Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Rozpoczynamy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. W naszej tradycji jest to czas radosnego, rodzinnego świętowania misterium wiary świętej, Jezusowego, narodzenia w Betlejem. W Judei, w mieście Dawidowym, gdzie wybrał się św. Józef, żeby dać się zapisać razem z Maryją, swoja małżonką. Ona była brzemienna. gdy tam już byli, dopełniły się, aby urodziła. (por. Łk 2 4,5) Tak oto: „To Słowo pełne łaski i prawdy ciałem się stało i namiot postawiło pośród nas” (J,1 14). Zdumieni śpiewamy kolędę Bóg – się rodzi Moc – truchleje Pan niebiosów – obnażony Ogień – krzepnie Blask – ciemnieje Ma granice – nieskończony Wzgardzony – okryty chwałą Śmiertelny Król – nad wiekami

Zapalamy świece i kolorowe lamki, łamiemy się opłatkiem, ustawiamy i przyozdabiamy choinkę „drzewko światłości”. Zostawiamy puste miejsce przy stole, pamiętając o tych, którzy może jeszcze niedawno zasiadali pośród nas, czy o osobach ubogich lub samotnych.

Nie zapominając o boskiej naturze Jezusa, w tym czasie szczególnie dostrzegamy Jego ludzką naturę. Jezus przychodzi aby wypełnić zbawczą misję. Przychodzi we wspólnocie życia i miłości, w Świętej Rodzinie, aby dokonać odkupienia rodzaju ludzkiego.

Maryja i święty Józef zostają włączeni w zbawcze dzieło Chrystusa. Narodzenie Pana staje się dla nich źródłem uświęcenia i łaski. Chrystus jest niewyczerpanym źródłem uświęcenia świętości dla wszystkich ludzkich pokoleń.

Chrystus wcześniej niż apostołów pociągnął do siebie, Maryję Dziewicę i jej przeczystego oblubieńca świętego Józefa. Rodzice Jezusa „Święta Rodzina była rodziną pielgrzymującą. Stała się Nią już od pierwszych dni życia Boskiego Dziecięcia – Słowa Wcielonego. Jest ona Rodziną głoszącą, Rodziną w Drodze, ponieważ udaje się wszędzie: idzie do Egiptu, wraca do Nazaretu, wędruje do Jerozolimy z dwunastoletnim Jezusem, zawsze wyrusza w drogę gdziekolwiek trzeba dać świadectwo Boskiej misji rodziny ludzkiej” (Jan Paweł II Stiamo Vivendi)

Zawierzając Chrystusowi podjęliśmy tak jak Maryja ze Świętym Józefem, jak Apostołowie trud Drogi. Obdarzeni tak wielkim powołaniem głośmy, w świętowaniu i w życiu codziennym oraz w naszym pielgrzymowaniu Chrystusa. Dawajmy świadectwo wiary i zawierzenia Panu Jezusowi, Matce Najświętszej i Kościołowi katolickiemu.

Niech Święta Rodzina, która w pielgrzymce wiary, pośród przeciwności doskonale wypełniła wolę Bożą. Uczy nas pracy na rzecz dobra własnego domu, solidarnej pracy na rzecz innych wspólnot ludzkich, które współtworzymy. Niech uczą nas zawierzenia Bogu i radosnego pełnienia Jego woli.

Boża Dziecina niech błogosławi i obficie łaską darzy. Szczególnie naszych duszpasterzy, na czele z księdzem proboszczem kanonikiem Markiem Kucharskim. Pokoju i dobra na każdy świąteczny dzień i na nadchodzący Nowy Rok. Rok św. Józefa i św. Jakuba. Niech ci Święci i nasz patron Święty Zygmunt wypraszają nam dobro, miłość i pokój. Do Siego Roku!


Dodaj Komentarz