Tagi: ,

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Świat spragniony jest dobra, piękna i pokoju. Szuka po omacku miłości, jednak trudno ją znależć po za Bogiem, który jest Miłością. Na ten czas Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to "Dziewica wydaje na świat Wszechmocnego", kiedy to Jezus Chrystus rodzi sie dla nas, życzymy wiele radości i pokoju.

Błogoslawieństwa od Bożej Dzieciny. Obfitości dobra i łaski od Króla narodów. Radosnych Świąt. Z pozdrowieniami Marek Sokołowski


Tagi: ,

Wigilia w DPS w Łaziskach

Dom Pomocy w Łaziskach jest domem dla 80 starszych lub schorowanych osób. W tym samym budynku od grudnia 2013 roku, funkcjonuje także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla dzieci i młodzieży w tudnej sytuacji życiowej. W tym roku więć już po raz czwarty, przy stole wigilijnym obok pensjonariuszy Domu Kombatanta, zasiedli młodzi wychowankowie, którzy te Święta z różnych przyczyn spędzą w Placówce.

W świętowanie wigilijne tradycyjnie włączają się pracownicy i goście. W tym roku dzieci i osoby starsze, spędzające święta w Łaziskach, odwiedzili przedstawiciele organu prowadzącego: starosta Wlodzimierz Górlicki, przewodniczaca Rady Powiatu Aneta Gołosz, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniewójt Julian Włodarczyk. Gospodarz Gminy Orońsko wójt Henryk Nosowski oraz radni powiatowi Sławomier Nojek i Robert Górlicki.

Mieszkańców Domu i gości powitał dyr. Andrzej Mularczyk. Słowo Boże odczytał i opłatki pobłogosławił kapelan Domu ks. kan. Adam Stanisław Kuc, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki w Mniszku. Ksiądz Adam przekazał wszystkim życzenia świąteczne, sam otrzymał kwiaty i życzenia od dyrekcji i podopiecznych z okazji swoich Imienin. Życzenia w imieniu władz powiatowych przekazali Starosta i Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Wójt Gminy Orońsko. Były także życzenia od dyrektora DPS A. Mularczyka, Barbary Siary dyrektora POW w Łaziskach.


Stary staw młyński

Rozlewisko Szabasówki zwane Młynem w m. Chałupki Łaziskie w powiecie szydłowieckim. W 2012 - 2013 roku wykonano przebudowę tego zbiornika retencyjnego. Wykonawcą zadania były Lasy Państwowe, do których należy ten staw. Odmulono dno i powiększono czaszę zbiornika do 6,00 h. lustra wody. Piękne miejsce, znane przede wszystkim wędkarzom. Tereny wokół są otoczone bardzo malowniczą, urzekającą przyrodą.

Latem to miejsce jest ostoją różnych gatunki ptaków, szukających tu pożywienia. Teraz nadal spotkać tu można łabędzie. Dzikie i pełne uroku miejsce.

W tutejszym młynie w latach II wojny światowej swoją bazę mieli żołnierze Armii Krajowej Podobwodu Wanda z Wolanowa i I Patrolu Dywersyjnego ppor. Roberta, którego oddział miał swoje opracie także na terenie miejscowoci Ciepła i Wysoka. Przypomina o tych bohaterskich żołnierzach, kamienny obelisk ustawiony przez towarzyszy broni w 1993 roku.


Kapliczka św. Jana Nepomucena w Łaziskach ma 225 lat

Wiekowa kapliczka w Łaziskach w gminie Orońsko, datowana na 3 maja 1791 roku, nie wzbudza niczyjego zainteresowania a szkoda bo powstaniem swym przywołuje wielką datę w dziejach ojczystych. Oto bowiem przed 225 laty w Warszawie, w tym historycznym dniu zaprzysiężona została Konstytucja 3-Maja.

Aktem tym uruchomiono proces naprawy i przekształcania kraju w sprawny organizm. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w Europie. Polska otoczona przez absolutystyczne monarchie, wydające wtedy 2/3 dochodów na swoje armie, niestety szybko stała się celem ich kolejnego przeciwdziałania. Dporowadziło to w 1792 roku do kolejnego rozbioru Polski. Idee tej wolnościowej Konstytucji, w zamiarze której była także naprawa gospodarcza Polski, powołanie narodowego banku i emisja papierowego pieniądza, były inspiracją dla Polaków przez lata rozbiorów i upadku.

Powracając do zabytkowej kapliczki, trzeba skonstatować, że mamy prawdziwy skarb materialnej kultury religijnej i narodowej, umiejscowiony przy drodze Łaziska –Mniszek. Pamiętający wielkie wydarzenie w historii Polski. Szkoda, że ten pomnik jest tak mało znany, zaniedbany i nie reklamowany. A jest się czym szczycić!


Tagi: ,

Święty Mikołaj na Rynku Wielkim. Dwie odsłony samorządowej dobroczynności

Za sprawą Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej, od 15 lat 6 grudnia - Rynek Wielki nabiera szczególnego charakteru. Oto bowiem za sprawą dorosłych prezentami i zainteresowaniem obdarzani są najmłodsi mieszkańcy gminy Szydłowiec. W tym roku paczki otrzymało 208 dzieci. Od dwóch lat o zbliżonym charakterze imprezę ogranizuje Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze. W tym roku impreza "Mikołajkowa" PSG odbyła się 4 grudnia, były zabawy i słodycze.

Podobnych incjatyw jest pewnie w Szydłowcu dużo więcej (choćby działania radnego powiatowego Sławomira Nojka), ale to te opisywane, za sprawą poprzednich i obecnych samorządowców, mają taki wielkorynkowy, ratuszowy charakter.

W imprezę z 4 grudnia zaangażowany był choćby burmistrz Artur Ludew i starosta Włodzimierz Górlicki. Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej, z kolei przez wiele lat mocno wspierana była przez byłego burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego.