Tagi: , ,

72. rocznica bitwy pod Ciechostowicami i Huciskiem

W kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach, Gmina Chlewiska ks. proboszcz Wiktor Bąka odprawił dziś mszę świętę, w intencji żołnierzy Armii Krajowej z oddziału „Marii” ppor. Ignacego Pisarskiego i oddziału „Huragana” por. Kazimierza Aleksandrowicza. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik na leśnej polanie pod Huciskiem. Zofia Pawlak prezes Koła w Szydłowcu ŚZŻAK, przypomniła historię bitwy i miejsca pochówku poległych żołnierzy.

Delegacje kombatantów, samorządowców oraz przedstawiciele miejscowości Ciechostowice i Budki - złożyli wiązanki białoczerwonych kwiatów. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe AK Z Radomia, Kozienic, Skaryszewa, Iłży i Szydłowca oraz poczty sztandarowe Powiatu Szydłowieckiego, Gminy Szydłowiec i Zespołu Szkół w Majdowie.

Z historii. Przed 72 laty w nocy z 26/27 i w dzień 27 sierpnia 1944, żołnierze Armii Krajowej stoczyli w ramach Akcji „Burza”, ciężki bój z okupacyjnymi wojskami niemieckimi złożonymi głównie z żołnierzy ukraińskich tak zwanych "własowców". W walce poległo 7 partyzantów AK z ubezpieczenia kompanii ppor. Ignacego Pisarskiego pseud. „Maria”. Mieszkańcy Huciska pochowali poległych w miejscu walki. Do dziś w tej leśnej mogile spoczywają prochy 3 żołnierzy. Odsłonięcie pomnika odbyło sie 20 września 1987 roku.


Tagi: ,

Modernizacja niebezpiecznego odcinka drogi przed Antoniowem

Niebezpieczny zakręt na drodze powiatowej pomiędzy Hutą a Antoniowem jest obecnie przebudowywany. Na zlecenie Powiatu Szydłowieckiego prace wykonuje firma Budromost.

W opinii dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Ruszczyka, modernizacja 250 metrowego odcinka drogi poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Jezdnia będzie poszerzona z 5 do 5,5 metra oraz położone będą dwie warstwy nowego asfaltu.

Do naprawy głównej pozostaje wciąż ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi w Antoniowie. Droga łączy powiat szydłowiecki z powiatem koneckim i jest dość intensywnie użytkowana. Po stronie powiatu koneckiego do naprawy pozostaje wciąż około 6 kilometrowy odcinek pomiędzy Antoniowem a Niekłaniem. W minionych latach zarówno po stronie powiatu szydłowieckiego jak i koneckiego zmodernizowano znaczne odcinki tej drogi.


Szydłowiec na szlaku niecodziennych podróżników

Pang i Betty są małżeństwem podróżników z Hong Kongu. Rozpoczęli swoją niecodzienna przygodę od pieszej wędrówki w 2014 roku, po Chinach, Wietnamie i Kambodży. Szybko uświadomili sobie, że chodzenie jest za wolnym sposobem zwiedzania świata, załadowali więc swoje rowery i opuścili dom ponownie.

Podróżowali wtedy przez 6 miesięcy po Japonii. Teraz Pang i Betty są w trakcie 19-sto miesięcznej podróży po Europie. Rozpoczęli ją we Frankfurcie, przejechali przez Niemcy, Czechy. Następnie udali się do Polski. W drodze ze stolicy naszgo kraju do Krakowa zatrzymali się w Szydłowcu. Tutaj skorzystali z gościny u jednej z rodzin, przy okazji mogli poznać i zwiedzić nasze miasto. Szydłowiec zrobił na nich bardzo dobre wrażenie. Podobał im się Rynek Wielki, Zamek i szczególnie Góra Trzech Krzyży z widokiem na nocne miasto, Drogę Mleczną i spadającą gwiazdę.

facebook: https://www.facebook.com/Liang2/about https://www.facebook.com/kmbho


Wytyczono przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Kolejowej i Obwodnicy

Poruszaliśmy problem z jakim borykali się pracownicy szydłowieckich firm zlokalizowanych po wschodniej obwodnicy S-7 ul Kolejowej. Problem ten znalazł miejsce na łamach Tygodnika Szydłowieckiego, w jego dzisiejszym (17.08.2016) numerze. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej i obwodnicy Szydłowca, to obecnie plac budowy wiaduktu i mającej przebiegać tu w zagłębieniu ekspresowej S-7. Po zmianie organizacji ruchu, zlikwidowano tu przejście dla pieszych, a dla samochodów wyznaczono około 1,5 km objazd. Jednak dziś wieczorem była już wytyczona nowa droga dla pieszych omijająca odcinek przy budowanym wiadukcie.

Obejście to liczy obecnie około 250 metrów, a nie jak przed jego wytyczeniem ponad półtora kilometra.

Rzec można że apel największych szydłowieckich firm został wysłuchany, a dotyczył on niebagatelnej sprawy bo bezpieczeństwa pieszych, pracowników i mieszkańców tej wschodniej części miasta i gminy, zmuszonych korzystać z niebezpiecznych skrótów.


Szydłowieckie Obchody Cudu nad Wisłą

W czasie uroczystej Mszy świętej celebrowanej 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, przez ks. kan. Adama Radzimirskiego, modlono się o pomyślność dla Ojczyzny i błogosławieństwo Boże dla niej. Polecano także Bogu Wojsko Polskie, w dniu żołnierskiego święta oraz rolników czczących zwyczajowo, w tym dniu, Matkę Boską Zielną.

Po przemarszu uczestników pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, ks. Krzysztof Nowosielski odmówił modlitwę za obrońców i żołnierzy walczących o jej niepodległość, szczególnie w 1920 roku podczas Bitwy Warszawskiej. Burmistrz Artur Ludew odczytał przygotowaną notkę historyczną. Głos zabrali także poseł Leszek Ruszczyk i kierownik delegatury UW Krzysztof Murawski. Następnie delegacje, w asyście strzelców Związku Strzeleckiego, złożyły kwiaty przy Pomniku Marszałka Polski.

Patriotyczne, miejskie obchody "Cudu nad Wisłą", zakończył koncert utworów wojskowych, w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej, pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego.


Jasnogórski odpust Wniebowzięcia NMP

Na Jasną Górę z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP w 52 pielgrzymkach pieszych przyszło około 65 tysięcy pątników. Na rowerach przyjechało 104 grupy cyklistów. Pątnicy rozważali w drodze słowa papieża Franciszka o miłosierdziu. Prosili też o nowy zapał ewangelizacyjny i o pokój na świecie. W uroczystość Wniebowzięcia we mszy świętej na wałach jasnogórskich wzięło udział około sto tysięcy wiernych. Mszy przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Tegoroczny odpust maryjny był w jasnogórskim sanktuarium dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży i chrzest Polski.

W kazaniu abp Depo mówił "Polska jest darem, dla którego warto podjąć spór o zwycięstwo prawdy i o przyszłość”. Przypomniał że w Polsce od jej chrztu "Chrześcijaństwo i polskość idą w parze”. Zauważył też, że trwający w różnych wymiarach spór o prawdę historyczną jest walką o przyszłość ojczystego domu. „Polska jest darem Boga, ojczystego domu, kultury, wiary i języka. Dlatego warto i trzeba o nią się spierać. Ale tu nie chodzi o kłótnię i pokonanie przeciwnika, chodzi przede wszystkim o zwycięstwo prawdy i o przyszłość ojczyzny” – mówił abp Depo.


Tagi: , , ,

Pracownicy maja problemy z dotarciem do pracy

Firmy zlokalizowane we wschodniej części Szydłowca i gminy, protestują w związku z utrudnieniami w dojściu do ich przedsiębiorstw. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej i obwodnicy Szydłowca, to obecnie plac budowy wiaduktu i drogi ekspresowej S 7. Ostatnio zmieniła się tutaj organizacja ruchu i zlikwidowano przejście dla pieszych, dla samochodów wyznaczono 1,5 km objazd. Praktycznie tę samą drogą powinni przebyć piesi.

W piśmie do Burmistrza Artura Ludwa, przedsiębiorcy apelują o utworzenie bezpiecznego przejścia na poziomie ul. Kolejowej. Wykonawca drogi przy reorganizacji objazdu, zlikwidował bowiem funkcjonujący dotychczas trakt pieszy, bez zapewnienia możliwości przejścia na droga stronę drogi. Innym postulowanym rozwiązaniem, gdyby wznowienie ruchu pieszego nie było możliwe, byłby przewóz osób, na drugą stronę budowy. Obecnie bowiem droga piesza wydłużyła się w tym miejscu o ok. 1,5 km. Protest podpisali przedstawiciele 7 największych firm mających siedziby lub zakłady produkcyjne we wschodniej części miasta i w jego pobliżu.

Sprawa dotyczy także mieszkańców tej części miasta.