Tagi: ,

Wigilia w DPS w Łaziskach

Dom Pomocy w Łaziskach jest domem dla 80 starszych lub schorowanych osób. W tym samym budynku od grudnia 2013 roku, funkcjonuje także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla dzieci i młodzieży w tudnej sytuacji życiowej. W tym roku więć już po raz czwarty, przy stole wigilijnym obok pensjonariuszy Domu Kombatanta, zasiedli młodzi wychowankowie, którzy te Święta z różnych przyczyn spędzą w Placówce.

W świętowanie wigilijne tradycyjnie włączają się pracownicy i goście. W tym roku dzieci i osoby starsze, spędzające święta w Łaziskach, odwiedzili przedstawiciele organu prowadzącego: starosta Wlodzimierz Górlicki, przewodniczaca Rady Powiatu Aneta Gołosz, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniewójt Julian Włodarczyk. Gospodarz Gminy Orońsko wójt Henryk Nosowski oraz radni powiatowi Sławomier Nojek i Robert Górlicki.

Mieszkańców Domu i gości powitał dyr. Andrzej Mularczyk. Słowo Boże odczytał i opłatki pobłogosławił kapelan Domu ks. kan. Adam Stanisław Kuc, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki w Mniszku. Ksiądz Adam przekazał wszystkim życzenia świąteczne, sam otrzymał kwiaty i życzenia od dyrekcji i podopiecznych z okazji swoich Imienin. Życzenia w imieniu władz powiatowych przekazali Starosta i Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Wójt Gminy Orońsko. Były także życzenia od dyrektora DPS A. Mularczyka, Barbary Siary dyrektora POW w Łaziskach.


Szydłowieckie Obchody Cudu nad Wisłą

W czasie uroczystej Mszy świętej celebrowanej 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, przez ks. kan. Adama Radzimirskiego, modlono się o pomyślność dla Ojczyzny i błogosławieństwo Boże dla niej. Polecano także Bogu Wojsko Polskie, w dniu żołnierskiego święta oraz rolników czczących zwyczajowo, w tym dniu, Matkę Boską Zielną.

Po przemarszu uczestników pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, ks. Krzysztof Nowosielski odmówił modlitwę za obrońców i żołnierzy walczących o jej niepodległość, szczególnie w 1920 roku podczas Bitwy Warszawskiej. Burmistrz Artur Ludew odczytał przygotowaną notkę historyczną. Głos zabrali także poseł Leszek Ruszczyk i kierownik delegatury UW Krzysztof Murawski. Następnie delegacje, w asyście strzelców Związku Strzeleckiego, złożyły kwiaty przy Pomniku Marszałka Polski.

Patriotyczne, miejskie obchody "Cudu nad Wisłą", zakończył koncert utworów wojskowych, w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej, pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego.


Tagi:

Pasterka w farze św. Zygmunta

Pasterka to uroczysta Msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. W świątyni farnej św. Zygmunta o północy celebrował ją proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski. Ksiądz Proboszcz modlił się w intencji wszystkich szydłowieckich parafian. Na początku w żłóbku stajenki Celebrans ułożył figurkę Dzieciątka Jezus. Farę wypełnił przy tym śpiew kolęd około tysiąca zgromadzonych wiernych.

Bożonarodzeniowe kazanie wygłosił ks. Norbert Skawiński. Odniósł się w nim do słów ewangelicznej perykopy mszalnej, hymnu o Logosie " Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (...)". W prologu Ewangelii św. Jana, Ewangelista wysławia wcielenie Słowa, jako źródła wszelkiej łaski. Na zakończenie Eucharystii Celebrans udzielił wszystkim wiernym zgromadzonym na liturgicznej celebracji oraz całej parafii specjalnego bożonarodzeniowego błogosławieństwa i złożył świąteczne życzenia.

Pasterka swoja nazwę zawdzięcza pasterzom, którzy jako pierwsi odwiedzili maleńkiego Jezusa w stajence betlejemskiej. Ubogim chłopom, którzy pilnowali swoich owiec, Anioł z nieba obwieścił przyjście na świat Zbawiciela. Udali się oni do miasta Dawidowego, gdzie znaleźli "Dziecię owinięte w pieluszki położone w żłobie". Zgodnie z tradycją Kościoła, po raz pierwszy Pasterkę odprawił papież Grzegorz IV w VI w.


Rodzinne świętowanie w katedrze radomskiej

Rodzinny dzień skupienia połączony z świętowaniem jubileuszu 40-lecia działania, w parafii katedralnej Ruchu Światło-Życie, odbył się 6 grudnia w katedrze Opieki NMP w Radomiu. Eucharystii jubileuszowej przewodniczył moderator diecezjalny ks. Artur Lipiec. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Radosław Glimasiński ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców.

Ks. Gimasiński przypomniał wczesny okres działania Ruchu, tamte uwarunkowania społeczne oraz entuzjazm młodych, którzy w Ruchu Światło- Życie znaleźli swoją małą wspólnotę, w tej dużej wspólnocie jaką jest parafia. Mówił „Oaza była źródłem, gdzie mogłem karmić się nadzieją.” Kaznodzieja podkreślił znaczenie dawania świadectwa, bycia świadkiem Dobrej Nowiny, która daje nadzieje na życie wieczne.

Oazowe spotkanie w parafii katedralnej zakończyło się wspólną agapą przy „urodzinowym torcie” oraz wizytą Mikołaja, który obdarował prezentami najmłodszych uczestników adwentowego spotkania. W dniu skupienia i dziękczynieniu za 40 lata działania oazy w parafii katedralnej, uczestniczyli również przedstawiciele szydłowieckich kręgów DK, z parą rejonową Rejonu Radom-Południe Jolantą i Adamem Pietrasami.