Adam Łukomski zwyciężył w turnieju Comes Cup 2014

Od 23 marca św. Józef ma szansę stać się patronem szydłowieckich miłośników szachów. Bo to właśnie w ramach obchodów jego imienin – które już tradycyjnie są świętem dla pracowników i właścicieli Spółki COMES Sokołowscy, odbył się w siedzibie firmy przy ul. Kościuszki – turniej szachowy „Comes Cup 2014″. Wzięła w nim udział czołówka szachistów regionu.

Piękny i zabytkowy budynek „Starej Poczty, gościł w swoich murach reprezentacje takich klubów jak: Roszada Radom, Grom Skarżysko i Kordian Bliżyn. Nie zabrakło i gospodarzy z y Szydłowiec, którym przewodniczył wiceprezes klubu Jerzy Kucfir. W sumie jak już informowaliśmy za szachownicami zasiadło 32 zawodników z czterech okolicznych powiatów, a sędziował dobrze już nam znany sędzia klasy krajowej Jacek Sieczkowski z Radomia.

Serdeczna i przyjazna atmosfera zawodów, do której wzorową organizacją i gościnnością wydatnie przyczynił się obecny osobiście prezes Spółki Marek Sokołowski, bynajmniej nie ujęła zaciętości i dramaturgii samym rozgrywkom. Pomimo wysokiego poziomu emocji, które – tak naprawdę – zdolni są ocenić tylko „fanatycy” szachów, panował sportowy duch walki i szacunek dla przeciwnika. Przy tej okazji starsi i bardziej doświadczeni zawodnicy mogli dać młodym piękny przykład zaangażowania i swoistej kultury zachowania podczas tej dżentelmeńskiej rywalizacji.


Tagi: ,

Szachowa rywalizacja o puchar Spółki Comes

W siedzibie spółki Comes w Szydłowcu, trwają zmagania szachistów, którzy wzięli udział a w I turnieju szachowym o puchar Spółki Comes Sokołowscy. Na turniej przybyło z zaproszonych klubów 32 szachistów z regionu kielecko-radomskiego. Organizatorem turnieju jest firma Comes i Stowarzyszenie „Klub Szachowy Wieża”. Sędzia zawodów jest pan Łukasz Łukomski sędzia II klasy. Turniej rozgrywany jest w systemie szwajcarskim, w jednej grupie w 9 rundach.

W czasie otwarcia turnieju Wojciech Bednarczyk w imieniu organizatorów poinformował że najlepszy zawodnik otrzyma puchar, a także że są przygotowane wartościowe nagrody dla najlepszych zawodników i dla najlepszej reprezentacji klubowej. Dodał także że Turniej Comes Cup 2014 ,został zorganizowany w związku z 30-leciem firmy Comes i obchodzoną corocznie 19 marca, uroczystością świętego Józefa Oblubieńca NMP, patrona Spółki.

Prezes Marek Sokołowski, otwierając turniej życzył zawodnikom dobrej passy i satysfakcjonującej rywalizacji. Podkreślił że firma Comes, w ramach dbania o dobre relacje z lokalną społecznością, często podejmowała mecenat nad wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Pierwszy raz, angażując się na rzecz rozwoju lokalnego, organizuje we własnym imieniu turniej szachowy. Wyraził przy tym nadzieję, że wpiszę się on na stałe w szachowy kalendarz imprez.


Święty Józef, opiekun i żywiciel, patron szydłowieckiej spółki Comes.

Szydłowiecka firma Comes, której zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Sadku koło Szydłowca, swoim sięgającym już 30 lat zwyczajem w Uroczystość Świętego Józefa, obchodziła święto swego Patrona. Z tej okazji w kościele parafialnym w Sadku proboszcz ks. Zenon Ociesa celebrował mszę świętą w intencji pracowników i właścicieli oraz o pomyślny rozwój przedsiębiorstwa. Ksiądz Proboszcz przypomniał skromne początki firmy, w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i jej stały rozwój, w ciągu 30 lat jej działalności. Życzył opieki św. Józefa, licznych zamówień na wyroby oraz pomyślności dla zatrudnionych w firmie i jej właścicieli.

W czasie mszy świętej poświęcona została przywieziona z Ziemi Świętej figurka św. Józefa. Po modlitwie w siedzibie firmy w Szydłowcu, odbyło się świąteczne spotkanie integracyjne.

Spółka Comes znana jest w kraju z produkowanych urządzeń zabawowych i licznych realizacji placów zabaw. Obecnie w spółce zatrudnionych jest 50 pracowników .


Tagi: ,

Nowa wersja IV przykazania kościelnego

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nowelizację IV przykazania kościelnego dotyczącego postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wierni Kościoła katolickiego powinni zachować post we wszystkie piątki, zaś w czasie Wielkiego Postu także powstrzymać się od zabaw. W praktyce oznacza to, że piątki nadal mają zachować charakter pokutny, jednak zakaz uczestniczenia w zabawach został ograniczony do Wielkiego Postu. Nowa wersja tego przykazania kościelnego wraz z wykładnią została przeznaczona do promulgacji w czasie 364. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r. Poniżej tekst uchwały Konferencji Episkopatu wraz z aktualną wykładnię pięciu przykazań kościelnych:

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią.

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.


Tagi: , ,

Ostatnie pożegnanie śp. Adolfa Łaskiego

Na szydłowieckim cmentarzu parafialnym 5 marca został pochowany śp. Adolf Łaski, nestor szydłowieckiego rzemiosła, mistrz ślusarstwa, założyciel zakładu mechanicznego, od 1992 roku prowadzonego wraz z synem Kazimierzem i funkcjonującego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kamet. Mszę świętą w intencji zmarłego odprawił i ceremonii pogrzebowej przewodniczył ksiądz dziekan Adam Radzimirski, kapelan szydłowieckiego Rzemiosła.

W okolicznościowym kazaniu Ksiądz Dziekan scharakteryzował zmarłego swego parafianina, jako człowieka pracowitego, pobożnego, oddanego rodzinie i społeczności. We mszy świętej żałobnej i w pogrzebie uczestniczyli bliscy, sąsiedzi, znajomi i przyjaciele oraz delegacja Rzemiosła z pocztem sztandarowym.

Śp. Adolf Łaski pochodził z rodziny rzemieślniczej Feliksa i Wiktorii z domu Podolskiej, jego ojciec był mistrzem szewskim. W 1962 roku po wcześniejszym ukończeniu nauki w zawodzie stolarza, w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Szydłowcu uzyskał uprawnienia czeladnicze. Następnie założył zakład rzemieślniczy wytwarzający drewniane spinacze do bielizny. Po zdobyciu kwalifikacji mistrzowskich zaczął wytwarzać zawiasy do mebli. Wybudował działający do dziś zakład produkcyjny w Długoszu Po założeniu w Szydłowcu Spółdzielni Rzemieślniczej w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, został członkiem tej spółdzielni, a następnie jej wiceprezesem. Od 1963 roku był członkiem organizacji cechowej. W 2005 roku Cech "Rzemiosł Różnych" w Szydłowcu nadał mu tytuł „Honorowy Członek Cechu". Na wniosek szydłowieckiej Spółdzielni Rzemieślniczej został odznaczony przez Związek Rzemiosła Polskiego: Za Zasługi dla Rzemiosła - w 2005 roku Złotym, a w 2011 Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego. W 2010 roku z okazji obchodów 200-lecia powiatu szydłowieckiego został uhonorowany dyplomem za wkład w rozwój i promocje Powiatu Szydłowieckiego.


Tagi: ,

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.