W Szydłowcu uczczono pamięć powstańców styczniowych

W Szydłowcu, w piątek 20 stycznia rozpoczęły się centralne obchody 154 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Na Rynku Wielkim odbyła się uroczystość powitania gości i uczestników obchodów. Uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicy nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza, na mogile powstańców na cmentarzu oraz przy tablicach: nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza i przy figurce z 1863 roku, na zbiegu ulic Narutowicza i Kąpielowej. W kościele farnym św. Zygmunta odprawiana została Msza święta za powstańców, w czasie której kazanie wygłosił ks. kan. Adam Radzimirski. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta. Artystycznym zwieńczeniem szydłowieckich obchodów 154 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego był spektakl pt. "Godzina Spisku", w wykonaniu Teatr "U Radziwiłła". W trakcie spotkania na Zamku burmistrz Szydłowca Artur Ludew został wyrózniony przez st. insp. Daniela Wosia, Honorowym Zlotym Kotylionem Powstań Narodowych.

W ramach centralnych obchodów, uroczystości organizowane są także w Suchedniowie, Mostkach, Bodzentynie, Kierzu Niedźwiedzim, Mircu i Wąchocku. Dziś w sobotę w Suchedniowie miał swój początek marsz organizowany przez Związek Strzelecki Strzelec, szlakiem powstańczym z Suchedniowa do Wąchocka. Komendantem tego Marszu jest st. insp. ZS Daniel Woś. Do Wąchocka idą także uczestnicy marszu, którego organizatorem jest Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec. Uczestnicy po drodze uczestniczyli w obchodach 154 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego przy mogile powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim. Komendantem tego marszu jest st. insp. ZS Roman Burek.

Uroczystości tradycyjnie zakońcża się w Wąchocku, gdzie przed 154 laty funkcjonowała jakis czas Republika Powstańcza. W wąchockim opactwie Cystersów, utworzono muzeum „Walk narodowo-wyzwoleńczych”.

Szydłowiec to jedno z pierwszych miast wyzwolonych przez powstańców styczniowych. W Szydłowcu, co jest upamietnione na Pomnku Powstańczym, rozegrały się 3 potyczki: 23 stycznia, 27 maja i 8 listopada. Najwieksze znacznie miała pierwsza bitwa, kiedy to w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Gen. Marian Langiewicz poprowadzil atak około 500 powstańców na garnizon rosyjski w mieście. Powstańcy zaatakowało z 3 stron stacjonujące w Szydłowcu 2 roty piechoty rosyjskiej liczace ok. 400 żołnierzy, którymi dowodzil mjr Rüdiger i wyparli Rosjan z miasta. Po połowicznym zwycięstwie wśród powstańców nastało rozprężenie. Nie ubezpieczono pozycji i nie śledzono poczynać wroga. Po kontrataku sił rosyjskich okolo 7 rano, powstańcy musieli wycofali się z miasta w kierunku Wąchocka. Rosjanie po powrocie mszcząc się na mieszkańcach zabili 36 i wzięli do niewoli przeszło 70 mieszczan, ograbili miasto i aresztowali księdza proboszcza Aleksandra Malanowicza.

Następnie 27 maja 15 konnych pod dowództwem por. Wiśniewskiego rozpędziło stacjonujących w Szydłowcu żołnierzy rosyjskich. Zaś 8 listopada oddział dowódzony przez ppłk. Jana Rudowskiego, rozbił stacjonujący w sile ok. 50 żołnierzy oddział rosyjski i przejął transport kożuchów.


Dodaj Komentarz