Tagi:

Praca w policji czeka..

Dla młodych ludzi z naszego powiatu, gdzie bezrobocie jest wciąż wysokie, każda szansa na stałe zatrudnienie jest warta rozważenia. Szansą na znalezienie pracy jest ogłoszony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nabór do służby w policji.

Wymogi, które trzeba spełnić, aby przywdziać niebieski mundur nie są zbytnio wysokie: minimum średnie wykształcenie, niekaralność i dobry stan zdrowia. Łącznie na chętnych do policyjnej służby w całym województwie mazowieckim czeka ponad 370 miejsc. Dla kandydatów z naszego terenu ważne jest, że jeśli zdecydują się na pracę w policji nie muszą wyjeżdżać do odległych miast, bo przyjęcia nowych policjantów zaplanowane są także w komendach w naszym regionie: w Szydłowcu, Radomiu i Przysusze. Dokumenty kandydatów przyjmowane są w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu lub też w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Planowane przyjęcia do służby w policji odbędą się w następujących terminach: 8 maja - 63 miejsca. 17 lipca – 116 miejsc. 4 września – 32 miejsca. 6 listopad – 66 miejsc.


Radni apelują o koncesję dla Telewizji Trwam

Radni powiatu szydłowieckiego 23 lutego na sesji Rady Powiatu podjęli kilka ważnych uchwał. Przyjęli stanowisko w sprawie Sądu Rejonowego w Szydłowcu oraz apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie w sprawie koncesji dla nadawcy Telewizji Trwam.

Pierwsza część sesji zdominowały informacje przedstawione przez lek. wet Bronisława Ucińskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Orońsku na temat działalności inspekcji weterynaryjnej dotyczącej: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych, prowadzenia kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt, nadzorem nad środkami żywienia zwierząt, nadzorem na zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu i zasadami identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także nadzorem nad skupem , obrotem i transportem zwierząt.

Teresa Cieślak z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zapoznała radnych z efektami działalności kierowanego przez nią Urzędu, który realizuje zadania z zakresu pośrednictwa pracy, szkoleń i przekwalifikowania zawodowego, staży, promowania nowych miejsc pracy i zatrudnienia subsydiowanego a także zabezpieczenia socjalnego bezrobotnych poprzez system zasiłków, zapewnienie pracodawcom dopływu wykwalifikowanych pracowników Pomimo licznych działań i znacznych pieniędzy kierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu, niestety nie adekwatnych do potrzeb, powiat szydłowiecki charakteryzuje ciągle się bardzo wysokim poziomem bezrobocia. Na koniec 2011 roku osiągnęło ono poziom blisko 40% bezrobotnych do ogółu zatrudnionych na terenie powiatu szydłowieckiego. Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2011 wynosiła 5846 osób i była większa o 325 osób do analogicznego okresu z 2010 roku. Warto dodać że Minister Finansów 4 500 000 000 złotych z Funduszu Pracy, nie przekazał zgodnie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie bezrobociu, ale zdeponował w banku na lokacie! Celem poprawy wskaźników budżetowych.


Drogowe zamierzenia powiatu

Potrzeby w zakresie modernizacji dróg na terenie powiatu szydłowieckiego są wciąż duże. Tych dróg jest około 207 kilometrów. Nic więc dziwnego, że budżetowych pieniędzy zawsze jest za mało, aby w całości sprostać wszystkim potrzebom i społecznym oczekiwaniom. O problemach z tym związanych rozmawiamy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Markiem Ruszczykiem.

Czy fundusze, które w tym roku zostaną przeznaczone na zadania z zakresu drogownictwa są zadawalające?

Dyr. Marek Ruszczyk: Niestety, tych funduszy zawsze jest za mało, bo potrzeby w tym względzie są ciągle duże. Generalnie na inwestycje, dotyczące przebudowy dróg w tegorocznym budżecie powiatu mamy około 1,2 mln złotych. Za te środki przewidujemy między innymi przebudowę odcinków dróg na terenie pięciu gmin powiatu szydłowieckiego. W tym roku, przynajmniej na razie, gminy nie zgłosiły deklaracji, że będą partycypować w modernizacji dróg powiatowych na ich terenie. W zapisach budżetowych tych gmin nie widnieją deklaracje o takiej partycypacji. Ale może się to zmieni w ciągu roku.