XI Kiermasz Wielkanocny

24 marca na Rynku Wielkim w Szydłowcu, miał miejsce XI Kiermasz Wielkanocny. Patronowali tej imprezie wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, marszałek Mazowsza Adam Struzik i ordynariusz radomski ks. biskup Henryk Tomasik. Rozpoczęcie kiermaszu obyło się o godz. 9: 00 i pomimo mroźnej pogody wystawcy chętnie i sprawnie rozstawili swoje stoiska. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji; można było zakupić swojskie wyroby wędliniarskie, smaczny chleb, palmy wielkanocne, dekoracje świąteczne, pisanki.

Kiermasz Wielkanocny w Niedzielę Palmową, to już tradycja w naszym mieście. O godz. 11.50 na Rynku Wielkim odbył się, obrzęd poświęcenia palm i procesja do kościoła z figurą Pana Jezusa na osiołku. O godz. 12 w farze św. Zygmunta, odprawiono uroczystą Mszę Świętą z udziałem chóru „Gaudium Canti”.

Na scenie przed Ratuszem wystąpiły zespoły ludowe: Zespół „Rodziny z Korzyc”, „Zdziechowianki” ze Zdziechowa, „Kumosie” z Sadku, „Zespół z Chustek”, „Broniowianki” z Broniowa, „Niezapominajki” ze Zbijowa, „Ostałki” z Ostałówka i „Gasawianki” z Gąsaw Rządowych. Wśród publiczności zgromadzonej na Rynku rozegrał sie plebiscyt na „Najpiękniejsza Palmę Kiermaszu”. Wyłoniono dwa miejsca: I- Zespół „Zdziechowianki”, II Siostra Małgorzata Rojek.

Następnie komisja w składzie: Adolf Krzemiński, Urszula Sykuła, Barbara Pataj i Bogusława Grzyb dokonała oceny zgłoszonych do konkursu palm i pisanek.

W kategorii Palmy Dużej I miejsce otrzymała palma Zespołu „Ostałki”, II miejsce Zespół „Kumosie” z Sadku, III miejsce Zespół „Zaborowianki” z Zaborowia.

W kategorii Palmy Tradycyjnej I miejsce otrzymała palma Zespołu „Ostałki”, II palma Zespołu „Broniowianki”, III miejsce ex aequo palmy pani Danuty Woźniak i pani Danuty Gawędy.

Laureatem I miejsca Pisanki Stylizowanej ogłoszono Katarzynę Krupe, II miejsca Weronikę Jakubczyk, III miejsca Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowu.

Natomiast w konkursie na Pisankę tradycyjną zwyciężyła Pani Halina Matyga, II miejsce Zespół Ostałki, III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Pawlowie.

Organizatorami XI Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego byli: Gmina Szydłowiec, Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek i Terenowy Zespół Doradców w Szydłowcu. Na Kiermasz zaprasza: burmistrz Andrzej Jarzyński, Rada Miejska oraz proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu ks. kan. Adam Radzimirski.


Dodaj Komentarz