Dwudziesta sesja powiatowa

Dwudziesty raz w tej kadencji spotkali się dziś samorządowcy powiatowi na sesji Rady Powiatu. W czasie jej trwania radni uchwalili budżet powiatu na 2013 rok. Ogólne założenia budżetu przedstawił starosta Włodzimierz Górlicki, zaś jego merytoryczną zawartość omówiła skarbnik Dorota jakubczyk. Budżet powiatu szydłowieckiego zamyka się dochodami około 35 milionów złotych. Wydatki będą wyższe o około 800 tysięcy złotych. Planowany deficyt ma zostać pokryty z emisji obligacji powiatowych. W budżecie oprócz wydatków bieżących przewidziano zadania inwestycyjne, głównie w zakresie kontynuacji wcześniej realizowanych zadań, takich jak choćby budowa obiektów służby zdrowia na ul Staszica i kolejne etapy modernizacji drogi powiatowej do Mirowa.

Radni przyjęli także uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponagimnazjalnych, kwoty dofinansowania opłat za kształcenia i specjalności i form kształcenia na uczelniach wyższych nauczycieli korzystających z dofinansowania kosztów kształcenia dodatkowego. Radni przyjęli także nowy regulamin przyznawania nagród nauczycielom i zatwierdzili sieć Szkół.

Pod obrady Rady wniesiony został także projekt nowego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, w ramach, którego zwiększono etatyzację Wydziału Budownictwa i utworzono Kancelarię Starosty.Projekty w/w uchwał przygotował Zarząd Powiatu. Pod obrady Rady trafiły także dwie uchwały przygotowane przez przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, jedna w zakresie zmian w Statucie Powiatu oraz druga o zasadach umieszczania i korzystania z herbu i flagi powiatu.

W sprawach różnych w czasie sesji Przewodniczący udzielił głosu Marcinowi Banaszczykowi, który zapoznał radnych z przygotowaniami do szydłowieckiego edycji XXI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku w szydłowieckim finale zebrano 34 089, 60 złotego. Pieniądze zbierano w Szydłowcu, Jastrzębiu i Majdowie. W tym roku planowane jest dodatkowo włączenie w zbiórkę Orońska.

W programie imprezy, która odbędzie się 13 stycznia 2013 roku, zaplanowano między innymi: Otwarty Turniej Piłki Halowej, Orkiestrowe zamieszanie na śniadanie tj paradę samochodów rajowych wielkogabarytowych maszyn przemysłowych, czy Nordic Walking pod hasłem Juniorzy i Seniorzy kije w dłoń, niech nam bija serca w Orkiestrowy ton. Koncerty, pokazy i finał ze światełkiem do nieba, połączony z aukcją zakończą XXI Finał WOŚP w Szydłowcu. Osoby chcące włączyć się do przygotowania, czy wesprzeć XXI Finał, mogą kontaktować się z M. Banaszczykiem w Szydłowieckim Centrum Kultury Zamek, ul Sowińskiego 2 w Szydłowcu.


Dodaj Komentarz