Sezon opłatkowy w pełni. Radomskie spotkanie Prawicy Rzeczypospolitej

Tradycją się stają inspirowane Świętami Bożego Narodzenia, spotkania opłatkowe różnych wspólnot społecznych i politycznych. W Radomiu na takim świątecznym Opłatku, spotkało się środowisko Prawicy Rzeczypospolitej. Partii chrześcijańsko-konserwatywnej, której liderem jest Europoseł Marek Jurek. Na spotkanie przybyli członkowie partii, sympatycy i zaproszeni goście z terenu Ziemi Radomskiej. W spotkaniu uczestniczył biskup ordynariusz Henryk Tomasik i liczni przedstawiciele duchowieństwa.

Gości powitała wiceprezes Lucyna Wiśniewska. Marek Jurek nawiązując do zbliżających się świąt, mówił "W różnych kulturach i narodach, gdzie sięga chrześcijaństwo ludzie będą pamiętać, że Bóg się narodził". Dobra zmiana na którą oczekiwali Polacy się rozpoczęła. Zachęcał aby odważnie wypełniać swój obowiązek wynikający z uczestnictwa w życiu publicznym, także tych, którzy nie otrzymali mandatu, a otrzymali wiele głosów społecznego poparcia w wyborach. Trzeba wysiłkiem każdego mówił M.Jurek - budować rzeczy trwałe wynikające z wiary. "Pracować na rzecz polskiej gospodarki, przedsiębiorczości, tak aby była w Polsce praca, aby młodzi nie musieli opuszać Polski, bo jeszcze pogłębia problem demograficzny". Nawiązując do swej pracy w Europarlamencie, wskazywał na nasilające się w władzach UE tendencje do konfiskaty uprawnień państw narodowych, ataki na życie nienarodzonych dzieci. Nasilającą się walkę cywilizacji. Zachęcał aby wszyscy pełniący służbę publiczną, czynili to ofiarnie, mając na uwadze idee silnej Polski służącej cywilizacji życia.

Ksiądz biskup Tomasik odczytał Ewangelie święta o Narodzinach Zbawiciela, pobłogosławił opłatki i złożył życzenia: Bożego Pokoju, sumy darów które przynosi Chrystus. Podziękował za zatroskanie o kształt życia społecznego i za dawane świadectwo, potwierdzające że Prawica Rzeczypospolitej jest potrzebna Polsce. Po złożeniu życzeń i połamaniu się opłatkiem był czas na rozmowy i dzielenie się życiem.