Tagi:

Pasterka w farze św. Zygmunta

Pasterka to uroczysta Msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. W świątyni farnej św. Zygmunta o północy celebrował ją proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski. Ksiądz Proboszcz modlił się w intencji wszystkich szydłowieckich parafian. Na początku w żłóbku stajenki Celebrans ułożył figurkę Dzieciątka Jezus. Farę wypełnił przy tym śpiew kolęd około tysiąca zgromadzonych wiernych.

Bożonarodzeniowe kazanie wygłosił ks. Norbert Skawiński. Odniósł się w nim do słów ewangelicznej perykopy mszalnej, hymnu o Logosie " Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (...)". W prologu Ewangelii św. Jana, Ewangelista wysławia wcielenie Słowa, jako źródła wszelkiej łaski. Na zakończenie Eucharystii Celebrans udzielił wszystkim wiernym zgromadzonym na liturgicznej celebracji oraz całej parafii specjalnego bożonarodzeniowego błogosławieństwa i złożył świąteczne życzenia.

Pasterka swoja nazwę zawdzięcza pasterzom, którzy jako pierwsi odwiedzili maleńkiego Jezusa w stajence betlejemskiej. Ubogim chłopom, którzy pilnowali swoich owiec, Anioł z nieba obwieścił przyjście na świat Zbawiciela. Udali się oni do miasta Dawidowego, gdzie znaleźli "Dziecię owinięte w pieluszki położone w żłobie". Zgodnie z tradycją Kościoła, po raz pierwszy Pasterkę odprawił papież Grzegorz IV w VI w.