Kapliczka św. Jana Nepomucena w Łaziskach ma 225 lat

Wiekowa kapliczka w Łaziskach w gminie Orońsko, datowana na 3 maja 1791 roku, nie wzbudza niczyjego zainteresowania a szkoda bo powstaniem swym przywołuje wielką datę w dziejach ojczystych. Oto bowiem przed 225 laty w Warszawie, w tym historycznym dniu zaprzysiężona została Konstytucja 3-Maja.

Aktem tym uruchomiono proces naprawy i przekształcania kraju w sprawny organizm. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w Europie. Polska otoczona przez absolutystyczne monarchie, wydające wtedy 2/3 dochodów na swoje armie, niestety szybko stała się celem ich kolejnego przeciwdziałania. Dporowadziło to w 1792 roku do kolejnego rozbioru Polski. Idee tej wolnościowej Konstytucji, w zamiarze której była także naprawa gospodarcza Polski, powołanie narodowego banku i emisja papierowego pieniądza, były inspiracją dla Polaków przez lata rozbiorów i upadku.

Powracając do zabytkowej kapliczki, trzeba skonstatować, że mamy prawdziwy skarb materialnej kultury religijnej i narodowej, umiejscowiony przy drodze Łaziska –Mniszek. Pamiętający wielkie wydarzenie w historii Polski. Szkoda, że ten pomnik jest tak mało znany, zaniedbany i nie reklamowany. A jest się czym szczycić!

Kult św. Jana Nepomucena jest w Polsce, bardzo rozpowszechniony. Właściwie w każdej miejscowości jest figura, kapliczka, ołtarz, feretron lub sztandar przedstawiające tego Świętego. Św. Jan Nepomucen jest patronem mostów, chroniącym przed powodzią, czczony jest jako męczennik Sakramentu Pokuty, a także jako patron dobrej sławy.


Dodaj Komentarz