Szydłowieckie Obchody Cudu nad Wisłą

W czasie uroczystej Mszy świętej celebrowanej 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, przez ks. kan. Adama Radzimirskiego, modlono się o pomyślność dla Ojczyzny i błogosławieństwo Boże dla niej. Polecano także Bogu Wojsko Polskie, w dniu żołnierskiego święta oraz rolników czczących zwyczajowo, w tym dniu, Matkę Boską Zielną.

Po przemarszu uczestników pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, ks. Krzysztof Nowosielski odmówił modlitwę za obrońców i żołnierzy walczących o jej niepodległość, szczególnie w 1920 roku podczas Bitwy Warszawskiej. Burmistrz Artur Ludew odczytał przygotowaną notkę historyczną. Głos zabrali także poseł Leszek Ruszczyk i kierownik delegatury UW Krzysztof Murawski. Następnie delegacje, w asyście strzelców Związku Strzeleckiego, złożyły kwiaty przy Pomniku Marszałka Polski.

Patriotyczne, miejskie obchody "Cudu nad Wisłą", zakończył koncert utworów wojskowych, w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej, pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego.


Jasnogórski odpust Wniebowzięcia NMP

Na Jasną Górę z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP w 52 pielgrzymkach pieszych przyszło około 65 tysięcy pątników. Na rowerach przyjechało 104 grupy cyklistów. Pątnicy rozważali w drodze słowa papieża Franciszka o miłosierdziu. Prosili też o nowy zapał ewangelizacyjny i o pokój na świecie. W uroczystość Wniebowzięcia we mszy świętej na wałach jasnogórskich wzięło udział około sto tysięcy wiernych. Mszy przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Tegoroczny odpust maryjny był w jasnogórskim sanktuarium dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży i chrzest Polski.

W kazaniu abp Depo mówił "Polska jest darem, dla którego warto podjąć spór o zwycięstwo prawdy i o przyszłość”. Przypomniał że w Polsce od jej chrztu "Chrześcijaństwo i polskość idą w parze”. Zauważył też, że trwający w różnych wymiarach spór o prawdę historyczną jest walką o przyszłość ojczystego domu. „Polska jest darem Boga, ojczystego domu, kultury, wiary i języka. Dlatego warto i trzeba o nią się spierać. Ale tu nie chodzi o kłótnię i pokonanie przeciwnika, chodzi przede wszystkim o zwycięstwo prawdy i o przyszłość ojczyzny” – mówił abp Depo.