Finał powiatowy Programu „Bezpieczna droga do szkoły”

Jak się zachować, jeśli jesteśmy świadkami wypadku? Jakie znaki drogowe obowiązują rowerzystę? Którą stroną drogi może poruszać się kolumna pieszych? To tylko kilka zagadnień poruszonych w teście dotyczącym przepisów ruchu drogowego. Test został przeprowadzony 25 listopada 2010r.. Jego adresatem byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ramach finału powiatowego konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, dokonał uroczystego otwarcia powiatowego finału IX edycji Programu przygotowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Organizatorem finału powiatowego był Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, przy udziale Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Szydłowcu. Imprezę poprowadzili: Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Joanna Strzelecka oraz uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 Krystian Korba. Konkurs podzielony był na dwie części. Najlepsi w części teoretycznej, wzięli następnie udział w części praktycznej. Uczniowie musieli pokonać na rowerach niełatwy tor przeszkód. Komisja sprawdzała testy, a tymczasem uczniowie z Zespołu Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu dali pokaz ratownictwa medycznego, pokaz sportowy, tanecznt i wokalny. Uczniów przygotowali nauczyciele: Dariusz Piasecki, Krzysztof Piwowarski, Magdalena Wasik. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu oraz nauczyciele, wyłoniła następujących zwycięzców Powiatowego Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”:

Kategoria: szkoły gimnazjalne – chłopcy 1. Marcin Czarnota z Publicznego Gimnazjum w Mirowie 2. Szymon Kowalik z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu 3. Jakub Adamczyk z Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu


Tagi: ,

Droga Krzyżowa młodych

W szydłowieckiej farze 24 lutego w pierwszy piątek Wielkiego Postu, o godz. 19 na nabożeństwie drogi krzyżowej spotkali się młodzi parafianie, aby rozważać miłość Chrystusa, która przejawiła się w w męce i śmierci krzyżowej. Muzyczną i wizualną kanwą nabożeństwa były fragmenty filmu „Pasja” Mela Gibsona. Oprawę muzyczną i śpiew prowadziła także Schola parafialna.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przybliża nam ogrom pokory Jezusa Chrystusa która okazała się w całej pełni w przyjęciu cierpienia i śmierci krzyżowej. Chrystus „istniejący w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem” lecz uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Właśnie ta pokora, która pochodzi z miłości, jest tym co prawdziwie Boskie i co daje Mu „imię ponad wszelkie imię”, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych”. (por. Kard. J. Ratzinger „Duch Liturgii”str 171)

Nabożeństwa drogi krzyżowej w okresie Wielkiego Postu odprawiane są w każdy piątek dla dzieci, dorosłych i młodzieży.


Tagi: ,

Krzyżu świety nade wszystko! Miejska Droga Krzyżowa

Tradycyjnie już w piątek na zakończenie wielkopostnych rekolekcji parafialnych, ulicami Szydłowca przeszła duża grupa wiernych z kapłanami z parafii św. Zygmunta, rozważając 14 stacji drogi krzyżowej. Rozważania pasyjne skupione wokół tematu mądrości krzyża, poprowadził rekolekcjonista ks. dr Jacek Kucharski.

W procesji drogi krzyżowej, wierni nieśli księgi Pisma Świętego. Ozdobny Ewangeliarz procesyjnie niósł także kapłan: ks. Norbert Skawiński. W czasie drogi śpiewem kierowali Ewa i Zbigniew Matlowie. Razem z wiernymi śpiewali pieśni o męce Chrystusa. Odmawiano także Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą prowadził ks. prob. Adama Radzimirski.

Na zakończenie pasyjnego nabożeństwa piątkowego, ks. J. Kucharski pobłogosławił wiernych Księgą Pisma Świętego.


Tagi: , , ,

Pracownicy maja problemy z dotarciem do pracy

Firmy zlokalizowane we wschodniej części Szydłowca i gminy, protestują w związku z utrudnieniami w dojściu do ich przedsiębiorstw. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej i obwodnicy Szydłowca, to obecnie plac budowy wiaduktu i drogi ekspresowej S 7. Ostatnio zmieniła się tutaj organizacja ruchu i zlikwidowano przejście dla pieszych, dla samochodów wyznaczono 1,5 km objazd. Praktycznie tę samą drogą powinni przebyć piesi.

W piśmie do Burmistrza Artura Ludwa, przedsiębiorcy apelują o utworzenie bezpiecznego przejścia na poziomie ul. Kolejowej. Wykonawca drogi przy reorganizacji objazdu, zlikwidował bowiem funkcjonujący dotychczas trakt pieszy, bez zapewnienia możliwości przejścia na droga stronę drogi. Innym postulowanym rozwiązaniem, gdyby wznowienie ruchu pieszego nie było możliwe, byłby przewóz osób, na drugą stronę budowy. Obecnie bowiem droga piesza wydłużyła się w tym miejscu o ok. 1,5 km. Protest podpisali przedstawiciele 7 największych firm mających siedziby lub zakłady produkcyjne we wschodniej części miasta i w jego pobliżu.

Sprawa dotyczy także mieszkańców tej części miasta.