówczesny Marszalek Sejmu Marek Jurek.


Tagi: ,

Prawica RP: polskie prawo nie pozwala niszczyć zarodków

Żaden z przepisów polskiego prawa nie zezwala na zniszczenie życia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, że zostało poczęte jako „nadliczbowe” - brzmi oświadczenie Prawicy RP przed jutrzejszą debatą w Sejmie nad projektami ustaw regulujących procedurę in vitro. Ugrupowanie Marka Jurka zwraca się do parlamentarzystów i „wszystkich wykonujących władzę publiczną do realizacji praw należnych dzieciom poczętym pozaustrojowo”.

W oświadczeniu "W obronie prawa do życia dzieci poczętych in vitro", w przeddzień sejmowej debaty m.in. nad rządowym projektem ustawy in vitro, Prawica RP "raz jeszcze wzywa Parlament oraz wszystkich wykonujących władzę publiczną do realizacji praw należnych dzieciom poczętym pozaustrojowo". "Zdecydowanie sprzeciwiamy się negacji ich ludzkiej godności i ich dyskryminacji przejawiającej się szczególnie przez odmawianie im praw zawartych w polskich przepisach dotyczących ochrony życia dzieci poczętych" - napisano w oświadczeniu podpisanym przez Marka Jurka i Mariana Piłkę, prezesa i wiceprezesa Prawicy RP. Ugrupowanie Marka Jurka podkreśla ponadto, że żaden z przepisów polskiego prawa nie zezwala na zniszczenie życia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, że zostało poczęte jako „nadliczbowe”. I przypomina, że Sejm RP w uchwale z 21 lipca 2006 roku wyraźnie, ogromną, ponad 83-procentową większością głosów stwierdził, iż „niszczenie ludzkich embrionów (…) narusza art. 157a Kodeksu Karnego, przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego”. Za uchwałą tą głosowała, tak jak większość posłów Platformy Obywatelskiej, również premier Ewa Kopacz - zaznaczają Marek Jurek i Marian Piłka.

Przypominają również, że od przeszło dwóch lat czeka w Sejmie na rozpatrzenie projekt rezolucji wzywającej wszystkie władze publiczne do konkretnych działań wykonujących prawną ochronę należną dzieciom poczętym in vitro. Projekt ten wpłynął do laski marszałkowskiej pod koniec 2012 r., a 8 stycznia 2013 został skierowany do pierwszego czytania. Czytanie jednak do tej pory się nie odbyło. "Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli zasiadających w Sejmie: nie zastępujcie abstrakcyjną gadaniną obrony konkretnych praw należnych tym, którzy są tacy sami jak każdy z nas w chwili, gdy z ciała rodziców otrzymywał swoją indywidualną tożsamość!" - napisali Marek Jurek i Marian Piłka. Ich zdaniem, nie wolno rozpatrywać projektów ustawodawstwa in vitro tak, jakby dzieci poczętych pozaustrojowo nie dotyczyło prawo dotyczące życia dziecka poczętego w ogóle. Żaden przepis polskiego prawa nie wprowadza rozróżnienia na dzieci poczęte in ventre i in vitro, żaden nie usprawiedliwia tego rodzaju dyskryminacji. "Wzywamy Sejm RP do uczciwych działań przeciw bezprawiu wobec dzieci poczętych pozaustrojowo, które to działania muszą poprzedzać jakiekolwiek debaty na temat ustawodawstwa in vitro" - dodają na zakończenie politycy Prawicy RP.


Sezon opłatkowy w pełni. Radomskie spotkanie Prawicy Rzeczypospolitej

Tradycją się stają inspirowane Świętami Bożego Narodzenia, spotkania opłatkowe różnych wspólnot społecznych i politycznych. W Radomiu na takim świątecznym Opłatku, spotkało się środowisko Prawicy Rzeczypospolitej. Partii chrześcijańsko-konserwatywnej, której liderem jest Europoseł Marek Jurek. Na spotkanie przybyli członkowie partii, sympatycy i zaproszeni goście z terenu Ziemi Radomskiej. W spotkaniu uczestniczył biskup ordynariusz Henryk Tomasik i liczni przedstawiciele duchowieństwa.

Gości powitała wiceprezes Lucyna Wiśniewska. Marek Jurek nawiązując do zbliżających się świąt, mówił "W różnych kulturach i narodach, gdzie sięga chrześcijaństwo ludzie będą pamiętać, że Bóg się narodził". Dobra zmiana na którą oczekiwali Polacy się rozpoczęła. Zachęcał aby odważnie wypełniać swój obowiązek wynikający z uczestnictwa w życiu publicznym, także tych, którzy nie otrzymali mandatu, a otrzymali wiele głosów społecznego poparcia w wyborach. Trzeba wysiłkiem każdego mówił M.Jurek - budować rzeczy trwałe wynikające z wiary. "Pracować na rzecz polskiej gospodarki, przedsiębiorczości, tak aby była w Polsce praca, aby młodzi nie musieli opuszać Polski, bo jeszcze pogłębia problem demograficzny". Nawiązując do swej pracy w Europarlamencie, wskazywał na nasilające się w władzach UE tendencje do konfiskaty uprawnień państw narodowych, ataki na życie nienarodzonych dzieci. Nasilającą się walkę cywilizacji. Zachęcał aby wszyscy pełniący służbę publiczną, czynili to ofiarnie, mając na uwadze idee silnej Polski służącej cywilizacji życia.

Ksiądz biskup Tomasik odczytał Ewangelie święta o Narodzinach Zbawiciela, pobłogosławił opłatki i złożył życzenia: Bożego Pokoju, sumy darów które przynosi Chrystus. Podziękował za zatroskanie o kształt życia społecznego i za dawane świadectwo, potwierdzające że Prawica Rzeczypospolitej jest potrzebna Polsce. Po złożeniu życzeń i połamaniu się opłatkiem był czas na rozmowy i dzielenie się życiem.