Tagi: , ,

Odpustowa suma w farze

Sumie odpustowej w farze św. Zygmunta przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Na odpust przybyli licznie księża z dekanatu, obecni byli przedstawiciele parlamentu: poseł Zbigniew Kuźmiuk i senator Wojciech Skurkiewicz, a także władz samorządowych z gminy i powiatu. Suma rozpoczęła się od barwnej procesji, która z Najświętszym Sakramentem przeszła po placu kościelnym wokół świątyni.

Na początku Mszy świętej gości powitał ks. proboszcz Adam Radzimirski. Byli wśród nich także celebransi, kapłani pochodzący z parafii św. Zygmunta: ks. Leszek Gwarek i ks. Eugeniusz Rycerski.

W kazaniu ks. Marek Kozera powiedział: „Św. Zygmunt swoje panowanie oparł na pokorze, mądrości Krzyża i Ewangelii. Pomimo upływu wieków, nadal uczy nas jak wydźwigać się z chaosu. budować ład oparty na pawie Bożym”. Kaznodzieja mówił, że pomimo wcześniejszych błędów i upadków św. Zygmunt dźwignął się do świadczenia o Chrystusie, wytrwałości wiary, gorliwości w jej głoszeniu aż do śmierci męczeńskiej. Wskazywała że jest on na nasze czasy: „Drogowskazem, pokazującym czego trzeba się wystrzegać a czego szukać”.


Tagi: , , ,

Koncert w farze dedykowany Świętemu

Eucharystia oraz koncert dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II, które to wydarzenia odbyły się 1 maja w farze świętego Zygmunta, wpisały się w polskie dziękczynienie za kanonizacje wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. W mszy świętej kanonizacyjnej na Placu Świętego Piotra wzięli udział pielgrzymi z Szydłowca z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim i ks. Krzysztofem Nowosielskim. W szydłowieckim dziękczynieniu wzięła udział Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego oraz Chór parafii św. Zygmunta, którym kieruje Zbigniew Matla.

Koncert zatytułowany „Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” poprowadzili wspólnie: H. Kapturski i Z. Matla. Konferansjerkę prowadziła Agnieszka Klepaczewska-Sobutka. Partie solowe wykonali: Karolina Pietras-Berus i Adrian Dąbek. Wiersz poświęcony Świętemu deklamowała Marlena Śliwa, uczennica gimnazjum w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Szydłowcu.

Na zakończenie koncertu Małgorzata Bernatek dyrektor SzCKiS „Zamek” wiązankami kwiatów podziękowała dyrygentom i solistom. Swoimi odczuciami i refleksjami podzielili się jeszcze: kapelmistrz Henryk Kapturski, burmistrz Andrzej Jarzyński i proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski.