Tagi: ,

Warszawa. Ślubowanie w Nadwiślańskim Oddziale SG

Dzisiaj w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Wręczone zostały także akty mianowania na wyższy stopień. Uroczystość miała miejsce w Sali im. Stefana Starzyńskiego, w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wziął w niej udział wojewoda Jacek Kozłowski.

Ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Zbigniewem Bartnickim, złożyło 53 funkcjonariuszy, 17 kobiet i 36 mężczyzn. Od 11 lutego rozpoczną oni 9-miesięczne szkolenie podstawowe, a następnie szkolenie z zakresu szkoły podoficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Po zakończeniu szkolenia zostaną skierowani do realizacji zadań służbowych w placówkach NwOSG w Warszawie, Modlinie, Łodzi, Bydgoszczy i Kielcach. Pułkownik Z. Bartnicki w swoim wystąpieniu po zakończeniu ślubowania, pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji i wyraził nadzieję, że złożone dzisiaj ślubowanie stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej Ojczyzny.

Dziekan Straży Granicznej płk SG Zbigniew Kępa życzył nowoprzyjętym funkcjonariuszom, aby poprzez służbę graniczną przyczyniali się do bezpieczeństwa Ojczyzny, a także rozwoju i szczęścia swoich rodzin, pamiętając przy tym, o tych, którzy w innym, trudnym czasie umieli dobro Ojczyzny uznać za nadrzędną wartość. Tak czynili Powstańcy Warszawscy i Powstańcy Styczniowi. Romuald Traugutt, dobrze służył swojej rodzinie, ale kiedy to było konieczne pozostawił ją pod opieką swej żony i stanął na czele Powstania. Dzisiaj mamy inne uwarunkowania służby, ale przecież nie możemy wykluczyć takiej konieczności - dodał Dziekan Straży Granicznej. Udzielił on także nowoprzyjętym funkcjonariuszom kapłańskiego błogosławieństwa. Komendant Z. Bartnicki wręczył następnie awansowanym funkcjonariuszom akty mianowania na wyższy stopień, a także odznaczył pana Radosława Grzędę, Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na zakończenie Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, złożył gratulacje nowoprzyjętym, awansowanym i odznaczonym. Wyraził także swoje uznanie dla funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, za służbę na przejściach granicznych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu oraz za służbę imigracyjną oraz za zaangażowanie i pomoc w sytuacjach kryzysowych. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz służb mundurowych, samorządów i instytucji, z którymi, na co dzień Nadwiślański Oddział SG współpracuje. Dowódcą uroczystości był kpt. SG Sebastian Karamać.


Dodaj Komentarz