Tagi: , ,

Odpustowa suma w farze

Sumie odpustowej w farze św. Zygmunta przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Na odpust przybyli licznie księża z dekanatu, obecni byli przedstawiciele parlamentu: poseł Zbigniew Kuźmiuk i senator Wojciech Skurkiewicz, a także władz samorządowych z gminy i powiatu. Suma rozpoczęła się od barwnej procesji, która z Najświętszym Sakramentem przeszła po placu kościelnym wokół świątyni.

Na początku Mszy świętej gości powitał ks. proboszcz Adam Radzimirski. Byli wśród nich także celebransi, kapłani pochodzący z parafii św. Zygmunta: ks. Leszek Gwarek i ks. Eugeniusz Rycerski.

W kazaniu ks. Marek Kozera powiedział: „Św. Zygmunt swoje panowanie oparł na pokorze, mądrości Krzyża i Ewangelii. Pomimo upływu wieków, nadal uczy nas jak wydźwigać się z chaosu. budować ład oparty na pawie Bożym”. Kaznodzieja mówił, że pomimo wcześniejszych błędów i upadków św. Zygmunt dźwignął się do świadczenia o Chrystusie, wytrwałości wiary, gorliwości w jej głoszeniu aż do śmierci męczeńskiej. Wskazywała że jest on na nasze czasy: „Drogowskazem, pokazującym czego trzeba się wystrzegać a czego szukać”.


Tagi: , ,

Zygmuntowy Odpust w Szydłowcu

Obchodzone 2 maja święto szydłowieckiej parafii i Miasta, związane jest z odpustem Świętego Zygmunta Króla i Męczennika. Szczytem liturgicznego świętowania była jak co roku, uroczysta, koncelebrowana suma w Farze. Przewodniczył jej ks. kanonik Krzysztof Śliwak, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Szydłówku. Eucharystię poprzedziła procesja wokół świątyni, w której oprócz duchowieństwa i parafian, szły poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miejskich i liczni parafianie.

W homilii ks. Tadeusz Żak, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rzucowie, przypomniał osobę świętego Zygmunta, króla Burgundii, żyjącego w V wieku, który przez pokutę i męczeństwo, doszedł do chwały świętości. Ksiądz Żak nawiązał także do odczytanego fragmentu Ewangelii Św. Jana i słów Jezusa, o konieczności jedności z Nim, "Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie." Chrześcijanin ma być wszczepionym w Chrystusa jak gałązka w winny szczep; bo bez Chrystusa życie ludzkie, nie ma korzenia, ani nie ma sensu. Świętość króla Zygmunta, możliwa była przez to, że po grzechu zabójstwa syna, przez żal, skruchę i pokutę powrócił do jedności z Kościołem i Chrystusem, i dzięki łasce wytrwał wierności Bogu, w przeciwnościach i utrapieniach życia i w duchu zadośćuczynienia przyjął śmierć męczeńską, z rąk prześladowców "W głębinach wód".

Na zakończenie Sumy sprawowanej ku czci św. Zygmunta i w intencjach wszystkich parafian i gości, celebrans ks. K. Śliwak pobłogosławił wiernych relikwiami św. Zygmunta. Liturgię ubogaciła asysta ministrantów, procesyjna oraz chór parafialny pod kierownictwem organisty Zbigniewa Matli. Wszystkim, którzy włączyli się w obchody parafialnego święta podziękował proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski.